Sinaxa preoților coordonatori ai Centrelor de Socializare Vârstnici din Protoieria Bacău

Luni, 14 februarie 2022, în contextul Anului omagial al rugăciunii în viaţa Bisericii şi a creştinului şi a Anului comemorativ al sfinţilor isihaşti Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama şi Paisie de la Neamţ, Protoieria Bacău, a derulat o întâlnire de lucru cu preoţii coordonatori ai Centrelor de Socializare pentru Vârstnici. Scopul întâlnirii a fost cunoașterea reciprocă a preoților coordonatori ai celor 25 de Centre din cuprinsul Protoieriei și slujirea în sobor a Sfintei Liturghii în cadrul căreia au fost înălțate rugăciuni de mulțumire pentru activitățile derulate în cadrul acestor centre. De asemenea, s-a avut în vedere integrarea în programele derulate în aceste centre a activităților specifice anului omagial 2022.

Astfel, la inițiativa Protoieriei Bacău și invitația Parohiei „Intrarea Domnului în Ierusalim”  din Municipiul Bacău, evenimentul a debutat cu săvârșirea Sfântei Liturghii de către soborul celor 25 de preoţi, sub protia părintelui protoiereu Eugen-Ciprian Ciuche. Pentru a evoca cele două teme omagiate, respectiv, ale rugăciunii și ale isihiei au fost rânduiţi doi preoți pentru a susține două prelegeri spre învățătura și folosul duhovnicesc al tuturor celor prezenți.

Părintele Năstac Marian a propus ca temă de dialog „Rolul rugăciunii în viaţa persoanelor vârstnice, ca mijloc de convorbire și comunicare cu Dumnezeu şi semenii”.

„Firesc este să ne rugăm pentru sănătatea familiei şi a nepoţilor, a prietenilor dar şi pentru  cea a vrăjmașilor, urmând poruncii Mântuitorului: „Rugaţi-vă pentru cei ce vă vatămă şi vă prigonesc.” Sfânta Biserică îndeamnă ca la vârsta liniştii, creştinii să se roage în toate momentele de peste zi, astfel Ceaslovul, Acatistierul, Psalitirea și cărțile de rugăciune pline de numeroase rugăciuni expresive sunt izvor de binecuvântare și liman de liniște al sufletelor tulburate de tumultul lumii” – a precizat părintele Marian în cuvântul său.

În finalul prezentării părintelui au fost amintite cuvintele Sfântului Ioan Scărarul: „Rugăciunea este împăcarea noastră cu Dumnezeu, este maica lacrimilor, este ispăşirea păcatelor, este pod de trecere peste ispite, este lucrarea îngerilor, este hrana sufletului, este risipirea întristării, este semnul slavei.”

A doua temă a fost prezentată de către părintele Ioan Deacu, care a avut o expunere cu tema „Rugăciunea inimii – calea practică de a ne uni cu Dumnezeu”. 

„Hristos este inima ortodoxiei, iar Hristos este inima fiecărui credincios. O mare importanţă o are cunoaşterea rugăciunii prin metoda isihastă prin diverse modalităţi de aplicare pe parcursul istoriei (…) Prin isihasm se înţelege linişte deplină in Dumnezeu. O stare profund contemplativă care pleacă de la eliberarea totală a gândurilor şi stărilor legate de lume, ori de propria persoană, pentru a atinge acea nepătimire deplină în care omul trăieşte în Domnul. Este starea desăvârşită a contemplaţiei, a unirii mistice cu obiectul trăirii religioase, cu obiectul doririi noastre, Dumnezeu.” – a menționat părintele Ioan.

La finalul întâlnirii, părintele protoiereu a transmis arhiereștile binecuvântări din partea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim și a mulțumit celor 25 de preoți coordonatori pentru misiunea pastorală desfășurată în folosul sufletesc al persoanelor vârstnice din parohiile pe care le păstoresc. Totodată, a mulțumit preoților care au găzduit evenimentul, și a evidențiat bogata activitate derulată în cadrul Centrului Socio-Educațional „Osana” al Parohiei „Intrarea Domnului în Ierusalim” care pune la dispoziție programe misionar-pastorale atât pentru cei 70 de copii, cât și pentru cei aproximativ 50 de vârstnici.

Mai apoi, părintele Ionuț Epure, coordonatorul Centrului „Osana” a facilitat vârstnicilor prezenți efectuarea unei consultații oftalmologice gratuite, precum și participarea la o agapă creștină.

În cadrul ședinței derulate cu cei 25 de coordonatori părintele protoiereu a prezentat o serie de activități pliate pe tematica anului omagial care fac obiectul unei noi etape a proiectului socio-educațional „Hristos, lauda bătrâneților mele” ce se va derula în perioada martie-iunie 2022. 

You may also like...