Întâlnire pentru studiul religiilor şi cultelor distructive

20734_p192ln0pf9u6iaaa1datg3h19sha

În perioada 18 – 21 septembrie, a avut loc la Mănăstirea Alexandru Nevski din Sankt Petersburg (Rusia) cea de-a 7-a Întâlnire Interortodoxă a Iniţiativei Ortodoxe pentru Studiul Religiilor şi Cultelor Distructive, informează Ziarul Lumina.

Întâlnirea a fost organizată de Pancyprian Parents Union, care este condusă de Episcopul Christoforos al Karpasiei (Cipru), şi a fost găzduită de Mitropolia de Sankt Petersburg şi Ladoga, cu binecuvântarea Preafericitului Kiril, Patriarhul Moscovei şi al Întregii Rusii. Tema generală a acestei întâlniri a fost „Studiul modalităţilor practice de colaborare între Biserică, Stat şi organismele civile în ceea ce priveşte confruntarea cu cultele distructive. O privire generală asupra scenei internaţionale“. În cadrul acestei întâlniri, s-a discutat în mod special problema scientologiei, considerată ca fiind reprezentativă pentru mişcările cu caracter distructiv.

Au participat reprezentanţi din Patriarhia Ecumenică, Patriarhia Antiohiei şi a Întregului Orient, Patriarhia Ierusalimului, Patriarhia Moscovei şi a Întregii Rusii, Patriarhia Sârbă, Patriarhia Română, Patriarhia Bulgară, Patriarhia Georgiei, precum şi din Bisericile Ortodoxe ale Ciprului, Greciei, Poloniei şi Ucrainei. De asemenea, au fost reprezentate organizaţiile eclesiastice şi laice de luptă împotriva sectelor din ţările ortodoxe.

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la această întâlnire a participat pr. conf. dr. Radu Petre Mureşan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“ din Bucureşti, care a prezentat comunicarea „Prezenţa şi activitatea Bisericii Scientologice în România“, pe baza datelor colectate din articole şi broşuri de promovare a scientologiei în România. Părintele Radu Mureşan a arătat că, spre deosebire de experienţa altor Biserici Ortodoxe, impactul scientologiei în România pare să fie redus. Totuşi, nu a exclus posibilitatea ca scientologia să se dezvolte insidios, ascunzându-se în spatele unor fundaţii cu caracter filantropic, sau în domeniul educaţional, respectiv prin cursuri de dezvoltare personală NLP sau de reabilitare a dependenţilor de droguri (Organizaţia Scientologică Narcomon).

În cuvântul introductiv, Mitropolitul Christoforos al Karpasiei, care a prezidat lucrările întrunirii, a arătat că este absolut necesar ca reprezentanţii Bisericilor Ortodoxe să se întâlnească periodic pentru a se informa reciproc cu privire la noile mişcări religioase. „O problemă cu care se confruntă o Biserică Ortodoxă într-un anumit moment poate preocupa, peste puţin timp, şi altă Biserică Ortodoxă, deoarece activitatea noilor mişcări religioase nu are graniţe. În prima sesiune de comunicări, din 18 septembrie, vorbitorii au căutat să pună în lumină modalităţile practice prin care autorităţile şi organismele civile pot fi sensibilizate în legătură cu periculozitatea noilor mişcări religioase care se propagă în societate, sub masca unor asociaţii filantropice, culturale, sociale, politice sau de altă natură. S-a arătat că Biserica este chemată să provoace şi să întreţină o stare de trezvie în societate faţă de prezenţa şi activitatea noilor mişcări religioase“, ne-a declarat părintele Radu Mureşan.

Lucrările conferinţei din cea de-a doua zi, 19 septembrie, au fost dedicate „Bisericii Scientologice“ şi urmau să se desfăşoare în clădirea Dumei din Sankt Petersburg, cu participarea unor înalţi oficiali ai Legislativului. „Datorită opoziţiei unor ONG-uri care au organizat manifestaţii în zilele precedente, sau din alte motive pe care reprezentanţii Dumei nu le-au putut explica, aceste lucrări nu s-au mai desfăşurat în locul propus, participanţilor oferindu-li-se în schimb posibilitatea să efectueze, în după-amiaza aceleiaşi zile, un tur al clădirii Dumei (fost palat imperial). Participanţii au fost primiţi foarte bine şi chiar a fost organizată o masă rotundă cu reprezentanţi ai Legislativului în sala de lucru pe comisii a Dumei. Respectivii membri ai Dumei au participat ulterior la conferinţă şi au avut intervenţii interesante alături de participarea unor academicieni de la Academia de Ştiinţe Rusă. Sesiunea de comunicări a fost deschisă de conferinţa susţinută de britanicul Jon Atack, fost scientolog, autorul mai multor studii despre «Biserica Scientologică». De asemenea, prof. Alexandr Dvorkin (Moscova), care a scris numeroase cărţi şi articole împotriva scientologiei, a prezentat periculozitatea acesteia din prisma experienţei sale personale (intimidat, denigrat în presă, ameninţat, chemat de numeroase ori în instanţă, câştigând de fiecare dată procesele)“, ne-a mai spus părintele Radu Mureşan.

În ultima zi a conferinţei au fost discutate modalităţi practice de abordare a sectelor, plecând de la premisa că sectarismul nu apare nicăieri din întâmplare, ci acolo unde există un teren gol, o lipsă în viaţa religioasă, pe care sectele pretind că o suplinesc. „Într-o formă sau alta, toţi vorbitorii au subliniat faptul că este necesar ca, în faţa noilor mişcări religioase, creştinul ortodox să cunoască bine învăţătura ortodoxă şi să dea mărturie despre aceasta prin modul său de viaţă. În acest sens, reprezentanţii Bisericilor şi-au împărtăşit unii altora din experienţa pastorală în abordarea noilor mişcări religioase şi în special cu scientologia, insistând asupra faptului că este absolut necesară cunoaşterea acestor grupări şi informarea corectă a autorităţilor şi a credincioşilor“, a mai precizat reprezentantul Bisericii noastre la evenimentul din Rusia.

În încheiere, reprezentanţii Bisericilor au fost anunţaţi că viitoarea întâlnire a Iniţiativei Ortodoxe, care va avea loc în septembrie 2015, va fi găzduită de Mitropolia de Zagreb (Croaţia).

You may also like...