Întru mulți și binecuvântați ani, Înaltpreasfințite Părinte Ioachim!

Monah de vocație format la picioarele sfinților trăitori în vetrele de sihăstrie moldavă, iubitor al frumosului, mânuitor al condeiului, desăvârșit liturgist, alcătuitor a numeroase slujbe închinate sfinților români, autor de carte teologică și vers religios, om de cancelarie permanent implicat în buna organizare administrativ-canonică a eparhiei, inițiator a numeroase proiecte social-filantropice eparhiale destinate persoanelor aflate în dificultate, profund cunoscător al vieții social-religioase occidentale și naționale, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a reușit să dea o perspectivă nouă și înnoitoare Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului în cele două decenii de nobilă și rodnică misiune, păstorind în duhul filocalic al înaintașilor și cu părintească dragoste viața fiilor și fiicelor duhovnicești, fiind vrednic continuator al șirului celor 76 de ierarhi de pioasă amintire care au păstorit pe scaunul istoric al Romanului.

cu-pr-vicar-aniversare-66_0
00-ips-ioachim-si-administratia-arb-01

Toate acestea şi multe alte împliniri izvorâte din inima plină de har a unui ierarh ce-și poartă cu demnitate calitatea de smerit urmaș al apostolilor ne îndreptățesc ca, în calitate de colaboratori la Centrul eparhial, acum, la ceas aniversar prilejuit de împlinirea a 66 de binecuvântați ani de viață, să transmitem cu fiască dragoste Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim gândurile noastre de aleasă prețuire, urări de sănătate, bucurii sfinte, ani binecuvântați de Dumnezeu cu împliniri în slujirea Arhiereului Hristos și rodiri duhovnicești în păstorirea clerului, cinului monahal și credincioșilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului pe calea mântuirii.

Întru mulți și binecuvântați ani,

Înaltpreasfințite Părinte Ioachim!

***

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim s-a născut la 29 martie 1954, în localitatea Stănița (Neamț). La vârsta de 14 ani a intrat ca frate la Mănăstirea Neamț, iar între 1972-1980,  la Schitul Tarcău. După ce a absolvit Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamț (1970-1975), a urmat stagiul militar, timp de 9 luni, la Plenița. Între 1976-1980, a absolvit Facultatea de Teologie din București. În anul 1980, a fost tuns călugăr la Mănăstirea Bistrița, naș de botez fiindu-i arhimandritul Ioanichie Bălan. A fost primul călugăr tuns la Mănăstirea Bistrița după 40 de ani de regim comunist. În anul 1985 a fost chemat de fericitul întru adormire Patriarh Teoctist, pe atunci Mitropolitul Moldovei și Sucevei, la Centrul Eparhial din Iași. În 1990, a fost trimis la studii la Institutul “Saint Serge” din Paris, pentru a urma cursurile de doctorat în teologie, având ca îndrumători pe reputații teologi Olivier Clément și Boris Bobrinskoy. După patru ani, în 1994, a susținut teza de doctorat în limba franceză, cu tema “Îndumnezeirea omului în gândirea părintelui Dumitru Stăniloae”, prima lucrare de doctorat despre marele teolog român întocmită încă din timpul vieții acestuia. La Paris a întemeiat și o mănăstire ortodoxă, la Rosiers, unde a activat ca duhovnic și îndrumător pentru creștinii din Occident și pentru tinerii români sosiți la studii în capitala Franței. La 1 mai 2000 a fost hirotonit arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului, după ce fusese propus de Episcopul Eftimie Luca și ales în această demnitate de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, încă din anul 1998. În anul 2009, la 13 septembrie, a fost numit episcop-vicar, odată cu ridicarea Episcopiei Romanului la rangul de Arhiepiscopie, cu titulatura de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului. La data de 4 ianuarie 2015, a fost întronizat ca Arhiepiscop al Romanului şi Bacăului, fiind cel de-al 77-lea ierarh al acestei istorice eparhii.

You may also like...