Întrunirea Cercului Pastoral Nr. 8 al Protoieriei Bacău și Comemorarea Eroilor la 20 de ani de la sfințirea monumentului din Parohia Prăjești

Joi, 16 iunie 2022, în prima săptămână după Rusalii, în Parohia Prăjești din Protoieria Bacău a avut loc un eveniment cultural-religios prilejuit de întrunirea Cercului Pastoral Nr. 8 al Protoieriei Bacău și de împlinirea a 20 de ani de la sfințirea Monumentului dedicat Eroilor din primul și al doilea Război Mondial, aflat în proximitatea bisericii parohiale. Alături de comunitatea din Prăjești, au fost părintele protoiereu Eugen-Ciprian Ciuche, preoți ai parohiilor vecine și reprezentanții Asociației Cultul Eroilor – Filiala Bacău, precum și autoritățile locale, în persoana domnului primar Petre-Damian Jicu.

Ziua duhovnicească a început în Biserica „Sfinții Arhangheli” cu slujba Aghezmei mici și săvârșirea Tainei Sfântului Maslu de obște, sub protia părintelui protoiereu. După terminarea slujbei, așa după cum este obiceiul acestor întâlniri, doi preoți au fost rânduiți spre a conferenția pe marginea unei teme de referință pentru Anul Omagial al importanței rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului și pentru Anul Comemorativ al Sfinților Isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț.

Astfel, părintele Gavril Trofor, parohul bisericii din Traian, a vorbit credincioșilor despre „Recomandarea practicării frecvente a Rugăciunii inimii de către orice creștin (rugăciunea minții coborâtă în inimă practicată în timpul activităților cotidiene)”. Din expunerea părintelui, cei prezenți au ascultat particularitățile despre practicarea acestei rugăciuni, dar și roadă cea bună pe care o aduce sufletului și trupului, rostirea ei neîncetată. Practic, a subliniat vorbitorul, rugăciunea aceasta transcede mintea și se pogoară în inimă, făcând din viața și simțirea omului o permanentă comuniune și împreună lucrare cu Dumnezeu.

În continuare, părintele Constantin Pașcu, slujitor al bisericii din Negri, a vorbit celor prezenți despre „Rugăciunea individuală sau personală, smerită și discretă (în ascuns)”. Frumusețea acestei teme vine din faptul că a expus înțelegerii auditoriului bogăția și prinosul de mulțumire pe care o oferă o astfel de asceză. Rugăciunea „din ascuns”, a menționat părintele, este cea pe care o facem în chip nevăzut, cea pe care o știe doar sufletul și Dumnezeu, dar cea care de multe ori este cea mai vădită înaintea feței Sale.

La sfârșitul celor două cuvântări, părintele protoiereu a adresat cuvântul apreciativ al sfinției sale cu privire la pregătirea celor doi preoți, dar și pentru lucrarea duhovnicească și administrativ-pastorală derulată de către parohul bisericii din Prăjești, părintele Ionel Ștefan. De asemenea, părintele protopop a transmis credincioșilor binecuvântarea ierarhului și faptul că Înaltpreasfinția Sa apreciază activitatea jertfitoare pe care toți preoții Protoieriei Bacău o desfășoară alături de cei încredințați spre păstorire. În acest sens, părintele protoiereu a oferit părintelui paroh o icoană cu Sfânta Cuvioasă Parascheva pe Tron, asemenea celei din Catedrala Arhiepiscopală, iar celor doi preoți care au cuvântat le-a oferit câte o icoană cu Sfinții Isihaști comemorați în anul 2022. 

Mai apoi, în prezența domnului primar și alături de credincioși, clericii s-au deplasat către Monumentul Eroilor din apropierea ansamblului parohial pentru a săvârși un Trisaghion și pentru a depune o coroană de flori spre aducerea aminte a celor care mai înainte s-au jertfit cu prețul vieții pentru neam și glie. După intonarea Imnului Național „Deșteaptă-te, române!” și pomenirea întru veșnica amintire a celor înscriși pe piatra monumentului, a urmat cuvântul domnului primar care a relatat despre bucuria domniei sale de a fi părtaș al acestui eveniment și totodată a prezentat tuturor faptul că pe data de 9 iunie 2022 s-au împlinit 20 de ani de când domnul Paul Țărălungă, profesor, om de cultură și fiu al satului, a ridicat acest edificiu alături de autorități, credincioși și preoți. De asemenea, în localitatea sa natală se află și un complex muzeal format dintr-o grădină botanică înființată chiar de acesta, cu peste 500 de specii de arbori și plante, dar și alte 3000 de specii de exemplare din domenii diferite: arheologie, etnografie, geologie, numismatică, paleontologie și zoologie.

După aceasta, vicepreședintele Asociației Cultul Eroilor – Filiala Bacău, a îndemnat poporul la un scurt moment de reculegere pentru părintele acestui monument și a relatat cu bucurie despre faptul că domnul Paul a fost unul din membrii Asociației și un fidel apărător și cinstitor al celor căzuți la datorie în slujba patriei. De asemenea, tot acum au fost dăruite domnului primar, părintelui paroh și directorului școlii din comunitate diplome de excelență din partea Biroului Executiv Central activitățile pentru deosebite derulate spre comemorarea eroilor și pentru organizarea evenimentului de astăzi.

În continuare s-a purces la depunerea coroanelor din partea Parohiei „Sfinții Arhangheli” și a U.A.T. Prăjești, ca semn al respectului și gândului îndreptat pentru Eroii neamului, iar mai apoi grupul de copii al școlii alături de o parte din profesorii lor au susținut un moment artistic prin cântece patriotice și recitarea unor poezii ale căror versuri au făcut referire la însemnătatea acestei zile. 

Pr. Răzvan-Dimitrie Radu

You may also like...