IPS Părinte Arhiepiscop Ioachim aniversează 64 de ani de viață

IPS Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, aniversează pe 29 martie 2018 împlinirea a 64 de ani de viață. Dintre aceștia aproape 50 de ani i-a petrecut în mănăstire, împlinind toate ascultările și trecând prin toate treptele harice, până la cea de arhiepiscop.

Cu acest prilej, colaboratorii de la Centrul eparhial Roman și părinții protopopi transmit, din partea tuturor credincioșilor Eparhiei, toate doririle de bine și îi urează chiriarhului mulți ani în slujba lui Dumnezeu și a oamenilor, spre slava Bisericii noastre strămoșești.

IPS Părinte Arhiepiscop Ioachim s-a născut la 29 martie 1954, în comuna Stăniţa (judeţul Neamţ), din părinţi creştini ai Bisericii Ortodoxe, Neculai şi Anica Giosanu. Este cel de-al treilea copil din cei opt (patru băieţi şi patru fete) şi a primit la botez numele Ilie.

 

ANII DE FORMAREA ŞI EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

 • 1961-1969 – a urmat Şcoala generală din satul natal, Stăniţa;
 • 1970-1971 – a intrat ca frate la Mănăstirea Sihăstria din judeţul Neamţ;
 • 1970-1975 – a urmat cursurile Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamţ;
 • 1975-1976 – a îndeplinit serviciul militar în loc. Pleniţa, Dolj;
 • 1976-1980 – a urmat cursurile Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti. A absolvit facultatea cu lucrarea de licenţă „Sabatul la cultele neoprotestante şi poziţia ortodoxă”, sub coordonarea PC Diacon Petre David, conferenţiar suplinitor la Catedra de Îndrumări misionare şi ecumenism;
 • 1980 – a fost tuns în monahism, pe seama Mănăstirii Bistriţa, Neamţ, primind numele de Ioachim. A fost primul călugăr hirotesit pe seama acelei mănăstiri după 30 de ani. L-a avut ca naş de călugărie pe Părintele Ioanichie Bălan, unchiul său.
 • 1980-1985 – Timp de cinci ani a lucrat la Bistriţa, în activităţile de restaurare la Complexul de acolo, alături de stareţul Ciprian Zaharia.
 • 1 martie 1981 a fost hirotonit ierodiacon de către Preafericitul Patriarh Teoctist Arăpaşu, pe atunci Mitropolit al Moldovei şi Sucevei.
 • 1982 – a fost hirotesit arhidiacon de PF Patriarh Teoctist;
 • 1985 – a fost transferat la Centrul Eparhial de la Iaşi, unde a îndeplinit mai multe funcţii: prim-arhidiacon al Catedralei mitropolitane din Iaşi, secretar al Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist; colaborator la revista „Mitropolia Moldovei şi Sucevei”; econom mitropolitan.
 • 1990 – secretarul noului mitropolit al Moldovei, IPS Daniel Ciobotea (actualul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române);
 • 30 decembrie 1990 – a fost hirotonit ieromonah de către IPS Mitropolit Daniel, la Mănăstirea Varatic, pe seama Catedralei Mitropolitane din Iași;
 • 1 ianuarie 1991 – a fost hirotesit protosinghel, la Slujba dintre ani, în capela-paraclis a reședinței mitroplitane din Iaşi;
 • 1991-1994 – a urmat cursurile de doctorat la Institutul „Saint Serge” din Paris, Franţa, sub îndrumarea profesorilor: Boris Bobrinskoy şi Olivier Clement;
 • 1991-1992 – a urmat cursurile de limbă franceză la Universitatea din Sorbona, unde a obținut atestatul oficial de vorbitor de limba franceză;
 • 26 octombrie 1994 – şi-a susţinut teza de doctorat în limba franceză, cu titlul : La déification de l’homme d’après la pensèe du Père Dumitru Stăniloae (Îndumnezeirea omului în gândirea părintelui Dumitru Stăniloae);
 • 21 iunie 1998 – a fost hirotesit arhimandrit de către IPS Daniel, (la acea vreme, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei), de Sărbătoarea Tuturor Sfinţilor Atonului, hramul Mănăstirii Bucium, Iaşi;
 • 1998 – a fost propus de IPS Arhiepiscop Eftimie și ales în unanimitate de către ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca arhiereu vicar al Episcopiei Romanului, cu titulatura „Băcăuanul”;
 • 1 mai 2000, a doua zi de Paşti – a fost hirotonit în treapta de Arhiereu, îndeplinind funcţia de arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului;
 • 13 septembrie 2009 – a fost ridicat la rangul de Episcop vicar, odată cu ridicarea Episcopiei Romanului la rangul de Arhiepiscopie, cu titulatura: Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului;
 • 16 decembrie 2014 – ales de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca arhiepiscop al Romanului și Bacăului, devenind, astfel, primul arhiepiscop ales pentru a păstori eparhia Romanului și Bacăului.
 • 2000 – prezent: membru al Comisiei teologice, liturgice şi didactice a Sfântului Sinod;

 

ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞI CULTURALE

în Franţa:

 • Editează publicaţia „Rejui-toi” („Bucură-te”), buletin oficial de cateheză și informare ortodoxă a Mănăstirii „Buna-Vestire” de la Rosiers, Franţa, aşezământ monahal al cărui fondator este (1992);
 • reorganizează Arhiepiscopia Română din Europa Occidentală şi Meridională, cu sediul la Paris;
 • reorganizează prima parohie francofonă din regiunea pariziană, „Saint-Jean-le-Théologien” Issy-les-Moulineaux;
 • adaptează pentru prima oară, textul Liturghiei Sf. Ioan Gură de Aur în limba franceză, pe muzică bizantină românească;
 • organizează primele pelerinaje, de tip ortodox, la moaştele Sf. Mathurin de Larchant (secolul III) din regiunea pariziană;
 • participă, ca membru coordonator în cadrul Societăţii biblice franceze, la realizarea a două mari expoziţii ale Bibliei : la Medun – „Bible et rencontre”; Issy-les-Moulineaux – „Ici la Bible”.
 • este membru activ al Fraternităţii Ortodoxe Franceze şi delegat al acesteia în grupul de dialog ecumenic şi interreligios de la Paris.
 • publică, în reviste de specialitate, articole cu caracter ecumenic.
 • participă la numeroase întruniri ecumenice, una dintre cele mai importante fiind cea de la Paris din anul 1998, unde a fost reprezentantul Fraternităţii Ortodoxe în organizarea întrunirii intercreştine: Journées mondiales de la Jeunesse (Zilele mondiale ale tineretului), când peste un milion de tineri din toată lumea au fost la Paris în prezenţa papei Ioan Paul al II-lea – cu care a avut două întâlniri (la Paris şi Roma).
 • publică o serie de articole cu conţinut teologic în periodicele SOP şi Contact;
 • ia contact cu multe personalităţi ale culturii franceze şi mondiale de origine română: Paul Barbă Neagră (regizor), Gheorghe Zamfir (celebrul naist), R. Poghire (profesor de limba română la Sorbona), părintele Virgil Ghiorghiu, Elvira Popescu, Emil Cioran (pe care l-a împărtăşit pe patul de suferinţă), i-a fost duhovnic lui Duiliu Alexandru Sfinţescu (recunoscut în lume ca cel mai mare proiectant de clădiri cu structuri metalice de după Eiffel). A participat la aducerea osemintelor marelui Mitropolit al Basarabiei, Visarion Puiu, mort într-un sat din Bretania – Viels-Maisons – şi la reînhumarea acestuia în Cimitirul Montparnasse.
 • Sprijinit de Prof. Univ. T. Poghirc si regizorul Paul Barbă Neagră ţine la Universitatea din Sorbona cinci conferinţe de cunoaştere a Ortodoxiei, sub genericul L’Église face à la modernité, point de vue orthodoxe;
 • converteşte la Ortodoxie şi confirmă în Biserica Ortodoxă aproximativ 70 de persoane venite de la alte confesiuni sau religii.
 • participă la mai multe emisiuni culturale şi religioase cu Prof. Olivier Clement, invitat de renumitul post de radio France Culture.
 • participă activ la organizarea a două Congrese ale Fraternităţii Ortodoxe Franceze; prima în 1997, la Bruges – Belgia, unde Preafericitul Părinte Daniel, pe atunci Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei a susţinut în plenul congresului conferinţa „Le sacrement du frère”; şi a doua în anul 2000, la Bordeaux – Franţa

în ţară:

 • înfiinţează Editura Filocalia (2001);
 • reeditează Revista eparhială Cronica Romanului (2000);
 • reactivează Fundaţia „Episcop Melchisedec Ştefănescu”, Roman (2001)
 • organizează: „Zilele Episcop Melchisedec Ştefănescu” (în 2013 ajunse la Ediţia a XIII-a);
 • organizează: „Ziua Comunei Stăniţa”
 • organizează conferinţe, simpozioane, sinaxe;
 • organizează Concerte de caritate;
 • înfiinţează Centrul social-filantropic Lazaret, Bacău;
 • înfiinţează Centrul cultural, social, gospodăresc „Sf. Cuv. Antipa de la Calapodeşti”, Iteşti;
 • înfiinţează Centrul de Colportaj „Sf. Cuv. Dionisie Exiguul”, Roman;
 • înfiinţează magazinele de obiecte bisericeşti: „Anastasia”, „Filocalia”, „Sf. Ap. Andrei”;
 • înfiinţează Atelierul de croitorie „Cămaşa lui Hristos”, Roman;
 • înfiinţează Atelierul de lumânări „Sf. Mc. Fotini”, Roman;
 • reorganizează şi reface birourile Centrului administrativ eparhial Roman;
 • publică editoriale, articole, studii în diferite cotidiene şi reviste de specialitate;
 • prefaţează cărţi;
 • participă, ca delegat al Sfântului Sinod, la diferite întruniri ecumenice, simpozioane, conferinţe naţionale şi internaţionale;
 • ca membru al Comisiei teologice, liturgice şi didactice a Sfântului Sinod, alcătuieşte sau diortoseşte Slujbele Sfinţilor canonizaţi de către Biserica Ortodoxă Română;
 • iniţiază proiectul de re-editare a Colecţiei „Omnia” a lucrărilor publicate de către Episcopul Melchisedec Ştefănescu
 • elaborează dosarul de canonizare al episcopului Melchisedec Ştefănescu şi pe cel al Cuviosului Irinarh de la Horaiţa;
 • a coordonat volumele editate cu prilejul împlinirii a 600 de ani de existenţă a Eparhiei Romanului şi Bacăului

 

ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI PUBLICISTICĂ

A publicat mai multe lucrări în volum:

 1. La déification de l’homme d’après la pensèe du Père Dumitru Stăniloae, Ed. Trinitas, Iași, 2002;
 2. „Viaţa şi Acatistul Sf. Emilian din Durostor”, 2002;
 3. „Viaţa şi Acatistul Sf. Antipa de la Calapodeşti”, Editura Filocalia, 2003;
 4. „Prinos de recunoştinţă” – volum editat la împlinirea a 90 de ani de viaţă a PS Episcop Eftimie Luca, Editura Filocalia, 2004;
 5. „Praxis şi Theosis” – volum realizat în colaborare; prezintă în imagini mănăstirile reprezentative din Eparhie, Editura Filocalia, 2008;
 6. Acatistul sfinţilor români, Editura Filocalia, 2010;
 7. La déification de l’homme d’après la pensèe du Père Dumitru Stăniloae, Ed. Filocalia, Roman, 2013 (ediţia a II-a);
 8. Istoricul cultului Cuvioasei Parascheva la Roman, Ed. Filocalia, Roman, 2013
 9. Creştinismul abia începe; Ed. Filocalia, Roman, 2013
 10. Cultul Cuvioasei Parascheva în Ortodoxie, studiu hagiografico-liturgic, Ed. Filocalia, Roman, 2013.
 11. Imn-Acatist închinat Sfintei Cuvioase Parascheva, Ed. Filocalia 2014;
 12. CD audio – „Bucură-te Parascheva, Sfântă mult folositoare!”, înregistrare Imn-acatist închinat Sfintei Cuvioase Parascheva, compus şi interpretat de PS Episcop Ioachim Băcăuanul
 13. Biserica şi transfigurarea timpului, Ed. Filocalia, 2014;
 14. Ofrandă Cuvioasei Parascheva, Ed. Filocalia 2014;
 15. Zece trepte ale îndumnezeirii. Meditații la perioada Triodului, Ed. Filocalia, 2015;
 16. Panteonul sufletului meu: portrete de preoți, monahi și monahii, Ed. Filocalia, 2016;
 17. Creație și re-creațiemeditații lirice la perioada PenticostaruluiEd. Filocalia, 2016;
 18. Ontologia Iubirii: poeme evanghelice, Ed. Filocalia, 2016;
 19. Poeme. Meditații lirice la duminici și sărbători, Ed. Filocalia, 2017;
 20. Jertfă și Înviere, Ed. Filocalia, 2017

 

Alte lucrări:

 • a alcătuit slujbele sfinţilor români canonizaţi de către Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, după cum urmează;
 • a scris sute de articole teologice în diverse publicații de specialitate

 

ACTIVITĂȚI SOCIALE

 • Inițiază proiectul „Lăsați copiii să vină la Mine și nu-i opriți!”, prin care sunt sprijinite familiile cu mulți copii, copiii proveniți din familii defavorizate și cei cu rezultate bune la învățătură;
 • coordonează activitatea social-filantropică a Fundaţiei „Episcop Melchisedec Ştefănescu”, Roman, în cadrul căreia a înfiinţat, în 2009: Centrul de zi pentru copii din familii în dificultate „Episcop Melchisedec” și Centrul social multifuncțional „Episcop Melchisedec”;
 • coordonează activitatea social-filantropică a Fundaţiei „Episcop Melchisedec Ştefănescu”, Filiala Bacău;
 • a înfiinţat şi coordonează activitatea Centrului social-filantropic Lazaret, cu următoarele servicii:
 • Centrul de zi pentru persoane cu autism „Sf. Cosma si Damian”;
 • Centrul de prevenire, informare, evaluare şi consiliere pentru dependenţii de alcool şi alte droguri „Izvorul Tămăduirii”;
 • Centrul de zi „Sf. Filofteea” – pentru copii proveniţi din familii cu situaţii sociale precare;
 • Centrul de îngrijire la domiciliu persoane vârstnice „Sf. Gheorghe“;
 • Centrul de consiliere, sprijinire şi informare;
 • Atelier de terapie ocupaţională şi ergoterapie;
 • Cabinet stomatologic pentru persoane cu probleme socio-economice;
 • Centrul de Excelenţă în Dezvoltarea Resurselor Umane – C.E.D.R.U;
 • Centrul de formare pentru consiliere şi mediere a conflictelor;
 • a înfiinţat şi coordonează activitatea Centrului de bătrâni „Sf. Voievod Ştefan cel Mare”, Hârja;
 • coordonează activitatea a peste 40 de centre social-filantropice din cuprinsul Eparhiei;

 

ACTIVITĂȚI LITURGICE ŞI PASTORAL-MISIONARE

în perioada 1 mai 2000-31 decembrie 2017

 • a oficiat 2055 Sfinte Liturghii;
 • a oficiat 1807 Sfinte Taine, slujbe şi ierurgii;
 • a pus piatra de temelie pentru 100 de noi lăcaşuri de cult;
 • a resfinţit 197 de biserici;
 • a sfinţit 159 biserici noi;
 • a hirotonit 332 tineri în treapta de diacon sau preot;
 • a hirotesit 537 clerici în diferite ranguri onorifice;
 • a efectuat vizite canonice la cele peste 561 de lăcaşuri de cult din Eparhie;
 • din anul 2000, se preocupă în mod direct de şantierul Catedralei „Înălţarea Domnului”, Bacău, a cărei construcție se află la etapa picturii murale;
 • a participat la conferințe interreligioase;
 • a susținut conferințe pe diverse teme de teologie, cultură și morală religioasă în cadrul întâlnirilor ASCOR Bacău, Cluj, Iași;
 • a susținut conferința cu tema: „Biserica ortodoxa și provocările mileniului III”, din seria de întâlniri culturale reunite sub titlul „Toamna Artelor la Universitatea Apollonia”, Iași.

 

ACTIVITĂŢI ŞI RESPONSABILITĂŢI ÎN DOMENIUL ACADEMIC

 • Membru al Comisiei teologice, liturgice şi didactice a Sfântului Sinod
 • Membru de onoare al Comunității Academice aparținând „Universității George Bacovia” din Bacău (2003);
 • Președinte onorific al Uniunii Artiștilor Contemporani – dec. 2013

 

DISTINCŢII ŞI TITLURI ACADEMICE ŞI CULTURALE:

 • „Diploma de onoare pentru cultură” din partea Primăriei Roman (2002)
 • „Diploma de excelență” din partea Inspectoratului Școlar Județean Bacău (2004);
 • „Diploma de onoare și titlul de Prieten al Artelor” din partea Comisiei de Cultură Neamț (2004);
 • „Omul anului 2004” din partea Primăriei Roman, ca o recunoaștere și încununare a muncii desfășurate în plan cultural și spiritual în decursul anului ștefanian (31 martie 2005)
 • Cetățean de Onoare al orașului Comănești, jud. Bacău (6 ianuarie 2007);
 • Cetățean de Onoare al orașului Târgu Ocna, jud. Bacău (1 decembrie 2007).
 • Cetățean de Onoare al municipiului Roman – 25 aprilie 2012
 • „Diplomă de excelență” din partea Universității „George Bacovia” din Bacău, în semn de recunoaștere și apreciere a contribuției la valorile gândirii științifice și susținerii sistemului de învățământ superior privat – 17 mai 2012;
 • „Diplomă de excelență” din partea Uniunii Scriitorilor băcăuani – martie 2014;
 • “Crucea Nordului” , cea mai înaltă distincţie conferită de Preasfințitul Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord clericilor care s-au evidențiat printr-o activitate excepțională în promovarea valorilor creștine și în slujirea pastoral-misionară, cultural-educativă și social-filantropică a Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord, 10 ianuarie 2016.

You may also like...