Itești

Parohia Itești
Biserica parohială cu hramul „Sf. Voievozi”
Adresă Itești, Bacău
Personal clerical
Pr. Paroh Teodor Soțu
Dascăl Eugen Mustiață

Parohia Itești
A. Parohia Sfinții Voievozi Mihail si Gavriil – Itești, Protopopiatul Bacău, deservește satele Itești și Ciumași din comuna Itești, județul Bacău. Localitatea Itești este situată la 15 km nord de Bacău, între malul stâng al râului Bistrița și drumul european E85 Bacău – Roman.
Satul Itești s-a format pe la începutul secolului al 19-lea prin unificarea cătunelor Iteștiul vechi, Crețenii și Hălăsenii, alcătuite din familii de răzeși și clăcași.
Satul Ciumași este de origine mai veche, alcătuit din familii înstărite și răzeși. În înscrierile de la Arhivele Statului din perioada 1787 – 1806 sunt menționate toponimele Bistrița, Ciumași, Lețcana și numele lui Buhuș Stolnicul. Satul a fost în regres după 1947, astfel dacă în anul 1945 – 1946 erau înscriși la Școala Primară 175 de elevi, din 2010 Școala este închisă din lipsă de copii.
Actualmente populația parohiei este alcătuită din pensionari (cei mai mulți văduvi). Puținii tineri care mai sunt lucrează propiile pământuri sau la livezile de meri și cireși din apropiere.
B. Istoricul bisericii parohiale este surprins foarte bine în pisania de la intrare:
“Cu voința Tatălui, cu conlucrarea Fiului și cu desăvârșirea Sfântului Duh, s-a construit această Sfântă Biserică cu hramul Sfinții Voievozi Mihail si Gavriil de către obștea satului Itești și cu ajutorul Sfintei Episcopii a Romanului și Hușilor și a altor milostivi creștini din satele vecine. Construcția s-a făcut pe locul vechii biserici din lemn din anul 1837. S-a început această construcție în luna mai 1969 și s-a terminat în luna septembrie 1971, sfințindu-se în 24 octombrie 1971 de către P.S. Episcop Dr. Partenie Ciopron. Osteneala și stăruința pentru zidirea Sfântului locaș s-a depus de consiliul parohial și comitetul parohial sub îndrumarea preotului paroh Chelaru Petru. Amin.”
Biserica are formă de navă, cu un turn clopotniță la intrare, de dimensiuni medii (L=28 m, l=8 m) și a fost zidită din cărămidă pregatită și arsă de săteni. Se păstrează la loc de cinste icoane, veșminte, cărți și obiecte de cult din vechea biserică. Pictura a fost executată în ulei de Popescu Vasile din Moinești.
Dintre preoții parohi menționăm: Pr. Ioan Hoisescu, Pr. Constantin Ilie, Pr. Gheorghe Botoșanu, Pr. Petru Chelaru, Pr. Constantin Grădinaru (1972 – 1986), Pr. Vasile Sârcu (1986 – 1993), Pr. Neculai Popa (1993) și Pr. Gelu Chiribău – Albu (1994 – până în prezent).
Biserica filială “Sf. Nicolae” Ciumași a fost construită în 1894 din lemn și pământ cu temelie din lespede de piatră. Este de mărime mijlocie, în formă de navă cu două turle, fară abside. A primit reparații în 1945, când s-a acoperit cu tablă, iar la exterior cu scândură de brad pentru a fi ferită de intemperii. La interior era văruită, cu boltă de scândură pe care erau pictați cei patru evangheliști, de un pictor necunoscut.
În 1994 s-au început lucrări de reparații prin consolidarea pereților, apoi între 1996 – 1998 s-a realizat pictura in tehnica fresco de către pictorul Popescu Vasile și s-au făcut străni noi din stejar sculptat. Lucrările au fost sfințite pe 11 iulie 1999 de către P.S. Eftimie – Episcop al Romanului, fără a se interveni la Sfânta Masă.
Un fiu al satului – Vasile Pocitan (5 decembrie 1870 – 14 martie 1955) a fost preot și profesor în București (1897 – 1928), iar în 1929 este tuns în monahism și ales arhiereu – vicar al Episcopiei Hușilor cu numele Veniamin. În 1935 este ales episcop – vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, cu titulatura Veniamin Ploieșteanul, slujind până în 1947 când e forțat să se retragă de la Mănăstirea Cernica.
Parohia Itești are cimitir în centrul satului Itești, de aprox. 3000 m², cu o clopotniță zidită în 2002 și o cameră mortuară zidită în 2008. Morminte mai sunt și în curțile Bisericilor din Itești și Ciumași.
Actualmente parohia numără 230 de familii, în majoritate formate din văduvi sau persoane in vărstă, de aceea activitatea socială este canalizată pe activități catehetice, de îngrijire a bolnavilor și ajutorarea persoanelor fără venituri.

You may also like...