Lansare proiect „Amenajarea camerei de integrare senzorială pentru recuperarea copiilor cu autism sau alte tulburari de dezvoltare”

În data de 30 iulie 2018, Consiliul Județean Bacău, în calitate de Autoritate contractantă, și Fundația „Episcop Melchisedec” – Filila Bacău, în calitate de Beneficiar, au semnat Contractul de finanţare nerambursabilă nr. RO CJBC 350 2018 002 13874/30.07.2018, pentru proiectul „Amenajarea camerei de integrare senzorială pentru recuperarea copiilor cu autism sau alte tulburări de dezvoltare”, finanțat conform Legii nr. 350 din 2 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Această cameră de intergrare senzorială va fi amenajată în cadrul Centrului de zi pentru persoane cu autism „Sf. Cosma și Damian” aparținând Fundației „Episcop Melchisedec” – Filiala Bacău, din str. Digu Bîrnat nr. 19, municipiul Bacău.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 24.390,24 lei din care: – 20.000 lei finanțare nerambursabilă din partea Consiliului Județean Bacău (82 %) – 4.390,24 lei cofinanţare de la Fundația „Episcop Melchisedec”-Filiala Bacău (18 %).

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea capacității de autoreglare a sistemelor senzoriale la copilul cu autism și alte tulburări de dezvoltare și adaptare sa la mediul înconjurător.

Beneficiarii direcți: minim 30 de copii diagnosticați cu tulburare pervazivă de dezvoltare sau alte tulburări de dezvoltare. Beneficiari indirecți: familiile acestora, comunitatea.

Rezultate așteptate:

 1 sală de integrare senzorială înființată,

 minim 30 de copii/an vor avea acces la terapii de integrare senzorială,

 minim 50 de părinți/aparținători ai copiilor cu autism vor participa la workshop-ul de informare.

 

Indicatori calitativi:

 completarea serviciilor recuperatorii specifice copiilor cu autism și dificultăți senzoriale,

 facilitarea accesului unui numar cât mai mare de copii cu autism și dificultăți senzoriale la terapii specifice de recuperare,

 creșterea numărului de părinți care înteleg importanța participării copilului cu autism la terapii de recuperare specifice,

 dezvoltarea unei percepții corecte a copilului aflat în terapie cu privire la procesarea informațiilor senzoriale primite din mediu înconjurător.

 

Accesul copiilor la terapii de integrare senzorială va îmbunătății în primul rând calitatea vieții copiilor diagnosticați cu autism, tulburări de dezvoltate sau desincronizare senzorială.

După amenajarea camerei de integrare senzorială, respectiv achiziționarea echipamentului și dotarea sălii de terapie va fi demarată activitatea de terapie, copiii vor începe să participe efectiv la terapiile de integrare senzorială, dar se vor desfășura și activități de informare a comunitatii despre existența acestui serviciu și constientizarea importanței acestei intervenții, prin organizarea a 3 workshop-uri “Jurnal de terapie“, pentru părinți și alte persoane din comunitate, în cadrul cărora va fi invitat un ergoterapeut/specialist în integrare senzorială, terapeuții centrului nostru și părinții copiilor;

Perioada de implementare: 2 luni, respectiv august – septembrie 2018

You may also like...