Lucrări pentru obținerea gradului didactic I în învățământ, la Bacău

Profesori de religie din  două unități școlare ale județului Bacău, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, în prezența pr. prof. dr. Adrian Alexandrescu, inspector pentru disciplina religie în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Bacău, au susținut activități speciale la clasă și lucrări științifico-metodice pentru obținerea  gradului didactic I în învățământ.

Marți, 25 mai 2021, în prezența unei comisii de evaluare alcătuită din pr. lect. univ. dr. Alexandru Mihăilă, lect. univ. dr. Adrian Carabă, cadre didactice ale Facultății de Teologie Ortodoxă ”Justinin Patriarhul” din București și pr. prof. dr. Adrian Alexandrescu, a avut loc susținerea lucrării pentru obținerea  gradului didactic I în învățământ, intitulată ”Vizionarea excesivă a televizorului. Efecte psihologice și duhovnicești”, elaborată de către părintele profesor Mihai – Florin Mocanu, cadru didactic pentru disciplina religie în cadrul Școlii  Gimnaziale Răcăciuni.

În prezența unei alte comisii de evaluare, alcătuită din pr. conf. univ. dr. Alexăndrel Barnea, pr. conf. univ. dr. Ilie Melniciuc – Puică, cadre didactice ale Facultății de Teologie Ortodoxă ”Dumitru Stăniloae” din Iași și pr. prof. dr. Adrian Alexandrescu, a avut loc, în cadrul Liceului cu Program Sportiv din Bacău, susținerea lucrării pentru obținerea  gradului didactic I în învățământ, intitulată ”Recompensă materială și răsplătire spirituală potrivit epistolelor pauline. Actualitate și finalitate pedagogică, a părintelui Laurențiu Irimia, profesor pentru disciplina religie în cadrul unității școlare amintite.

Munca depusă a fost apreciată ca fiind meritorie și persuasivă. Căci, pe toată perioada activităților desfășurate la clasă, cadrele didactice au dat dovadă de o bună pregătire psiho-pedagogică, cunoscând nevoile specifice vârstei adolescenței. Au captat, înlesnit, motivat, menținut și activat gradul de implicare al elevilor, în mod diferențiat, în concordanță cu diferitele lor deprinderi. Au transmis idei morale, biblice și dogmatice, de mare complexitate, într-o formă accesibilă categoriilor variate de vârstă cărora li s-au adresat. Spre sfârșit, cercetările  metodico – științifice au fost prezentate într-un stil plăcut, cursiv și accesibil, ceea ce a sporit și mai mult valoarea și frumusețea lor.

Având în vedere aprecierile finale, adăugate celor făcute pe parcursul referatelor științifice prezentate, lucrările au fost susținute în ședință publică, iar autorilor li s-a acordat gradul didactic I în învățământ.

You may also like...