Lumina care transformă jertfa sângeroasă în biruință spirituală

19701_p18vj1ecb6fh5jut17oh4lltfea

 

Lumina care transformă jertfa sângeroasă

în biruință spirituală

Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,

rostit în deschiderea concertului „Cinstire Sfinților Martiri Brâncoveni”,

Ateneul Român, duminică, 17 august 2014

Sfântul voievod martir Constantin Brâncoveanu a fost mare ctitor de locașuri sfinte, de cultură şi de conștiință națională. A fost, de asemenea, un mare diplomat, un bun administrator şi un înțelept creator de sinteze spirituale şi de strategii pentru menținerea păcii. Dar, ca o încununare a tuturor acestora, a fost un domnitor creștin care a pecetluit prin sângele său și al fiilor săi mărturia credinței creștin-ortodoxe şi a demnității naționale, în timpul stăpânirii otomane asupra Țării Românești.

Cele trei secole care au trecut de la jertfa Sfinților Martiri Brâncoveni ne-au învățat că lumina credinţei lor jertfelnice trebuie receptată cu recunoștință, ca un dar al lui Dumnezeu pentru neamul românesc. Un Domnitor creștin care își dăruiește viața pentru credința şi demnitatea poporului său este un martir care luminează devenirea poporului pe care îl reprezintă. Sfântul Domnitor Martir Constantin Brâncoveanu continuă și în cer rugăciunea sa pentru poporul pe care l-a ocrotit și l-a condus cu credinţă şi cu demnitate în anii lui de domnie. Moștenirea brâncovenească spirituală, culturală şi patriotică este o lumină în istorie, iar coroana cerească a Sfinţilor Martiri Brâncoveni este o lumină în veșnicie. Din această lumină, care transformă jertfa sângeroasă în biruință spirituală, ne hrănim mintea şi inima pentru a crește duhovnicește în dreapta credinţă, în bunătatea inimii şi în recunoştinţa faţă de sfinții şi eroii Neamului românesc.

În această atmosferă de pioasă recunoștință se desfășoară concertul vocal-simfonic Cinstire Sfinților Martiri Brâncoveni. El este gândit ca o alăturare de piese muzicale occidentale și orientale, pentru a sublinia că Domnitorul Martir a fost el însuși o personalitate care a realizat o sinteză cultural-artistică între Apus și Răsărit. În arhitectură şi sculptură, el a ales din Occident ordinea și monumentalitatea, iar din Orient finețea și frumuseţea detaliilor. Stilul brâncovenesc este o sinteză artistică adaptată la buna-cuviință a sufletului românesc, exprimată şi prin elemente ale culturii populare românești. Din acest motiv, ca ecou muzical al acestei sinteze, vom descoperi în muzica din această seară atât sonoritățile maiestuoase ale curților regale occidentale, cât și parfumul luxuriant al Bizanţului, dar și adaptări ale unor piese reprezentative din folclorul românesc. Toate aceste componente muzicale comunică între ele, confirmând ideea că pământul românesc este un spațiu al sintezei, al armoniei în diversitate, unind pacea smereniei cu elanul creativității.

În această seară avem bucuria reîntâlnirii cu Orchestra Metropolitană București și cu formația corală Accoustic, sub bagheta tânărului și talentatului dirijor Daniel Jinga. Alăturarea lor cu grupul de psalți Tronos al Catedralei Patriarhale este o premieră care deschide noi orizonturi. Totodată, apreciem cu deosebită prețuire contribuția maestrului Dorel Vișan.

Mulțumim celor care au sponsorizat realizarea acestui concert vocal-simfonic, în special Primăriei Generale a Capitalei și Primăriei Sectorului I. De asemenea, mulţumim celor care au participat în diferite moduri la organizarea acestui eveniment cultural și spiritual. Recunoștința și aprecierea vor fi exprimate şi prin acordarea unor distincții speciale care evocă memoria Sfinților Martiri Brâncoveni şi a Doamnei Maria Brâncoveanu.

Vă dorim o seară binecuvântată, luminată spiritual de cuvinte înțelepte şi sonorități muzicale bisericeşti, clasice şi populare, prin care se aduce un omagiu artistic de Cinstire Sfinţilor Martiri Brâncoveni.

† DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

You may also like...