Lumina educaţiei, promovată în cooperarea dintre Biserică, Familie şi Şcoală

Cuvântul PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

pf-daniel_2

În cadrul evenimentelor academice realizate în contextul Anului omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi şi al Anului comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete, Patriarhia Română, în cooperare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul a Universităţii din Bucureşti şi cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte, organizează Simpozionul Naţional de Pedagogie Creştină, intitulat Repere ale educaţiei creştine în teologia Sfântului Ioan Gură de Aur, actualizate în relaţia Biserică-Familie-Şcoală din contextul contemporan. Tema acestui simpozion este deopotrivă relevantă şi actuală pentru viaţa Bisericii, a Familiei şi a Şcolii din societatea românească de astăzi.

În contextul Deciziei nr. 669 din 12 noiembrie 2014 a Curţii Constituţionale a României, al înscrierii elevilor pentru ora de religie, al procesului legislativ din Parlament, corelativ deciziei Curţii Constituţionale, al dezbaterilor referitoare la educaţia religioasă în şcoli, s-au constatat importanţa şi necesitatea intensificării cooperării dintre Familie, Şcoală şi Biserică în domeniul educaţiei, în general, şi al educaţiei religioase, în mod special, cu valorificarea responsabilităţilor specifice ale acestor trei instituţii majore.

În acest sens, apreciem în mod deosebit implicarea remarcabilă a părinţilor pentru înscrierea elevilor la ora de religie. De asemenea, evidenţiem organizarea părinţilor în Asociaţia Părinţi pentru Ora de Religie (APOR) cu scopul susţinerii şi promovării unei educaţii integrale, edificatoare pentru viaţă, care valorifică specificul educaţiei religioase.

Părinţii au înţeles necesitatea intensificării cooperării dintre Familie, Şcoală şi Biserică, astfel încât educaţia religioasă primită acasă să fie susţinută în mod complementar prin educaţia copiilor şi a tinerilor în viaţa Bisericii şi a Şcolii. În această perspectivă, poate fi valorificat şi materializat cadrul oferit de parteneriatul dintre parohie şi şcoală. Scopul parteneriatului este ajutorarea elevilor din familii defavorizate, dar şi colaborarea pentru îmbunătăţirea orei de religie, precum şi a desfăşurării de activităţi extraşcolare şi extracurriculare comune.

Simpozionul Naţional de Pedagogie Creştină, intitulat Repere ale educaţiei creştine în teologia Sfântului Ioan Gură de Aur, actualizate în relaţia Biserică-Familie-Şcoală din contextul contemporan este structurat pe coordonatele specifice educaţiei în Familie, Şcoală şi Biserică în următoarele trei secţiuni tematice:

1) Rolul educaţional al familiei, asumat şi valorificat în contextul ideologic al societăţii contemporane;

2) Importanţa, actualitatea şi relevanţa educaţiei religioase în şcoală, pentru societatea contemporană;

3) Educaţia – realitate constantă şi dinamică în viaţa şi misiunea Bisericii.

Sfântul Ioan Gură de Aur este un mare Părinte al Bisericii, care a subliniat importanţa fundamentală a educaţiei creştine a copiilor şi a tinerilor, astfel încât gândirea sa poate fi valorificată în relaţia Biserică-Familie-Şcoală din contextul contemporan. Sfântul Ioan Gură de Aur, în repetate rânduri, a insistat asupra responsabilităţii părinţilor de a le oferi copiilor o educaţie încă din fragedă pruncie, spre a-i pregăti nu doar pentru împlinirea vocaţiei lor în această viaţă pământească, ci mai ales pentru a-i orienta către Împărăţia lui Dumnezeu, spre dobândirea mântuirii şi a vieţii veşnice.

Valoarea educaţiei, atât în Familie, cât şi în Biserică şi în Şcoală, are o relevanţă pentru istorie, şi chiar pentru veşnicie, în măsura în care ea este cultivată cu deschidere spre dobândirea vieţii şi fericirii veşnice în iubirea eternă a lui Dumnezeu. În contextul actual, al unei societăţi informaţionale şi tehnologizate excesiv, există riscul ca educaţia să fie redusă la un proces în care accentul cade aproape exclusiv pe achiziţionarea de informaţii performante, necesare pentru dobândirea unor competenţe şi abilităţi, astfel încât tânărul să fie integrat facil şi sigur într-un sistem de eficienţă practică imediată, dar tot mai impersonal.

Tocmai într-o asemenea situaţie este relevantă valorificarea specificului formativ al educaţiei religioase şi mărturisirea faptului că o educaţie creştină nu poate fi structurată într-un orizont limitat şi efemer, ci în lumina iubirii eterne a lui Hristos, „Care ieri, astăzi şi în veci este acelaşi“ (Evrei 13, 8). În acest sens, Sfântul Ioan Gură de Aur îndeamnă, zicând: „Nu voi înceta îndemnându-vă, rugându-vă şi căzându-vă înainte, ca mai întâi de toate celelalte să vă puneţi în bună rânduială copiii. (…) Creşte un atlet pentru Hristos, învaţă-l evlavia din fragedă vârstă. (…) Să sădim şi să antrenăm în copil înţelepciunea, ca să cunoască lucrurile omeneşti, ce este bogăţia, slava, puterea, ca să le dispreţuiască şi să dorească (virtuţile) cele mari. Să-i aducem aminte cuvintele de îndemn: «Copile, numai de Dumnezeu să te temi şi afară de El să nu te temi de altcineva». Frica de Dumnezeu e de ajuns pentru înţelepciune şi pentru a avea în lucrurile omeneşti judecata pe care se cuvine să o avem. Căci culmea înţelepciunii aceasta este: a nu fi pasionat de cele copilăreşti. Să fie educat să socotească drept nimic banii, drept nimic slava omenească, drept nimic puterea, drept nimic moartea. Şi aşa va fi înţelept“ 1. Adică, va căuta sfinţenia, iubirea de Dumnezeu şi de aproapele.

Având speranţa că referatele şi dezbaterile din cadrul Simpozionului Naţional de Pedagogie Creştină, intitulat Repere ale educaţiei creştine în teologia Sfântului Ioan Gură de Aur, actualizate în relaţia Biserică-Familie-Şcoală din contextul contemporan, vor contribui la intensificarea responsabilităţilor specifice Familiei, Bisericii şi Şcolii în educaţia copiilor şi tinerilor, binecuvântăm pe toţi organizatorii şi participanţii la lucrările acestui simpozion.

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Notă:

1 Sfântul Ioan Gurã de Aur, Cuvânt despre educaţia copiilor, Editura Deisis, Sibiu, 2006, pp. 136-137, 171.

Cuvânt rostit la Simpozionul Naţional de Pedagogie Creştină Repere ale educaţiei creştine în teologia Sfântului Ioan Gură de Aur, actualizate în relaţia Biserică-Familie-Şcoală din contextul contemporan, Bucureşti, 27-30 aprilie 2015.

You may also like...