Mănăstirea Tisa-Silvestri

Mănăstirea „Bunavestire” Tisa-Silvestri

În partea de răsărit a satului Tisa-Silvestri, la umbra unei păduri, îşi împlineşte rolul duhovnicesc mănăstirea cu acelaşi nume.

tisa1

O desparte de oraşul Bacău distanţa de 25 Km, cu o deviere, dreapta, de 3 Km din drumul Bacău-Vaslui. Prima atestare documentară a unui schit aici este din 9 August 1760, cu ocazia unei danii făcute de Ursu Fulga. Schitul cu biserica lui de lemn, era metoc al mănăstirii Doljeşti-Roman. Documentar sunt amintiţi preoţi şi diaconi slujitori în satul Sălvestri, ţinutul Romanului, din 28.11.1555, începând cu preotul Toma. La 17 mai 1746 era amintit ca originar din această zonă călugărul Serafim care vindea, cu alte rude, protopopului Lupaşco din Roman, părţi din pământurile familiei. Când s-a ridicat biserica din lemn din satul Tisa, exista deja biserica de lemn a schitului ce avea hramul “Adormirea Maicii Domnului”. În 1809 schitul Tisa Silvestri aparţinea de eparhia Romanului şi avea 7 călugări conduşi duhovniceşte de ieromonahul Filaret, transilvănean de obârşie, în vreme ce obştea credincioşilor mireni din sat era păstorită de preotul Ioan. Secularizarea averilor mănăstireşti din 1864 a contribuit la dispariţia schitului, al cărui loc era amintit doar de un grilaj de fier ce împrejmuia crucea altarului bisericii. Multe din icoanele, cărţile şi obiectele de cult ale schitului au intrat în patrimoniul bisericii din lemn a satului, fără o evidenţă strictă a acestui patrimoniu în timp. În anul 1996 s-a continuat încercarea de reorganizare a vieţii monahale începută din 1993, încredinţându-se grija spirituală şi gospodărească arhimandritului Emilian Panait, stareţul mănăstirii Runc.

La Mănăstirea Tisa Silvestri s-a construit un nou complex monastic în care sunt cuprinse, într-un tot unitar, biserica mare cu hramul „Buna Vestire”, stăreţia, corpul de chilii şi arhondaricul.

Actualmente aceste lucrări sunt aproape finalizate, obştea numărând 17 măicuţe conduse canonic de monahia Teoctista Ungureanu şi ieromonah-duhovnic Pimen Costea. Aşezarea mănăstirească în ansamblu, stilul construcţiei bisericii, cu preponderenţa elementului moldovenesc în arhitectură, pictura în tehnica fresco şi viaţa cultic-duhovnicească a actualei mănăstiri o fac reprezentativă între aşezările similare din eparhia Romanului. Programul liturgic este după rânduiala monastică cu accent pe slujirea Sf. Liturghii zilnice, unde participă toată obştea şi săvârşirea Laudelor bisericeşti.

Reluarea slujirii monahale în această veche vatră călugărească reprezintă o invitaţie la odihnă sufleteasă pentru tot omul din lume, trecător prin stresul şi presiunea diversă a acestui început de mileniu.

Contact:

Mănăstirea „Buna Vestire”, Tisa-Silvestri,
Sat Tisa-Silvestri, com. Odobeşti, jud. Bacău, 607569,
Stareţă: stavorofra Teoctista Ungureanu,
Tel. 0234.22.32.82, mobil 0768.19.78.56

 

tisa1 tisa2 tisa3 tisa4 tisa5