Mesaj la trecerea în veșnicie a părintelui Constantin Mardare

Astăzi, 11 aprilie 2019, Eparhia Romanului și Bacăului și-a îmbrăcat haina cernită de doliu prin plecarea din această lume a venerabilului preot Constantin Mardare. La vârsta de 97 de ani, părintele Mardare a fost chemat de Dumnezeu să-și ia plata ostenelilor în Împărăția Sa cea cerească.

Dincolo de neajunsurile și dificultățile prin care societatea românească și Biserica neamului au fost nevoite să treacă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și apoi al perioadei comuniste, de tristă amintire, părintele Constantin  Mardare   (1922 – 2019) a întruchipat chipul smerit al preotului care și-a consumat întru slujire viața și și-a condus credincioșii pe calea mântuirii purtând pe Dumnezeu în suflet și având privirea ațintită spre veșnicie.

Nici lipsurile din perioada postbelică și nici privațiunile impuse de regimul comunist nu au perturbat misiunea părintelui Constantin, care a văzut în slujirea preoțească vocația jertfelnică a omului. El a fost un teolog de vocație nu doar pentru faptul că a urmat cursurile școlilor teologice ale vremii, ci mai ales pentru că și-a dedicat întreaga viață slujirii lui Dumnezeu, din cei 97 de ani ai vieții, 76 petrecându-i la picioarele lui Hristos, purtând în rugăciunile sale gândurile păstoriților, cărora le-a dedicat întreaga atenție și osteneală.

Doisprezece ani de diaconie la Biserica „Sf. Nicolae”, 13 ani de misiune preoțească la Capela „Sfânta Treime” a Cimitirului Central din Bacău și activitatea desfășurată la catedră timp de patru ani ca profesor de religie l-au recomandat Arhiepiscopului Eftimie Luca, pe atunci Episcop al Romanului și Hușilor, pentru a fi numit în funcția de protoiereu, sprijinind și coordonând din această demnitate misiunea preoților băcăuani timp de 12 ani.

La toate acestea se adaugă alți 40 de ani de slujire închinați Precistei, preocupându-se de înfrumusețarea și conservarea chivotului sfânt care i-a adus cele mai frumoase bucurii duhovnicești și i-a încununat și împlinit vocația sacerdotală.

Părintele Constantin Mardare rămâne pentru preoții băcăuani un model de credință statornică și aleasă slujire, de consecventă dăruire, demnitate și jertfelnicie, așezându-l alături de cucernicele chipuri de lumină ale slujitorilor sfintelor altare care au rămas emblematice pentru viața ecleziastică a Eparhiei Romanului și Bacăului de-a lungul vremurilor.

La venerabila vârstă de 97 de ani, Dumnezeu l-a chemat la ceruri pentru a sluji în Biserica slavei Sale, alături de frații săi întru preoție, trecuți în viața veșnică.

Dumnezeu să-l ierte și să-l așeze în odihna veșnică a Împărăției Sale!

 

† IOACHIM,

Arhiepiscopul Romanului și Bacăului

You may also like...