Mulți și binecuvântați ani tuturor copiilor!

În această zi binecuvântată, în care copiii de toate vârstele privesc cu nădejde spre viitor, adresez cele mai alese gânduri tuturor celor care nu și-au pierdut fărâma de încredere că omul poate fi mai bun și că generațiile actuale și viitoare vor înnobila, prin reușitele lor, demnitatea la care omul a fost chemat de Dumnezeu.

Mulți și binecuvântați ani tuturor copiilor, elevilor și tinerilor pentru ceea ce sunt și pentru ceea ce vor să devină, pentru reușitele școlare sau buna creștere, și mai presus de toate, pentru faptul că poartă cu ei speranța într-o lume împăcată cu ea însăși, mai bună, mai dreaptă, mai tolerantă, mereu capabilă de jertfire și  reînnoire.

Hristos a înviat!

Întâi Iunie este o zi a bucuriei de a trăi, a luminii, a iertării, a continuității vieții, o filă din calendarul existenței noastre care ne îndeamnă să gândim cu speranță la viitorul copiilor din toate colțurile lumii, proveniți din familii biparentale, monoparentale sau ocrotiți în așezăminte abilitate, copii care cresc în atmosfera binecuvântată a unei familii sau care sunt răniți de lipsa iubirii părintești.

Este o zi în care privim nostalgic înlăuntrul ființei noastre, adunând fărâme de amintiri dintr-un timp al copilăriei fericite și lipsite de griji, ocrotiți de zâmbetul și mângâierile părinților, și pomenim în rugăciune, cu recunoștință, pe cei care, jertfindu-se, ne-au născut și ne-au crescut.

Întâi Iunie e și o zi a meditației la sensul vieții noastre spirituale, care trebuie să fie o continuă actualizare a stării de nevinovăție specifice copilăriei, o încordare a ființei  în efortul de a se menține în starea duhovnicească de copil al lui Dumnezeu, de prunc ce-și pune toată nădejdea în ocrotirea Părintelui ceresc. Inocența copilului este, de altfel, icoana Împărăției cerurilor și măsura spirituală la care orice pelerin spre veșnicie trebuie să se înalțe.

Sărbătoarea de astăzi este un timp în care ne lăsăm cuprinși de gândul la nevinovăția protopărinților în Grădina Raiului, la nepătimirea sfinților, la starea de har a casnicilor lui Dumnezeu, la vârstele vieții spirituale a celor care, suferind toate neajunsurile viețuirii, și-au păstrat inima de copil.

În această zi binecuvântată, în care copiii de toate vârstele privesc cu nădejde spre viitor, adresez cele mai alese gânduri tuturor celor care nu și-au pierdut fărâma de încredere că omul poate fi mai bun și că generațiile actuale și viitoare vor înnobila, prin reușitele lor, demnitatea la care omul a fost chemat de Dumnezeu.

Mulți și binecuvântați ani tuturor copiilor, elevilor și tinerilor pentru ceea ce sunt și pentru ceea ce vor să devină, pentru reușitele școlare sau buna creștere, și mai presus de toate, pentru faptul că poartă cu ei speranța într-o lume împăcată cu ea însăși, mai bună, mai dreaptă, mai tolerantă, mereu capabilă de jertfire și  reînnoire.

Cu părintească dragoste și aleasă prețuire, al vostru către Domnul rugător,

† IOACHIM,

Arhiepiscopul Romanului și Bacăului

You may also like...