Picătura care risipeşte mânia lui Dumnezeu …

În continuarea pelerinajului din parohiile Protopopiatului Bacău, dacă marţi – 9 iunie 2015, icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Trifeşti a poposit, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, în mijlocul credincioșilor din Mărăşti, Lunca-Filipeni, Frunteşti şi Onceşti, aducând ploaie binefăcătoare pământului însetat,

a doua zi, miercuri – 10 iunie 2015, “Sfânta” de la Trifeşti a fost întâmpinată de preoții și credincioșii din parohiile Dămienești, Pădureni, Drăgești, Negri și Poieni.

20150610_123545
20150610_130530
20150610_131046
20150610_124433
20150610_130605
20150610_123602
20150610_124501
20150610_131020
20150610_123628
20150610_132324

Sub conducerea părintelui protopop Costică Busuioc și înconjurați de mulțimea credincioșilor, preoții Cercului pastoral Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt din cadrul Protopopiatului Bacău, împreună cu părintele Țuscanu Florin de la parohia Trifești – care a însoțit în permanență icoana, au săvârșit slujba de sfinţire a apei şi plecând genunchii inimilor și ai trupurilor, au înălţat rugăciuni pentru ploaie.

Acest pelerinaj al rugăciunii smerite dar pline de nădejde către Maica Domnului, semn al credinței dar și al Tainei Iubirii concentrate în icoana “Sfintei” de la Trifeşti, a ajuns acum pe Valea Siretului și nu numai, ci în întreg Protopopiatul și în toată Eparhia, aducând «nădejde poporului deznădăjduit» şi ploaie pământului însetat!a subliniat părintele protoiereu în cuvântul său.

„Nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea celor lipsiţi, celor săraci bogăţie neîmpuţinată, celor întristaţi de-a pururea mângâiere, tuturor creştinilor îngrădire tare, ajutătoare nebiruită şi folositoare! … picătura care risipeşte mânia lui Dumnezeu […] O, întru tot milostivă Doamnă Fecioară, stăpână Născătoare de Dumnezeu, arată mila ta poporului dreptcredincios;

[…] Ca să nu fie împuţinaţi robii tăi nici cu răni, nici cu îngrozire, nici cu moarte, nici cu dreapta mânie a lui Dumnezeu; ci îi păzeşte şi îi mântuieşte cu mila ta, Doamnă, ceea ce te rogi pentru noi şi pentru buna întocmire a văzduhului, spre vremi aducătoare de roadele cele de folos, pe care nouă le dăruieşti. […]

Adu-ţi aminte de robii tăi şi nu trece cu vederea lacrimile şi suspinarea lor; ci ne înnoieşte cu bunătatea ta, ca să ne mângâiem cu mulţumire, aflându-te pe tine ajutătoare. […] Că tu eşti, Doamnă, mărirea celor cereşti şi ajutătoarea pământenilor; tu eşti rugătoarea cea fierbinte către Fiul tău şi Dumnezeul nostru, că rugăciunile Maicii mult pot spre îmblânzirea Stăpânului.

Şi cu a ta mijlocire îndrăznim să ne apropiem de sfântul altar, de harul preasfintelor şi de viaţă făcătoarelor Taine, deşi suntem nevrednici. Pentru aceea şi pe icoană văzând chipul tău cel întru tot cinstit şi pe Cel atotţiitor cu mâna ţinând, ne bucurăm noi păcătoşii şi cu umilinţă căzând, pe acesta cu dragoste şi cu frică îl sărutăm, aşteptând, Doamnă, prin sfintele şi de Dumnezeu primitele tale rugăciuni, să ajungem la cele cereşti ale vieţii celei fără de sfârşit şi să stăm fără de ruşine în ziua judecăţii de-a dreapta Fiului tău şi Dumnezeului nostru!

20150610_123751
20150610_123820
20150610_124040
20150610_124115
20150610_124148
20150610_124239
20150610_124251

Ne-am oprit şi am zăbovit mai mult în bisericuţa de cimitir cu hramul „Sfântului Ierarh Nicolae” din Negri. Este minunat să descoperi în comunităţi rurale îndepărtate, precum cea de la Negri, comori nebănuite care glăsuiesc şi strigă, peste veacuri, despre mărturia credinţei şi trăirii ortodoxe a înaintaşilor. Catapeteasma şi icoanele bisericuţei de aici sunt de o frumuseţe rară, odoare de mare preţ, mângâiere sufletului şi lecţie concretă şi semnificativă pentru contemporaneitate, de estetică, tehnică, artă şi calitate.

– a menţionat părintele protopop Costică Busuioc în cuvântul său rostit cu acest prilej.

Următoarea întâlnire a Cercului pastoral-misionar „Sfântul Voievod Stefan cel Mare” a fost stabilită pentru data de 02.07.2015, în ziua pomenirii Binecredinciosului Voievod Ștefan Cel Mare și Sfânt, în Biserica Sfântului Nicolae din comuna Negri.

You may also like...