Nouă apariţie editorială

La Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă a apărut de curând, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Anuarul liturgic şi tipiconal pentru anul 2016. Acesta este necesar săvârşirii în mod corect şi uniform a cultului divin public în bisericile din Patriarhia Română.

Anuarul-liturgic-tipiconal_w1387_h2000_q100

Anuarul liturgic şi tipiconal pe anul 2016 este un îndrumător pentru preoţi, teologi şi credincioşi dornici să cunoască mai bine rânduiala liturgică zilnică şi organizarea actuală a Bisericii Ortodoxe. Volumul are în deschidere cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, intitulat: „2016 – Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox şi Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti”.

Partea I a Anuarului liturgic şi tipiconal pentru anul 2016 se intitulează „Rânduieli bisericeşti” şi cuprinde: data Paştilor de la 1961 până în 2118; rânduieli bisericeşti în anul 2016; zile de post şi posturi de peste an; zile aliturgice şi zile cu Liturghie diferită; zile în care nu se săvârşesc parastase; zile şi date importante; sărbători bisericeşti naţionale; zile şi sărbători legale în care nu se lucrează; calendar bisericesc ortodox pe anul 2016; sărbători şi date importante pentru anii 2017, 2018, 2019; tipicul bisericesc zilnic pe toate cele 12 luni ale anului 2016. Tipicul bisericesc cuprinde slujbele Vecerniei, Utreniei, ale celorlalte Laude bisericeşti şi slujba Sfintei Liturghii din fiecare zi a anului 2016, începând cu luna ianuarie şi terminând cu luna decembrie. Rânduielile tipiconale prevăd în mod precis din ce cărţi de cult se pun cântările care alcătuiesc slujbele zilnice din cultul divin public.

Partea a II‑a a Anuarului se intitulează „Organizarea canonică şi administrativă a Bisericii Ortodoxe” şi cuprinde: Bisericile Ortodoxe Autocefale şi întâistătătorii lor; Organizarea canonică şi administrativă a Bisericii Ortodoxe Române (eparhiile şi membrii Sfântului Sinod; repre­zentanțele și comunitățile de peste hotare ale Patriarhiei Române); Administrația Patriarhală.

„În perspectiva actuală, în care societatea resimte mutaţii profunde, generate de crize economice şi spirituale, educaţia tinerilor constituie o prioritate atât pentru slujitorii Bisericii, cât şi pentru factorii sociali implicaţi direct în formarea acestora. Responsabilitatea pe care Biserica şi societatea o împărtăşesc pentru buna educare a tineretului porneşte de la conştientizarea importanţei căutărilor continue, vii şi entuziaste, ale tuturor celor care se regăsesc în întrebarea tânărului din Sfânta Evanghelie: Şi, iată, venind un tânăr la El, I‑a zis: Bunule Învăţător, ce bine să fac, ca să am viaţa veşnică? (Matei 19, 16). Buna formare a tinerilor de astăzi, realizată în concordanţă cu îndemnul Mântuitorului nostru Iisus Hristos sintetizat în cuvintele Vino şi urmează‑Mi (Matei 19, 21) contribuie în mod real la fundamentarea corectă a vieţii acestora, oferindu‑le posibilitatea ca, în viaţa de adulţi responsabili, să cultive deplin valorile creştine, întemeind familii stabile, harnice şi evlavi­oase şi devenind la rândul lor modele pentru copiii lor şi pentru societate”
afirmă Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în cuvântul de deschidere al volumului.

You may also like...