Ortodoxie și ortopraxie*

Suntem români, cuminți și credincioși,
Prin Sânt Andrei noi am primit botezul,
Iar de la el cu toții învățat-am crezul,
Ce l-am rostit frumos, din moși strămoși.

Treime de Persoane este Dumnezeu:
Iisus Hristos și Duhul, cu Tatăl nenăscut.
Întru iubirea Lui românii au crescut,
Pecetluiți fiind cu sfânt numele Său.

Dac-au primit credința, ai noștri bravi părinți
Au străbătut prin veacuri murind și înviind,
Din Glia țării noastre grădină făurind,
Iar sufletele lor sunt puse între sfinți.

Slăvită fii Biserică de sfinți și de eroi,
Scăldată în lumină și har dumnezeiesc!
Pe-altarul tău aș vrea să-ți răsădesc
Și crucea mea făcută din lacrimi și nevoi.

Mai toți avut-am Crucea divină mângâiere,
Căci pajura o ține solemn și strâns în plisc,
Iar ca simbol se-nalță frumos pe orice pisc
Dând mărturie pururi de Sfânta Înviere.

Hristos, prin cruce, pe toți ne ocrotește,
Ea astăzi stă solemn pe turle de biserici,
O poartă-n mâni creștinii și cetele de clerici,
Gustându-i suferința, Hristos ne mântuiește.

Pământul țării noastre de cruci e presărat
Și plămădit cu lacrimi și sânge de martiri.
De veacuri stau cu cinste pe-altar în mănăstiri
Mulțime de relicve, tezaur preacurat!

Ortodoxia noastră-i urmarea lui Iisus,
Hristos ne-a pus pe cale Golgota, înspre viață.
Rămânem în credință, iubire și speranță,
Și vom ajunge sigur în Raiul cel de Sus.

Pământul țării noastre mai cântă prin icoane.
La Voroneț tot cerul pogoară pe pământ.
Carpații sunt scăldați în har din Duhul Sfânt,
Căci pustnicii prin codri mai cântă axioane.

Când chipul lui Hristos se odihnește-n noi,
Iar noi ne odihnim smeriți în chipul Său,
Simțim în suflet, tainic, prezent pe Dumnezeu,
Că suntem, un popor de sfinți și de eroi.

Ieșiți astăzi din casă, veniți, iubiți români,
Purtând în mâni icoaneîn minte rugăciunea,
În inimi având pacea, cu toată-nțelepciunea
Să mulțumim Treimii că ne-am născut creștini.

*Imn Ortodoxiei românești alcătuit la Duminica Ortodoxiei

✝IOACHIM, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului

You may also like...