Părintele Radu Vasile a plecat la Ceruri

Am aflat cu durere despre plecarea din lumea aceasta, în data de 19 mai 2021, a preotului Radu Vasile, unul dintre slujitorii cei mai reprezentativi ai sfintelor altare, care și-au desfășurat activitatea în administrația bisericească a Eparhiei Romanului și Bacăului.

Timp de 47 de ani preotul Radu Vasile a desfăşurat o bogată şi frumoasă activitate pastoral-misionară în cele patru parohii pe care le-a păstorit, coordonând, de asemenea, cu multă acribie şi responsabilitate sectorul economic al Centrului eparhial de la Roman fiind un confrate şi un prieten pentru preoţii din Protopopiatul Bacău, cât timp a fost delegat de ierarh în misiunea de protopop.

Au fost ani în care, slujind lui Dumnezeu şi oamenilor, s-a dăruit cu totul misiunii încredinţate, dovedindu-se un bun liturghisitor, un iscusit propovăduitor al Cuvântului evanghelic, un administrator şi chivernisitor al patrimoniului ecleziastic, un ziditor de suflete şi ctitor înnoitor pentru Parohia „Sfântul Gheorghe” şi pentru lăcaşul sfânt pe care l-a împodobit şi înfrumuseţat cu multă dăruire.

Jertfindu-se pentru Biserica lui Hristos, a inclus la această jertfă şi familia, şi pe d-na Preoteasă Iulia, care i-a fost alături susținându-l în toată activitatea preoțească desfăşurată.

A împlinit cu recunoștință și demnitate misiunea la care a fost chemat de Dumnezeu, a fost un preot cu deosebite calități sufletești și intelectuale, un părinte pentru păstoriții săi, sfințind, învățând și sfătuind. A știut să fie un model pentru preoții din eparhie, dar și pentru credincioșii din parohiile unde și-a desfășurat activitatea pastoral-misionară, fiind alături de cei aflați în suferință, de cei rămași singuri sau de cei ce au purtat pe trupul lor semnele bolilor.

Începând din anul 2013, după ieșirea la pensie, timp de opt ani, a oferit paternitate spirituală fiilor și fiicelor duhovniceşti pe care i-a format de-a lungul timpului, slujind alături de preoți vrednici Sfânta Liturghie la Altarul Bisericii băcăuane „Sfântul Gheorghe”, continuând cu aceeași evlavie, dragoste și cucernicie, prin slujire, prin euharistie și prin propovăduire, să-și împlinească chemarea preoțească.

La vârsta de 79 de ani, după o rodnică activitate pastoral-misionară, administrativă și cultural-socială desfășurată în administrația bisericească și în mijlocul comunității parohiale, a fost chemat de Dumnezeu la veșnicele lăcașuri cerești pentru a sluji cu sfinții în Biserica Triumfătoare, lăsând ucenicilor întru liturghisire testamentul unei vieți închinate iubirii lui Dumnezeu și slujirii aproapelui.

În aceste momente de adâncă suferință, adresăm familiei îndoliate și preoților din Protopopiatul Bacău cele mai profunde gânduri de compasiune și iubire duhovnicească, rugând pe Milostivul Dumnezeu să primească sufletul său în Împărăția cerurilor și să-l așeze între casnicii și prietenii Săi!

Dumnezeu să-l odihnească!

 

† IOACHIM,

Arhiepiscopul Romanului și Bacăului

 

Preot Radu Vasile

Date biografice:

S-a născut la data de 26 martie 1942 în localitatea Homocea, județul Vrancea;

A absolvit școala gimnazială din localitatea natală, apoi a urmat cursurile Seminarului Teologic „Veniamin Costachi” Neamț, promoția 1963, și pe ale Facultății de Teologie din București, promoția 1967, susținând lucrarea de licență: „Aspectul de jertfă al Sfintei Euharistii”.

S-a căsătorit în localitatea Roșiorii de Vede la data de 18 iunie 1966 cu doamna prof. Iuliana, având împreună trei copii, pe Irina-Cerasela, Iosefina-Smărăndița și pe Roxana-Iuliana.

A fost hirotonit diacon la data de 14 august 1966, la Pâncești-Sascut, de către Episcopul Partenie Ciopron, iar preot la data de 15 august 1966, pe seama Parohiei Răschitoasa, Protopopiatul Bacău.

Hirotesii/distincții:

Hirotesit Sachelar la data de 14 septembrie 1970, la Parohia Răchitoasa de către Episcopul Partenie Ciopron,

Hirotesit Iconom la data de 17 iunie 1984, la Parohia Răchitoasa de către Episcopul Eftimie Bârlădeanu,

Hirotesit Iconom Stavrofor la data de 15 august 1984, la Parohia Chetriș de către Episcopul Eftimie Bârlădeanu.

A participat la cursuri de perfecționare la Iași și București obținând note mari;

Pentru activitatea deosebită desfășurată în plan pastoral-misionar a primit Distincția Crucea Patriarhală, în data de 20 decembrie 1994.

Slujiri deținute în administrația bisericească:

Protopop misionar în perioada 1972-1975;

Consilier economic în perioada 1 iulie 1975-1 aprilie 1980;

Protopop al Protopopiatului Bacău în perioada 1 aprilie 1980-1 februarie 1990;

Consilier economic în perioada 1 martie 1992-31 decembrie 1996;

Protopop al Protopopiatului Bacău-Sud în perioada 1 septembrie 1996- iunie 2013.

Parohii în care a slujit:

Parohia Răchitoasa în perioada 15 august 1966 – 1 septembrie 1971

Parohia Răcăciuni în perioada 1 septembrie 1971-1 iulie 1975;

Catedrala episcopală „Sf. Parascheva” Roman în perioada i iulie 1975-1 mai 1976;

Parohia „Precista Mică” Roman în perioada 1 mai 1976-1 iulie 1977;

Parohia Sfântul Gheorghe” Bacău în perioada 1 iulie 1977- iunie 2013.

Realizări pastoral-misionare și administrative:

Restaurarea bisericii de lemn „Cuvioasa Parascheva”, monument istoric, în Parohia Răchitoasa;

Reparații și consolidări la Biserica „Sf. Dumitru” din Gheorghe Doja;

Reparații capitale la Biserica „Sf. Voievozi” Gâșteni;

Restaurarea Bisericii „Sfântul Nicolae”-Răcăciuni;

Achiziționarea unei case parohiale în Răchitoasa;

Consolidări, reparații acoperiș (schimbat), curățarea picturii, restaurarea catapetesmei, schimbarea mobilierului la Biserica „Sfântul Gheorghe” Bacău;

Confecționarea copertinei metalice la Biserica „Sfântul Gheorghe” Bacău;

Construirea cantinei „Samarineanul milostiv” la Parohia „Sfântul Gheorghe” Bacău;

Construirea lumânărarului, a aghiasmatarului, împrejmuire alei și trotuare la Biserica „Sf. Gheorghe” Bacău;

Construirea sediului Protopopiatului Bacău-Sud (birouri, sală ședințe, depozit materiale).

În data de 19 mai 2021, la vârsta de 79 de ani, după o rodnică activitate preoțească, preotul Vasile Radu a fost chemat la ceruri pentru a săvârși Sfânta Liturghie alături de frații săi întru slujire, în Biserica Biruitoare.

Dumnezeu să îl odihnească în Împărăția Sa cea cerească

Veșnică fie pomenirea sa din neam în neam!

***

Trupul neînsuflețit al părintelui Vasile Radu va fi depus în Biserica Parohiei „Sfântul Gheorghe” Bacău până în ziua înmormântării.

Slujba Stâlpilor va fi organizată după următorul program:

– Joi, 20 mai 2021, de la ora 19.00;

– Vineri, 21 mai 2021, de la ora 19.00.

You may also like...