Parohia BOTEŞTI

                                                               

                                                                        ISTORICUL BISERICII DIN PAROHIA BOTEŞTI

 

Spre răsărit de izvorul pârâului Răcătău, afluent al Siretului este aşezat satul Boteşti, sau Dealu Mare, situat la circa 25 kilometri est de Bacău. Satul se întinde pe o lungime de 1,5 kilometri pe valea pârâului Livezi. Dacă în prezent satul Boteşti, sau Dealu Mare, este unul şi acelaşi sat, în trecut ele se diferențiau, întrucât Boteştiul era locuit mai mult de răzeşi şi era situat în stâga pârâului Livezi, iar satul Dealu Mare era format din clăcaşi şi era situat în dreapta aceluiaşi pârâu. Faptul acesta se poate observa din listele de înscriere a elevilor întocmite de Ioan Covalii, fost învăţător la şcoala din Boteşti între anii 1871-1875.

Satul Boteşti, după poziţia sa geografică pare a fi mai vechi decât Dealu Mare, trecutul său istoric afundându-se în negura vremurilor trecute, şi din lipsa de documente nu se ştie ce, cum şi cine l-a întemeiat. Toţi locuitorii satului sunt cetăţeni români de religie ortodoxă, ocupaţia lor de bază fiind agricultura. Numărul aproximativ de familii în anul 2014 este de 170.

Biserica cu hramul ”Sfântul Gheorghe” din acest sat este construită în anul 1835 de către paharnicul Gheorghe Lecca. Temelia este din piatră iar pereţii sunt din cărămidă. Biserica este în formă de cruce, însă nu-şi mai păstrează forma sa iniţială din cauza reparaţiilor ce s-au făcut în timp. Aşa  s-a întâmplat în anul 1873 când i s-a adăugat un pridvor la intrare din scândură, pentru ca mai târziu să fie construit din cărămidă. Deasemenea s-a construit o turlă din lemn pe pronaos în care s-au pus clopotele (până la acea data clopotele se aflau la poarta bisericii atârnate de un copac).

În urma cutremurului din 1940, bisericii i s-au modificat ferestrele, acestea fiind făcute mai mari şi în formă de firidă. În anul 1975 s-au efectuat unele reparaţii şi s-au adăugat patru contraforţi laterali şi un contrafort înspre Sfântul Altar. În anul 2010 a fost construită un aşezământ social cu hramul închinat Sfintei Cuvioase Parascheva, iar în anul 2012 a fost construită o clopotniţă separată de corpul bisericii. În 2014-2015 s-a construit o anexă cu scopul de a adăposti diferitele materiale de construcţie precum şi felurite obiecte şi agregate utile într-un ansamblu bisericesc.

Biserica nu este pictată, ci numai zugrăvită, existând câteva icoane mari aşezate pe pereţi. Catapeteasma este originală, bronzată, pictorul fiind necunoscut. Acoperişul iniţial era din şindrilă, însă cu timpul a fost acoperit cu tablă. Biserica privită din exterior are un aspect simplu, dar impunător, în îndrăzneţul stil moldovenesc.

In anul 2000 biserica Botești a fost dezlipita de parohia Viforeni, fiind numit paroh P.C. Pr. Aftodor Cătălin. In anul 2001 este numit paroh P.C. Pr. Iftimie Ionuț care păstorește până în anul 2010. Incepând cu anul 2010, parohia este păstorită de P.C. Pr Bertea Iulian-Ciprian.

Intocmit: Pr. paroh Bertea Iulian-Ciprian

Lector-corector: Pr. Cloșcă Ciprian Marius

You may also like...