Parohia BUHOCI

                                                                                            MONOGRAFIA PAROHIEI BUHOCI

 

 

Comuna Buhoci este situată în cadrul versantului stâng al Văii Siretului, puţin mai la nord de confluenţa acestuia cu râul Bistriţa şi aparţine judeţului Bacău. Din punct de vedere administrativ, comuna Buhoci se limitează spre est cu comuna Ungureni, spre nord cu comuna Traian, iar spre sud cu comuna Tamaşi. Albia minoră a râului Siret constituie limita naturală a comunei către vest, faţă de comunele Săuceşti şi Letea Veche. În aceste limite ocupă o suprafaţă totală de 5002 hectare.

Începuturile acestei vetre se pierd în negura vremurilor. Istoricii menţionează despre această aşezare că era închinată ”Mănăstirii Precista” şi ”Mănăstirii Răducanu” din Târgu-Ocna, la rândul lor şi ele închinate ”Mănăstirii Trei Ierarhi” din Iaşi şi Muntelui Athos. De asemenea, se consemnează momentul zidirii ca fiind în anul 1929. Lăcaşul de cult  este în formă de navă, din cărămidă, cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, care datorită întemperiilor şi mai ales a cutremurelor din 1940, 1977, 1986, 1990, a devenit impropriu oficierii Sfintelor Slujbe. Astfel, cu binecuvântarea ierarhului locului, s-a demarat din anul 1990, pe amplasamentul vechiului lăcaş, un ambiţios proiect de construcţie a unei noi biserici, impunătoare, zveltă, reprezentativă pentru întreaga comunitate. Sub atenta îndrumare a P.S Dr. Ioachim Băcăuanul, P.C. Pr. Leonte Ştefan, a coordonat lucrările de zidire a noului edificiu spiritual, ridicat din cărămidă cu beton armat, în plan treflat cu două turle. Proiectul a fost realizat de S.C. Vanel Exim – Bacău, arhitect fiind  domnul Amâiei Constantin. Biserica are o lungime de 28,85m, lăţime de 11,20m şi înălţime de 21,60m. La interior s-a realizat o frumoasă pictură în tehnica fresco, de către pictorul profesor Alexandrescu Adrian Matei, din Bucureşti.

Întreaga biserică a fost dotată cu mobilier sculptat: strane, catapeteasmă, lucrate de sculptorul Ciocoiu Vasile din Bacău. Biserica a fost dotată cu icoane, cărţi, podoabe de cult. Spaţiul eclesial a fost amenajat şi la exterior prin refacerea aleelor, pavarea curţii şi împrejmuirea cu gard din fier si soclu pavat cu piatra. Toate aceste lucrări s-au realizat prin osârdia şi sprijinul efectiv al credincioşilor acestei parohii, care au dorit să-şi înscrie, astfel, numele în rândul ctitorilor de lăcaşuri sfinte.

Din milostivirea Prea Sfintei Treimi, în anul mântuirii 2009, octombrie 18, efortul depus de fiecare se vede încununat, prin săvârşirea slujbei de sfinţire de către Preasfinţitul Dr. Ioachim Băcăuanul, înconjurat de un numeros sobor de preoţi, reprezentanţi ai autorităţilor locale, precum şi mulţime de popor, aducând prin aceasta laudă lui Dumnezeu, care i-a ocrotit şi învrednicit să împlinească această lucrare.

La slujba de sfinţire biserica a primit al doilea hram: ”Sfântul Apostol, Întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan”.

Intocmit: Preot Paroh Leonte Ștefan

Lector corector: Pr. Dr. Cloșcă Ciprian Marius

You may also like...