Parohia „Buna Vestire” din Bacău continuă derularea Concursului Național Catehetic

În ultimele două săptămâni, au continuat activitățile din cadrul Concursului Național Catehetic „Hristos – Cuvântul care vindecă”, atât la Biserica Buna Vestire, cât și la Școala Gimnazială „Constantin Platon”.

Miercuri, 21 februarie 2024, după săvârșirea Tainei Sfântului Maslu în prezența multor enoriași ai parohiei, părintele Iulian Mușat a susținut o cateheză profundă despre Rugăciunea particulară și rugăciunea de obște în folosul celor în suferință. A fost subliniată importanța rugăciunii particulare ca rugăciune intimă cu Dumnezeu, prin care fiecare credincios, printr-o rânduială specifică și ritmică, ne simțim aproape de Creatorul și Proniatorul nostru.

 De asemenea, în cadrul catehezei, părintele Iulian a subliniat rolul de mare folos al rugăciunii obștești, frumusețea și profunzimea cultului bisericesc public, care crează comuniunea desăvârșită cu Dumnezeu și cu aproapele cu care și pentru care ne rugăm. Sfânta Liturghie – centrul cultului divin ortodox – cuprinde și împlinește multele nevoi din viața creștinului venind și în sprijinul celor suferinzi atât prin rugăciune și harul tămăduitor, dar și prin împărtășirea Sfintelor Taine, Sfântul Trup și Sfântul Sânge al Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Au fost atinse și subiecte sensibile și emoționante din viața pastorală a preotului ca slujitor la patul muribunzilor. Astfel, s-au destăinuit momente de finețe duhovnicească, în care preotul este chemat să împărtășescă un om aflat în pragul morții fizice, care așteaptă unirea cu Hristos prin Sfintele Taine. Uneori pare că omul nu mai răspunde stimulilor externi, însă, atunci când părintele duhovnicesc se apropie cu Sfânta Împărtășanie, devine deplin conștient și-și mărturisește căința și dorința părtășiei cu Hristos. Unii părăsesc imediat trupul ușurându-se de cumplitele suferințe care îl măcinau, iar alții se întăresc sufletește și trupește revenind, cu ajutorul rugăciunii personale și obștești, în viața cotidiană și în comunitatea credincioșilor deplin sănătoși și recunoscători față de darul vindecării primit de la Mântuitorul Hristos.

La Școala Gimnazială „Constantin Platon”, s-au derulat de asemenea la activități de o sensibilitate și o puritate aparte, pe care doar acești copii minunați și credincioși o pot transmite. În biblioteca școlii, domnișoara director Manuela Neculcea, care este și profesoara lor de religie, împreună cu doamna învățătoare Maria Țoc, de la clasa a IV-a A, a organizat o lecție a comuniunii cu sfinții vindecători prin evocarea de către fiecare elev a vieții unuia dintre acești sfinți și prin rostirea unei rugăciuni compuse de ei către sfântul amintit. Fiecare clipă a avut o încărcătură emoțională aparte, dezvăluind empatia fiecărui copil cu o persoană dragă aflată în suferință, fie că era mama, care urma să meargă la o operație, fie că era un frățior mai mic, ce trecea printr-o răceală puternică, fie că era un bunic, care, din cauza unor vicii, trecea prin grele suferințe, sau chiar un coleg de clasă, care le lipsea tuturor din cauza unei boli, de care s-a vindecat și pentru rugăciunile lor.

Paginile alcătuite de fiecare copil sunt primele file ale unei viitoare cărți cu titlul „Cartea sfinților tămăduitori fără de arginți”, la care au pregătit și coperte frumos decorate.

La clasa a IV-a B, la lecția „Iubirea de Dumnezeu și iubirea aproapelui nostru”, sub îndrumarea domnișoarei director și a doamnei învățătoare Anca Demșa, copiii au format echipe de lucru așezând fiecare grup, pe planșe mari, ceea ce au simțit și au gândit despre cum, când, cât și pe cine ajutăm. Au fost prezentate de fiecare echipă cele pregătite atât de minuțios și responsabil și s-au purtat dezbateri pe ficare temă în parte. Doamna învățătoare și domnișoara director au condus discuția și spre spijinul pe care îl dăm aproapelui prin rugăciunea noastră pentru cel aflat în suferință și prin ajutorul cerut sfinților vindecători, cei care, cuprinși de dragostea față de Dumnezeu, au împărtășit și împărtășesc mereu dragostea lor spre vindecarea suferinzilor.

Toate aceste activități au ajutat la înțelegerea mai bine a rolului rugăciunii în viața omului și al comuniunii cu sfinții taumaturgi, precum și folosul apropierii duhovnicești dintre preoți, enoriași mici și mari și cadrele didactice.

You may also like...