Parohia COTENI

ISTORICUL PAROHIEI COTENI

 

 

Biserica ortodoxă Coteni este situată in partea de  sud-est a judeţului Bacău, pe valea stângă a  Siretului.

Prima atestare documentară provine din anul 1938, când enoriaşii satului Coteni au ridicat o biserică din paiantă (lemn cu pământ). Satul Coteni a fost filie a parohiei Buhoci, apoi o filie a Parohiei Tamaşi până în 1996 când a devenit parohie de sine stătătoare. În anul 1970, pe locul vechii biserici din paiantă s-a construit actuala biserică (structura din beton și zidărie de cărămidă), cu hramul închinat Sfintei Treimi, lucrările de construcţie terminându-se în 1974 prin grija preotului paroh Grosu Emil, de la parohia Buhoci. În acelaşi an a avut loc şi sfinţirea acesteia.

Din 1976 până în 1996, filia Coteni trece ca filie la parohia Tamaşi, sub oblăduirea preotului paroh Popica Ioan. În timpul acestuia s-a ridicat actuala clopotniţă din faţa Bisericii.

Din 1996 până in 1998 au slujit la parohia nou înfiinţată, preotul Filip Cătălin și preotul Mihalcea Ioan.

Din 14 octombrie 1998 şi până astăzi preot slujitor al parohiei Coteni este Ursu Florin Daniel.

În timpul păstoririi preacucerniciei sale s-a construit actuala casă parohială, cu toate dependinţele acesteia, s-a refăcut exteriorul și interiorul sfintei biserici, s-a schimbat întreaga tâmplărie din biserică, fiind înlocuită cu tâmplărie din termopan (geamuri şi uşi), s-a ridicat o construcţie anexă, lipită de afântul altar, care va fi utilizată pentru depozitarea obiectelor de cult, a sfintelor veşminte cât şi pentru utilizarea centralei termice; s-a refăcut clopotniţa de la intrarea în curtea bisericii.

Sfânta biserică este situată într-un cadru peisagistic deosebit, fiind înconjurată de pădure şi dealurile împrejmuitoare din jurul acesteia, având în faţa ei casa parohială, iar în spatele casei parohiale, la cca. 200 de metri râul Siret.

 

 

 

Intocmit: Pr. Paroh Ursu Florin Daniel

Lector corector : Pr. Dr. Cloșcă Ciprian Marius

 

 

 

 

 

 

You may also like...