Parohia DEALU NOU

                                  Istoric Parohia ”Adormirea Maicii Domnului” – Dealu Nou,Com. Sărata,  Jud. Bacău

 

Comuna Sărata  din care face parte parohia Dealu Nou este situate in partea de S-V a orașului Bacău la o distanta de 8 km, la poalele colinei Pietricica. Numele comunei vine de la bogația de sare ce se află în subsolul dealurilor care prezintă urme vechi de exploatare și de la izvoarele de apă sărată ce formează și astăzi un izvor de sănătate in tratarea afecțiunilor reumatice.

Parohia este formată din vechile cătune: Sărata, Dealu Nou și Talpa. Originea majorității ortodocșilor care formează satul de bază, din informațiile culese de la oamenii în vârstă ar fi formată în mare parte din familii care au fugit după anul 1700 din Ardeal din cauza prozelitismului religios din acea vreme îndreptat impotriva românilor ortodocși de către biserica Romano-Catolică, iar după 1848 au mai venit un număr de 12 familii care au adus cu ei și clopotul de la bisericuța din satul lor pe care l-au așezat in turla bisericii existente. In satele parohiei se mai păstreaza la loc de cinste portul național de la străbunii lor din Ardeal, costume care sunt imbrăcate la marile sărbători și la hramul bisericii.

Parohia are o singură biserică în satul Dealu Nou, clădită intre anii 1903-1906 în jurul altei biserici vechi de origine necunoscută. Nu sunt acte doveditoare in acest sens, dar pe catapeteasma pictată de Nae Orășanu din Râmnicu Sărat este scris anul 1904, iar pe policandrul mare din mijlocul bisericii este inscripționat anul 1906.

Construcția are formă de cruce, zidurile fiind din piatră, la exterior este tencuită având un brâu de 92 de sfinți și la intrare icoana hramului, iar la interior este pictată integral. Are un aspect exterior frumos și bine proporționat, fiind așezată în mijlocul cimitirului.

Renovări și reparații au avut loc în anii 1941-1950-1963 sub pastorația preotului Lupu Petru fără transformări majore, iar în urma cutremurului din 1977, când a suferit avarii mari a fost consolidată și reparată între anii 1978-1982, preot fiind Zaharia Romel timp în care a fost pictată în tempera la interior și în frescă la exterior, cu contribuția enoriașilor, pictor fiind Negrescu Constantin, din Roman.

Resfințirea bisericii a avut loc pe 5 septembrie 1982 de către Preasfințitul Episcop Eftimie al Romanului și Hușilor și un sobor de preoți din care amintim: Preot Pelin Constantin, Preot Protopop Radu Vasile, Preot Mitru Viorel, Preot Lupu Petru, Preot Zaharia Costache, Preot Popica Ioan, Preot Corcodel Ioan, Preot Epure Ioan, Preot Sarcu Vasile, Preot Moldovanu Ioan si Preot Paroh Zaharia Romel.

Între anii 2003-2006 sub pastorația preotului Zaharia Costache, care a preluat parohia la 15 septembrie 1986, s-a restaurat pictura din interior, aceasta fiind deteriorată din cauza fumului și a igrasiei, iar în exterior s-au refăcut în frescă picturile celor 92 de sfinți. S-a schimbat învelitoarea acoperișului cu una nouă din tablă tip Lindab prin donația familiei Șoșu Constantin și a soției sale Maria. S-a realizat instalația de încălzire cu centrală termică pe lemne și sistem de climatizare pentru anotimpul cald. În partea de vest a bisericii s-a construit un lumânărar. In anul 1987 în curtea bisericii a fost construită o casă praznicală care s-a dovedit în timp a fi neîncăpătoare motiv pentru care s-a început extinderea ei, iar deasupra vechii clădiri s-au construit două camere pentru depozitarea obiectelor vechi, bibliotecă și arhivă. Printre obiectele vechi se numără cele două clopote, unul de 37 de kg și altul de 30 de kg care are o inscripție: ,,FUSA PER ION BAEUMGAERTNER SGHAESBURGESEN 1970”. Parohia are și  o casă parohială construită între 1940-1941, începută de preotul  Videanu și terminată de preotul Lupu Petru. Este construită din paiantă acoperită cu tablă. A fost renovată in anul 1986 în interior și a fost dotată cu încălzire centrală, apă curentă si înlocuirea tâmplăriei.

Dintre preoții care au slujit la această parohie amintim: Pr. Popescu Constantin, Pr. Berila I., Pr. Videanu, Pr. Lupu (1941-1977), Pr. Zaharia Romel (1978-1986), Pr. Zaharia Costache (1986-2015).

În luna octombrie a anului 2015 la această parohie a fost transferat  preotul Balcanu Vasile Cristinel,  venit de la parohia Asău, protopopiatul Moinești.

Membrii parohiei alcătuiesc o comunitate vie si activă care răspunde cu dragoste la cerințele spirituale  și materiale ale Bisericii.  Trebuie menționat și faptul că în comunitate există un nucleu de credincioși – tineri și vârstnici – care au o mare dragoste față de tradițiile populare (dansuri, cântece, obiceiuri vechi) și care, împreună cu biserica, școala și autoritătile locale, încearcă să aducă în atenție și  să mențină valorile spirituale ale neamului nostru creștin.

În anul 2015 în ziua de 21 noiembrie  la praznicul “Intrarii in biserica a Maicii Domnului” parohia a fost vizitată de către IPS Ioachim  care a participat la Sf. Liturghie alături de un sobor de preoți în frunte cu părintele protopop Busuioc Constantin.

In perioada noiembrie 2015-noiembrie 2016 la biserică au avut loc cateva imbunătățiri cum ar fi: refacerea instalației de încălzire in biserică,  punerea în valoare a parchetului existent în biserică prin rașchetare și lăcuire la care s-a adăugat și un set de covoare noi care au întregit aspectul îngrijit și călduros al bisericii, realizarea instalației de încălzire în casa praznicală și un gard nou din fier  cu temelie de beton la casa parohială. Toate aceste realizări au fost posibile printr-o bună colaborare cu Primăria Comunei si Consiliul Local care au alocat fonduri pentru biserică la care s-a adăugat contribuția credincioșilor și buna organizare a Consiliului Parohial in frunte cu preotul paroh si epitropul bisericii.

În viitor se au in vedere următoarele investiții: construirea unei case parohiale noi deoarece cea existentă este foarte veche (1941) și într-un grad avansat de uzură care ar implica ample lucrări de renovare cu costuri foarte mari care nu ar putea rezolva problema pentru foarte mult timp, construirea unei capele mortuare, refacerea exteriorului bisericii, schimbarea porților de la intrare  și reorganizarea spațiului verde  din curtea bisericii și  amenajarea de alei pavate.

Intocmit: Pr. Paroh Balcanu Vasile Cristinel

Lector corector: Pr. Dr. Cloșcă Ciprian Marius

You may also like...