Parohia Dumbrava înfrățită cu Parohia Canicatti în cadrul Proiectului Național Catehetic

Prima parte a Proiectului Național Catehetic „Biserica – familia românilor de pretutindeni”, s-a desfășurat în Parohia Dumbrava în perioada Ianuarie – Martie, având genericul „Îmbrățișări prin cânt și gând”.

Fiind mădulare vii ale Bisericii, ca o mare familie de români cum spune însuși numele proiectului, credincioșii Parohiei Dumbrava au primit cu bucurie înfrățirea în cuget, duh și fapte cu Parohia Canicatti din regiunea Sicilia, Episcopia Ortodoxă Română a Italiei. Prin acest proiect, preoții celor două parohii, Daniel Băcăuanu (Parohia Canicatti) și Dan Bumbea (Parohia Dumbrava) își doresc ca alături de cei păstoriți să construiască punți de dragoste frățească între semeni peste aceste timpuri de distanțare și însingurare „ca toți să fie una, precum Noi una suntem” (Ioan, 17, 22).

Luna în care ne aflăm evidențiază importanța Maicii Domnului în iconomia mântuirii noastre prin ascultarea voii lui Dumnezeu, de a zămisli Prunc în pântecele ei. Astfel și prima parte a proiectului pune în lumină responsabilitatea mamei creștine în viața de familie, în educația și buna creștere a pruncilor în duhul Bisericii, sădind în inimile lor valori ce vor face cinste bisericii lui Hristos.

Întâlnirile dintre comunități au avut loc în fiecare duminică, după Sfânta Liturghie, participanții fiind antrenați în discuții despre viața de familie a creștinului, viața de acasă, dar mai ales viața din lume și putința omului de a-și păstra valorile morale într-o lume ce pare să le umbrească tot mai mult pe acestea.

Întâlnirile avute în prima parte a proiectului, au culminat cu susținerea unui concert pentru „Ziua mamei” ca semn al prețuirii fiecărui copil pentru cea care i-a adus pe lume.

Pr. Dan Bumbea

You may also like...