Proiectul socio-educațional „Hristos – lauda bătrâneților mele” implementat în Parohia Fundeni din Protoieria Bacău

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim, în ziua de 16 octombrie 2022 la Centrul de Socializare Vârstnici „Sfântul Gheorghe Pelerinul” din Parohia Fundeni, Protopopiatul Bacău a avut loc întâlnirea bilunară conform calendarului de activități stabilit. Cu prilejul anului 2022 denumit ”Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului și Anul comemorativ al sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigore Palama și Paisie de la Neamț.” prima cateheză a fost susținută de către părintele Croitoru Alexandru cu tema „Rugăciunea – Calea desăvârșirii omenești”, în care a vorbit despre felurile rugăciunii și despre treptele sale.

A doua cateheză denumită „Bătrânețea – citate din Sfânta Scriptură” a cuprins atât citate din Vechiul Testament, cât și din Noul Testament, dar și un cuvânt de învățătură și de laudă pentru cei vârstnici. Bătrânii să aibă grijă să nu ajungă ca „bătrânul desfrânat şi lipsit de înţelepciune” (Isus Sirah 25, 4) pentru că „bătrâneţea este o cunună strălucită; ea se află mergând pe calea cuvioşiei.” (Pildele lui Solomon 16, 31); ei nu trebuie să aibă un sentiment de inutilitate, ci din experienţa acumulată să-i înveţe pe cei mai tineri, căci „cununa bătrâneţilor este cunoaşterea multor lucruri, şi mărirea lor, frica Domnului” (Isus Sirah 25, 8). În Psalmi, regele David ne spune:  “Nu mă părăsi, Dumnezeule, chiar la bătrâneţi cărunte, ca să vestesc tăria Ta neamului de acum, şi puterea Ta neamului de oameni care va veni! (Psalmi 71:18)” „Anii vieţii noastre se ridică la şaptezeci de ani, iar, pentru cei mai tari, la optzeci de ani; şi lucrul cu care se mândreşte omul în timpul lor nu este decât trudă şi durere, căci trece iute, şi noi zburăm. (Psalmi 90:10). Iar regele Solomon spune: “Perii albi sunt o cunună de cinste, ea se găseşte pe calea neprihănirii. (Proverbe 16:31)”

Chiar dacă oamenii înaintează pe calea firească a vieții, ei trebuie să îşi păstreze gândurile frumoase, sufletele curate, să nu-şi piardă credinţa, ştiind că sunt „călători aici pe pământ” (I Petru 2, 11), trăind o bătrâneţe activă, cu speranţa mântuirii, spunând ca şi Sfântul Apostol Pavel: „Uitând cele ce sunt în urma mea, şi tinzând către cele dinainte, alerg la ţintă, la răsplata chemării de sus, a lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus” (Filipeni 3, 14). Cei care au îmbătrânit în slujba lui Dumnezeu sunt ca nişte copaci încărcaţi de rod, sfaturile lor sunt ascultate de alţii, aşa cum vedem că scrierile Sfinţilor Părinţi ai Bisericii străbat veacurile, îndrumând generaţii întregi.

La încheiere s-au recitat de către domnulEpitrop Bălăiță Cătălin poeziile dedicate celor aflați la vârsta senectuții: „Bătrânețe” – Costache Ioanid, „Bătrânețe” – Ștefan Doroftei Doimăneanu și „Foaie verde” – Marin Sorescu.

You may also like...