Parohia FUNDENI

                                                                                    Scurt istoric al Parohiei Fundeni

 

Parohia Fundeni, cuprinde două biserici: cea din satul Fundeni, cu hramul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și cea din satul Chiticeni cu hramul Sfântul Dimitrie; având în componența sa 112 familii.

Satul Fundeni este așezat pe dealul cu același nume, în partea de vest a comunei Secuieni, întinzându-se între pârâul Bisericii – la est și pârâul Hertioanei – la vest. La nord, are hotar cu satul Berbinceni, iar la sud, cu satul Zăpodia, din comuna Traian. Așezarea este străbătută de drumul județean Bacău-Roșiori.

Prima atestare documentară este din 5 martie 1591, într-un hrisov de la domnitorul Petru Șchiopul (1574-1591), în care Zaharia, fiul lui Drăguș, nepotul Stanii, vinde pământuri ,,boierului credincios Ureche logofăt pentru suma de 100 de zloți tătărești”.

Denumirea satului s-a dat probabil, după numele primului stăpânitor, Fundeanul, așa cum se obișnuia pe atunci în toată Moldova. Satul Fundeni este menționat în hrisoave: la 15 aprilie 1605 în timpul domnitorului Ieremia Movilă; la 16 aprilie 1917, în timpul voievodului Radu Mihnea Vodă; la 3 iunie 1639, când domnitorul Vasile Lupu întărea lui Maxim Băhnașul și fratelui său Vasile, ocinele cumpărate.

La 27 august 1787, satul este menționat de către episcopul Romanului, care face în scris ,,observație preotului Gheorghe Banu din Fundeni, cerând să prezinte în mâna logofătului Constantin Filimon de la isprăvnicia Romanului” scrisorile și copiile referitoare la pământurile pe care le stăpânește în hotarul acestui sat, amenințându-l că va fi pus sub blestem dacă va găsi documentele, iar de va spune adevărul să fie blagoslovit”.

Biserica cu hramul Sf. Arhangheli este singura construcție religioasă din satul Fundeni, fiind ridicată de locuitori la o dată incertă, probabil între 1870-1890, pe locul altei construcții mai vechi. Ea este construită din lemn, fiind refăcută în mai multe rânduri. Are o suprafață de 78 mp.

Gardul împrejmuitor al curții bisericii și a cimitirului Fundeni a fost construit de către Pr. Bârjoveanu Dumitru între anii 1983-1984. Tot în această perioadă, biserica a fost consolidată, tencuită cu mortar și subzidită cu o fundație masivă de beton. În anul 1987, ea a fost resfințită de către P.S Eftimie.

Între anii 2008-2010, Pr. Turcu Sorin a împodobit Biserica cu picturi în ulei pe pânză, aplicate pe pereți și cu două candelabre. Tot atunci se reface și clopotnița.

În 2013, preotul Alexandru Croitoru, cu ajutorul Consiliului Local al Primăriei Secuieni, montează tablă nouă şi paratrăsnet. Între 2013-2015 au loc ample lucrări de restaurare a Bisericii. Se vopsește asteriala, se reface tencuiala exterioară, se execută soclul. În interior, se împodobește cu 2 candelabre cu 3 braţe și unul cu 8 brațe, se înlocuiesc toate candelele de pe Sf. Catapeteasmă și se montează în rame de lemn vitraliile, care despart naosul de pronaos.

Preoți de seamă:

 1. 1973-1978 – Pr. Chiribău Ioan – actualmente preot paroh la Biserica ,,Sf. Împărați Constantin și Elena”, din Bacău
 2. 1979-1982 – Pr. Turcu Sorinel – actualmente preot paroh la Biserica ,,Nașterea Domnului”, din Bacău
 3. 1982-1990 – Pr. Bîrjoveanu Dumitru – fost paroh la Biserica ,,Sf.Ap. Petru și Pavel”, din Bacău
 4. 2006-2011 – Pr. Turcu Sorin Marian, în timpul căruia parohia Berbinceni, având în componența sa aprox. 230 de familii, se desparte în două în anul 2008: parohia Berbinceni, cu satele Berbinceni și Văleni, (100 de familii) și parohia Fundeni cu satele Fundeni și Chiticeni, (120 de familii); la parohia Berbinceni este numit Pr. Uricaru Valentin.
 5. 2011 – este numit Pr. Alexandru Croitoru, până în prezent.

 

Satul Chiticeni este așezat pe partea stângă a pârâului Odab, la poalele dealurilor Bălușa și Socet. Față de Secuieni, reședința comunei se află în partea de nord-est la o distanță de 2,5 km, legat pe o distanță de 1500 m de șoseaua Secuieni-Vaslui, printr-un drum îmbalastat.

Ca și celelalte sate ale comunei, Chiticeni a fost proprietate boierească cu vechime mare. Așezarea este atestată documentar prima dată la 2 august 1414, când domnitorul Moldovei, Alexandru cel Bun, dăruia printr-un uric, emis la Suceava, boierului Toader Pitic și fratelui său Dragul, trei sate, între care și ,,un sat la Cobâlc, unde-i este casa…”.

Istoricul Mihail Costăchescu, referindu-se la acest document arată că ,,… acest sat ne amintește de satul Piticeni… din comuna Fundeni… și își are numele de la Pitic, porecla boierului Toader, care era mic de statură”.

Denumirea de Piticeni o întâlnim până în a doua jumătate a sec. XIX, iar ulterior, când satul va trece în administrația ținutului Bacău (1873), i se va spune Chiticeni.

Printr-un hrisov scris la Iași, datat din 26 aprilie 1628, domnitorul Miron Barnovschi-Movilă (1626-1629) întărea popii Avram, din satul Chiticeni o cumpărătură de la Boghița, fiica lui Toader. Se presupune, conform mențiunilor din alte documente, că popa Avram ar fi fost fiul ,,lui Silian Pitic…, strănepot al boierului Toader Pitic”.

Biserica cu hramul Sfântul Dimitrie, din satul Chiticeni, a fost construită inițial ca o capelă, din lemn, furci de lemn și lut, având o suprafață de aproximativ 20-25 mp. Între anii 1933-1934, Pr. Oancea construiește Biserica, mărind-o puțin, montând catapeteasma, adusă de la Berbiceni; de asemenea construiește și clopotnița.

Preotul Chiribău va construi un mic pronaos bisericii, aprox. de 1,8 lungime și 2,2 m lățime, din chirpici de lut, dându-i forma actuală.

Între 2008-2010, Pr. Turcu Sorin-Marian, construiește casa praznicală și o pictează.

Între 2011-2015, preotul Alexandru Croitoru, ajutat de enoriașii din Chiticeni, renovează Biserica cu hramul ,,Sf. Dimitrie Izvorâtorul de Mir”. Astfel, se dă jos tencuiala de lut și se pune plasă metalică, tencuindu-se cu mortar, se vopsește asteriala, se schimbă tabla de pe acoperiș cu sprijinul Consiliului Local Secuieni. În 2015 se termină fațada Casei praznicale, se plachează cu plăci care imită piatra și se termină soclul Bisericii.

Activități desfășurate în cadrul Parohiei Fundeni:

 1. Activități social-filantropice
 • Oficierea Sf. Maslu de la Fundeni – În după-amiaza zilei de 20 septembrie 2016, cu binecuvântarea Înaltpresfinţitului Părinte Ioachim, Arhiespiscopul Romanului şi Bacăului, preoţii din Cercul Pastoral nr. 2, ,,Sfânta Cuvioasă Parascheva”, al Protopopiatului Bacău, s-au întâlnit pentru rugăciune şi comuniune duhovnicească, în parohia ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din satul Fundeni, comuna Secuieni.
 1. Activități cu tinerii
 • 6 decembrie – 32 de copii au fost duși la Teatru, primesc dulciuri și cadouri din partea direcțiunii, în frunte cu directoarea Anca Sigartău. Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim, în parohia Fundeni, Protopopiatul Bacău, se desfășoară un parteneriat educațional cu Școala Gimnazială ,,Secuieni”.
 • Proiectul ,,Lumină între cer și pământ” – Vizită la Observatorul Astronomic Bacău și la Muzeul de Științe Naturale ,,I. Borcea”, Bacău – Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Ioachim, Arhiepiscop al Romanului şi Bacăului, în contextul Anului omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox, în perioada 5-8 august 2016 s-a desfăşurat în Parohia Fundeni, Protopopiatul Bacău, activitatea catehetică şi educaţională „Lumină între Cer şi Pământ”.
 1. Activități culturale
 • Sfințirea Bibliotecii din Chiticeni pe 9 octombrie – Preotul paroh, într-un sat cu doar 40 de familii, a înfiinţat o mini-bibliotecă.
 • Parteneriat Scoală-Biserică – Grădiniţa cu Program Normal Secuieni, din cadrul Şcolii Gimnaziale Secuieni şi Parohia Fundeni (Protoieria Bacău) derulează şi în anul şcolar 2015-2016, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Ioachim, un parteneriat educaţional – religios pentru a veni în sprijinul copiilor defavorizaţi din cele două grupe: grupa mare, a ,,Fluturaşilor” şi grupa mică a ,,Isteţilor”.
 • În perioada 20 martie – 9 aprilie 2016, cu binecuvântarea IPS Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, în localităţile Fundeni, Chiticeni, Zăpodia şi Secuieni – Protopopiatul Bacău, s-a desfășurat programul ,,Lăsați copiii să vină la Mine, și nu-i opriți”.
 • 1 Iunie-ziua mondială a copilului – Cu binecuvântarea IPS Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, cu prilejul manifestărilor culturale și religioase programate pentru anul în curs – 2016 cu tema ,,Tineretul creștin”, duminică – 29 mai, la Biserica ,,Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil”, din Fundeni.
 • Hristos – Doctorul Sufletelor și trupurilor – Cu binecuvântarea IPS Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și al Bacăului, în ziua de 9 aprilie 2016, parohia Fundeni– Protopopiatul Bacău a organizat o acțiune umanitară, medicală.

 

 

Intocmit: Pr. paroh Alexandru Croitoru

Lector

Corectură text: Pr. Dr. Ciprian Marius Cloșcă

You may also like...