Credincioșii Parohiei Galbeni din Protoieria Bacău și-au cinstit înaintașii

Satul Galbeni, comuna Filipești este atestat documentar la anul 1460, sat format din moșiile boierului Boldescu si Toma Cantacuzino cu o veche tradiție bisericească cu biserici construite din lemn după modelul timpului dar care s- au risipit datorită vitregiilor vremilor rămânând doar în amintirea și evlavia oamenilor locului.

Într-un capăt de sat cu case vechi răsfirate și părăsite de cei ce au trecut demult în lumea drepților, unde mai locuiesc acum 2 familii si câteva bătrânele vaduve de ani de zile, pe un tepșan se afla o troiță ce amintește moșia lui Toma Cantacuzino, de biserica de lemn Precista și Sf. Voievozi și de cimitirul din jurul acesteia. Bătrânii își amintesc că de la Primul Război Mondial cimitirul a fost părăsit și nu se mai folosea biserica datorită starii de degradare în care ajunsese poate și distrusă de luptele date în preajma ei, aici găsindu- și sfârșitul și locul de veci mai mulți soldați germani.

Astăzi în Duminica Sfinților Români, la inițiativa părintelui paroh Merlușcă Gheorghe- Adrian, stră-strănepoții celor demult înmormântați în vechiul cimitir și cele câteva bătrâne văduve care mai locuiesc în acest capăt uitat de sat, s-au adunat în jurul troiței Sfântului Altar aducând prinoase Domnului și au înălțat rugi de pomenire pentru cei uitați aici în cetatea morții, pomenindu-i pe toți: ctitori, preoți slujitori, donatori și închinători și a tuturor celor aici înmormântați a căror nume numai Bunul Dumnezeu le știe.

Această zi a fost o adevărată binecuvântare pentru bătrânii satului obișnuiți cu singurătatea și rutina cotidiană căci s- au revăzut cu concetățenii și vecinii mai tineri plecați la oraș dar astăzi au retrăit un crâmpei de tinerețe prin comuniunea rugăciunii înălțate către Tronul Celui Preaînalt.

Pr. ic. Merlusca Gheorghe- Adrian

You may also like...