Înnoire de Carte de Cult în Parohia Gârleni din Protoieria Bacău

Duminică, 13 februarie 2022, în Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Gârleni a avut loc un moment de suflet prin achiziționarea de Cărți de Cult necesare pentru oficierea serviciilor religioase. În contextul „Anului omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului”, preotul paroh Toma Constantin a susținut cateheza „Cartea de Cult- Carte de rugăciune” arătând importanța acestora în oficierea Sfintelor Taine, Ierurgiilor și Laudelor bisericești. Astfel s-a arătat că în Biserica Ortodoxă, cultul divin public se desfășoară după cărți de cult sau cărți bisericești, în care sunt cuprinse, după o anumită rânduială (tipic), slujbele bisericești.

Pentru săvârșirea slujbei Sfintei Liturghii și a slujbelor celor șapte Laude, preotul are în Sfântul Altar Evanghelia și Liturghierul, slujba Sfintelor Taine și Ierurgiilor se află în Molitfelnic sau Evhologhiu și în Aghiazmatar, iar pentru diferite rugăciuni ocazionale este folosită cartea de Tedeum sau Ceaslovul.

Cărțile folosite la strană sunt: Octoihul mic sau Catavasierul, Octoihul mare, Mineiele, Apostolul, Psaltirea, Triodul, Penticostarul, Ceaslovul mare si Tipicul bisericesc.
Aceste cărți de ritual întrebuințate de Biserică, după conținutul lor, sunt de două feluri: cărți care cuprind texte extrase din Sfânta Scriptură și cărți alcătuite de Biserică, în care găsim cântări și imne liturgice ale marilor melozi creștini și rugăciuni alcătuite de Sfinții Părinți.

Totodată, după Sfânta Liturghie s-a săvârșit Slujba de mulțumire pentru toată binefacerea primită de la Dumnezeu de enoriașii parohiei, iar în încheierea zilei toți cei prezenți au participat la o agapă frățească. Cărțile au fost comandate la tipografia Patriarhiei Române, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă București.

Scrie, Doamne, numele donatorilor în Cartea Vieții Veșnice!

You may also like...