Parohia HOLT

WP_20140629_06_31_13_Pro
Parohia cu hramul,,Sfintii Voievozi Mihail si Gavriil”, Holt;
Categoria I rural;
Preot Paroh: Pr. Adam Iulian Vasile;
Adresa: Sat Holt, Com. Letea Veche, Jud. Bacau;
Nr. Telefon: 0743 288975;
 

Scurt istoric:

După cum spun bătrânii, satul Letea Veche a luat fiinţă prin venirea, în sec. al XIX-lea, a unor ciobani din localitatea Letca-Veche din zona Ardealului (actualul judeţ Covasna) cu turmele de oi la iernat în depresiunea dintre râurile Siret şi Bistriţa. Ei s-au stabilit aici şi şi-au întemeiat familii, iar aşezarea s-a numit Letea Veche, denumire asemănătoare cu cea din Ardeal.

Satul Holt este situat în partea de nord – est a comunei Letea Veche, lângă şoseaua Calea Bârladului, pe malul drept al Siretului. Vechimea vieţii săteşti de pe aceste meleaguri se pierde în negura vremurilor, însă o primă atestare documentară a satului o regăsim chiar în pisania bisericii din anul 1860. Până în anul 1950 satul Holt aparţinea comunei Săuceşti, pentru ca ulterior să treacă în comuna Letea Veche. Satul are o şcoală de opt clase elementare. Locuitorii sunt de religie creştin ortodoxă în proporţie de 99,5%, iar parohia se compune din 462 de familii având 1591 de suflete.

Din informaţiile transmise prin viu grai, s-ar părea că denumirea satului ar proveni de la un oarecare ,,Holt”, venit cu turma de oi de prin părţile Ardealului, care s-a stabilit definitiv în această zonă.

Biserica parohială cu hramul ,,Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavriil”, construită în stil moldovenesc, în anul 1860, este ctitoria lui beizadea Costache Sturza (nepotul domnitorului Mihail Sturza), care îşi avea locuinţa în com. Săuceşti, Bacău, şi ale cărui moşii cuprindeau şi satul Holt. Biserica a fost ridicată în preajma vechii biserici din lemn, a fost construită din cărămidă, pe o temelie din piatră, în formă de corabie, zidul având o grosime de un metru. Iniţial, acoperişul din şindrilă, dar mai târziu, după ce şi-au făcut unele reparaţii, a fost acoperită cu tablă zincată.

Biserica avea un aspect simplu, era bine proporţionată, cu o turlă construită din zid deasupra pridvorului, în care erau aşezate clopotele. Pe clopotul mic stă scris în limba latină: ,,Pelvunera Cristi triumfavit – anno 1790”. În dreapta intrării, la exterior, există o placă de piatră pe care sunt inscripţionate în limba slavonă următoarele cuvinte: ,,Acest sfânt locaş s-a început în anul 1860, aprilie 10, şi s-a desăvârşit tot în acest an, cu toate ale mele cheltuieli, de Beizadea Costache Sturza, şi pentru aducere aminte a vremurilor viitoare s-au scris această piatră, octombrie 26.”

Biserica a fost pictată în anul 1942 de pictorul Jean Dumitrescu, din Bacău. În vara anului 1966, la iniţiativa preotului Virgil Mustea, biserica a fost reparată radical în exterior, în anul 1985, la îndemnul preotului Grosu Pavel, cu contribuţia credincioşilor, a fost reparată în interior şi repictată integral de pictorul Pioară Camelia, iar în anul 1996, prin osteneala credincioşilor păstoriţi de părintele Burlacu Liviu, s-a ridicat casa de prăznuire.

Între anii 2006-2012, la iniţiativa vrednicului de pomenire părinte Chirica Daniel Valentin, şi cu binecuvântarea Preasfinţitului nostru Părinte Ioachim Băcăuanul, s-a mărit biserica, luând forma de cruce treflată, s-a zidit un lumânărar şi un monument al eroilor, iar vechea clopotniţă de deasupra pridvorului a fost dărâmată, construindu-se alta, în curte, dotată cu un clopot nou, de 550 kg, turnat în Innsbruck, Austria.

Lucrările de la biserică nu s-au oprit nici după data de 1.04.2012, odată cu numirea la această parohie a noului preot paroh Adam Iulian Vasile. S-au înnoit, cu ajutorul enoriaşilor parohiei Holt, catapeteasma, strănile credincioşilor, strana Maicii Domnului, pangarul bisericii şi tot ce ţine de mobilierul bisericesc, prin lucrarea sculptorului nemţean Croitoriu Vasile. De asemenea, s-a început pictura bisericii şi a noului iconostas, executată în stilul bizantin autentic de pictorul autorizat Gabur Mihai, şi s-a efectuat lucrarea de placare cu granit a unor părţi interioare şi exterioare ale bisericii.

Începând cu 17.09.2012, funcţionează în cadrul Parohiei noastre, cu binecuvântarea Preasfinţitului nostru Părinte Episcop Ioachim Băcăuanul, şi cu sprijinul Fundaţiei ,,Episcop Melchisedec Ştefănescu” a Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, un Centru de zi pentru copii cu hramul ,,Sfântul Arhanghel Rafail”. Programul centrului este de tip after-school, unde zilnic 12 copii, din familii cu situaţii financiare precare, primesc o masă caldă, oferită de parohia noastră, sprijin educaţional oferit prin dragostea şi bunăvoinţa celor aprox. 20 profesori voluntari ai Şcolii cu clasele I- VIII Holt, precum şi sprijinul comunitar al autorităţilor locale de la Letea Veche.

Sfinţirea Centrului de zi ,,Sf. Arhanghel Rafail”

Pe data de 17 septembrie 2012 am avut bucuria ca în comunitatea noastră să se deschidă, în incinta casei parohiale, un centru de zi pentru copiii proveniţi din familii defavorizate, centru cu program de tip after school.

Beneficiarii acestei activităţi social-filantropice a Bisericii, iniţiată şi susţinută de Preasfinţitul nostru Părinte Episcop Ioachim Băcăuanul, sunt 12 copii care primesc zilnic o masă caldă oferită de parohia noastră, primesc sprijin în desfăşurarea activităţilor specific şcolare (teme, activiăţi didactice, ludice, etc.) prin dragostea profesorilor voluntari ai Şcolii cu clasele I-VIII Holt, precum şi sprijin comunitar din partea autorităţilor locale de  la Comuna Letea Veche (lemn încalzire, apa curentă, toalete diferenţiate, etc).

Prin prezenţa şi binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Ioachim Băcăuanul s-a săvârşit slujba de sfinţire a acestui centru de zi iar bucuria credincioşilor a fost cu atât mai mare cu cât ea a fost precedată şi de slujba Vecerniei unită cu Litia.

Momentul acesta al sfinţirii rămâne pentru toţi enoriaşii parohiei noastre o pagină frumoasă în istoria bisericii din satul nostru dar şi un moment plin de încărcătură şi bucurie duhovnicească.

Din activităţile noastre:

1-3 Septembrie 2014

În perioada 1-3 septembrie 2014, învredniciţi de Bunul Dumnezeu, am pornit împreună cu 48 de enoriaşi ai parohiei noastre într-un pelerinaj până la Mănăstirile Prislop şi Râmeţ din Munţii Apuseni. Traseul a fost unul deosebit de încărcat în obiective, dar şi cu un program zilnic de rugăciune şi de cântare duhovnicească. Am vizitat şi Mănăstirile Topliţa şi Recea; Biserica ridicată la ,,Râpa robilor” de la Aiud; Mănăstirea Râmeţ; Catedrala Unirii şi Muzeul Unirii de la 1918 din Alba Iulia; Mănăstirea Prislop, peştera Sfântului Ioan de la Prislop şi mormântul părintelui Arsenie Boca; Biserica din sec. II-III din Densuş; Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, mormântul părintelui Teofil Părăian şi izvorul părintelui Arsenie Boca de aici; iar la final am trecut pe la Biserica zidită de Sfântul Voievod Ştefan cel Mare din Borzeşti.

5 Septembrie 2014:

Pe data de 5 septembrie parohia noastră a organizat un eveniment cu conţinut ludic petrecut alături de copiii care se pregăteau pentru începerea anului şcolar.

La desfăşurarea acestui tip de activitate recreativă s-a urmărit şi stimularea celor mici pentru implicarea lor în viaţa Bisericii, de aceea nu au lipsit jocurile, cântecul în acorduri de chitară şi focul de tabără.

Pentru ca apoi să fim binecuvântaţi prin mâna Preasfinţitului nostru Părinte Episcop Ioachim Băcăuanul în data de 10 septembrie la Biserica Precista…

1

…şi să începem şcoala.

2

You may also like...