Parohia IŢCANI

                                                                                               PAROHIA IŢCANI

                                                                          ISTORICUL SATULUI ŞI AL PAROHIEI

 

Categoria: 3 – 80 de familii;

Biserica: Sfinţii Arhangheli Mihail și Gavriil;

Data ridicării: anii 1934-1936;

Data târnosirii: anul 1936;

Preot Paroh: Ilisei Dumitru;

Studii: Seminarul Teologic Sfântul Gheorghe, Roman, promoţia 1999;

Universitatea Valahia-Târgoviște, Facultatea de Teologie Litere, secţia Teologie Pastorală, promoția 2005;

Anul hirotoniei: 2013.

 

 

SCURT  ISTORIC

al satului şi Parohiei Iţcani

 

Satul,   cu   o   populaţie   de   382   locuitori,   a   fost propus de către autorităţile judeţene comunisto-ceauşiste să dispară ca localitate de pe harta judeţului Bacău şi a României în anul 1988. Aşezat în prelungirea Dealului Morii, satul Iţcani se află la depărtare de 1,5 km la est de pârâul Tutova.

Primul document în care se atestă prezenţa satului Iţcani,  împreună  cu Rusenii  şi Lipova,  îl constituie Recensămintele populaţiei Moldovei din anii 1772-1773 şi 1774.  În Condica pe anul 1833,  Iţcanii apare ca sat în ocolul Fundul Răcătăului. Numai într-un an, 1834, satul figurează ca făcând parte, pe rând, în două ocoale, cel al Siretului şi Tutovei. După înfiinţarea comunelor în anul 1865, satul a fost înglobat în comuna Plopana, conform cu Indicele comunelor României  după   noua   organizare   a   legei   comunale (Bucureşti, 1865). La sfârşitul secolului al XIX-lea, satul Iţcani din comuna Plopana, ocolul Tutova, Judeţul Tutova, situat la est de târguşorul Plopana, avea 318 locuitori care locuiau în 83 de case.

Din punct de vedere economic, în perioada dintre cele două războaie mondiale, satul Iţcani era puţin dezvoltat. Aceasta rezultă din Anuarul   României   pentru   comerţ, industrie, meserii şi agricultură pe anul 1929-1930, în care erau consemnaţi: un cârciumar – Vasile Ursu, un tâmplar – Matei Vasile şi o moară cu motor a lui Gheorghe Borş.

Dispus în formă de aliniament în lungul şoselei, cu mai multe uliţe ce se ramifică de o parte şi de alta, satul Iţcani are instituţiile amplasate la cele două capete. În partea de sud se află biserica, cea mai veche instituţie a satului, în partea de nord este şcoala, undeva gasim o troiţă, iar din loc în loc fântâni. Acest sat are cel puţin două motive să poată fi numit tradiţional. În primul rând starea lui de oarecare izolare şi lipsa legăturilor directe şi imediate cu centrele urbane şi cele administrative de tip aglomerat.

În prezent satul Iţcani are 82 de case locuite într-o proporţie de 80% de către persoane vârstnice, pensionari, care într-un procent de 40% sunt văduvi şi văduve.

 

PAROHIA ŞI BISERICA

 

Biserica parohială ”Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, din satul Iţcani, comuna Plopana, judeţul Bacău a fost construită între anii 1934-1936 prin contribuţia activă a enoriaşilor şi a altor donatori. Biserica a fost construită din cărămidă, pe fundaţie de piatră, fiind acoperită cu tablă, având corpul clopotniţei ataşat deasupra pridvorului.

În anul 1969 a fost construit din prefabricate gardul stradal al bisericii, acesta fiind refăcut ulterior în anul 2008 cand i s-a turnat şi o mică fundaţie din ciment.

În anul 1972 biserica a fost racordată la curent electric, iar în anul 1974 a fost reparată în interior şi pictată. Renovarea picturilor şi refacerea catapetesmei a fost realizată de către pictorul băcăuan Seto Sarcis.

În urma cutremurului din anul 1977 biserica a fost grav avariată, iar lucrările de restaurare au durat până în anul 1980, ele fiind coordonate de către preotul paroh Foşlea Andrei.

În anul 2000 se înfiinţează Parohia Iţcani, de sine stătătoare (până la această dată a fost filie a parohiei Plopana), având ca prim preot slujitor pe preotul Cârlan Dumitru.

Din anul 2001 începe construcţia casei parohiale în apropiata vecinatate a bisericii, fiind finalizată în anul 2006 după instalarea noului preot paroh, Poiată Ştefan.

Între anii 2008 si 2010 s-a construit casa praznicală, în partea stângă a intrării, pe terenul parohiei. Aceasta a fost ridicată din BCA, pe fundație de ciment şi acoperită cu tablă. La interior cuprinde bucătarie şi sala de mese având o suprafaţă totală de 72 de metri.

În anul 2015 prin contribuţia credincioşilor din parohie și cu un mic ajutor din partea Consiliului local a fost înlocuită tabla de pe biserică cu tablă nouă fiind astfel remediate defectele acoperişului învechit al bisericii.

 

Intocmit:

Preot paroh Ilisei Dumitru

Lector-corector:

Pr. Dr. Cloșcă Ciprian Marius

Preot Ciprian Olteanu

You may also like...