Întâlniri dedicate seniorilor la Centrul de Socializare Vârstnici din cadrul Parohiei „Izvorul Tămăduirii” Bacău

În data de 22 septembrie 2023 la biserica parohiei Izvorul Tămăduirii Bacău, după oficierea Tainei Sfântului Maslu a fost susținută cateheza „Bătrânețea, vârsta înțelepciunii” de către părintele Sandu Octav, cu prilejul anului omagial al pastorației persoanelor vârstnice.

Părintele catehet, cu o vechime în preoție de peste 40 de ani ne-a mărturisit printre altele, că înțelepciunea în bătrânețe nu se rezumă doar la cunoștințe sau experiență, ci implică și o profunzime de înțelegere a vieții și a oamenilor, fiind o calitate prețuită în societate și care aduce beneficii semnificative atât celor care o dețin, cât și celor care beneficiază de învățămintele lor.

Activitățile cu cei vârstnici din cadrul Centrului socializare vârstnici „Sfântul Ierarh Petru Movilă” din cadrul parohiei au continuat duminică 1 octombrie cu evocarea zilei internaționale a persoanelor vârstnice, prilej de a reflecta asupra realizărilor personale din perioada de activitate, dar și de a anticipa activități și interese noi în timpul anilor de pensionare.

Participanții centrului și-au arătat mulțumirea și prețuirea pentru momentele petrecute în cadrul acestor întâlniri, mulțumind lui Dumnezeu pentru toate.

You may also like...