În Parohia Lețcana a fost susținută o cateheză cu prilejul Anului Omagial 2023

În Parohia Lețcana, cu folos duhovnicesc s-au întâlnit bătrânii în ajunul sărbătoririi sfinților și drepților părinți Ioachim și Ana pentru a asculta câteva cuvinte de învățătură inspirate de modelul binecuvântat de viețuire al părinților Maicii Domnului.

Deși este o parohie restrânsă ca număr de enoriași, bătrânii sunt cei care purtând în suflet dragoste de Dumnezeu, trec pragul bisericii cu grijă, cucernicie și încărcați de bucuria de a fi părtași învățăturii din pilda unor oameni bătrâni așa cum sunt ei. Dragostea li se citește în cuvintele simple, în privirile calde, în tăcerea plină de respect față de aproapele și grija față de cele sfinte. Așa răspund bătrânii oricărui cuvânt cu folos pentru sufletul lor și așa au răspuns și la cea de-a doua cateheză desfășurată în parohie cei 12 bătrâni.

Bucuria de a lăsa o clipă grija cea lumească pentru a păși pragul bisericii lor cea bună și străbună îi face un model pentru toți cei dragi ai lor și ai noștri. Ei sunt cei care aduc prinosul și sufletele lor la Hristos cel mai des în biserică, având mereu gândul și inimile sus.

Căruntețea încă știe să aleagă partea Mariei, încă pot fi model în viețile celor ce par a fi tineri doar la trup, dar sufletul și l-ar lăsa închis în singurătate, boală sufletească și deznădejde.

În cadrul catehezei au fost subliniate virtuți ale Sf. Ioachim și Ana precum răbdarea cea îndelung jertfitoare, smerenia, asumarea necazurilor, credința puternică în Dumnezeu manifestată la modul cel mai concret prin rugăciune stăruitoare și nădejdea neclintită că Dumnezeu, acolo unde dorește, poate birui rânduiala firii.

You may also like...