Parohia LETEA VECHE

                                                          BISERICA ”SFÎNTUL  M. MC. GHEORGHE” – LETEA VECHE

                                                                                                 JUDEȚUL BACĂU

 

 

Biserica Parohiei Letea Veche cu hramul ”Sfântul M. MC. Gheorghe”,  din comuna Letea Veche, Județul Bacău, este zidită pe temelie de piatră, pereții fiind din cărămidă în grosime de 70 cm și acoperișul din tablă galvanizată.

În exterior are formă de navă, ocupînd o suprafață de 205 m² (astăzi, după lucrările de extindere din anii 2005-2010, are suprafața de 409 m²), iar în interior formă de cruce; se compunea din pridvor, tindă, pronaos, naos și altar, având o singură turlă.

Stilul arhitectural este cel moldovenesc, cu aspect exterior simplu și proporțional.

Biserica a fost construită din contribuția enoriașilor și a altor binefăcători, lucrările fiind terminate la 24 Mai 1874.

Printre ctitori putem aminti pe arhiereii Meletie și Iustin, iar ca preoți slujitori pe: Pr. Vasile și Simion, Pr. Vasiliu, Pr. C. Borcea – tatăl savantului I. Borcea, Pr. Ioan Vlădeanu, Pr. Emil Pavel (care a păstorit 53 de ani, până în 1984), Pr. Vlad Ungureanu, și din decembrie 1989, actualul preot paroh Palur Ioan.

În anul 1938 s-au realizat reparații capitale, s-a înlocuit acoperișul și tâmplăria veche, iar în 1943 s-au refăcut tencuielile exterioare și interioare.

Picturala murală interioară în ulei, stil neobizantin, s-a executat în toamna anului 1943 de către pictorul Jean Dumitrescu și ucenicul său Seto, fiind sfințită de către Preasfințitul Partenie. În anul 1957, biserica parohială a fost electrificată.

Începând din anul 1989, odată cu venirea Pr. Ioan Palur ca paroh, s-a început la parohia Letea Veche un ansamblu de lucrări: reparația bisericii ca urmare a dezastrului produs de cutremurul din 1977, s-a extins cimitirul, s-a împrejmuit cu garduri din beton și scândură, s-a construit aghiazmatarul, clopotnița nouă, s-au cumpărat clopote noi și s-a făcut sfințirea la 20 octombrie 2001.

Din anii 2005-2006 s-a extins biserica cu 12 metri, s-a înlocuit acoperișul-șarpantă, s-a construit noua turlă, s-a prelungit biserica și s-au construit: casa praznicală, așezămîntul social cu hramul Sfântului ”Ioan Milostivul”, cancelaria parohială, capela mortuală, magaziile, camera pentru centrală, veșmântarul și s-a restaurat (vernisat-reînnoit) pictura Bisericii. Lucrările sunt încă în desfășurare, rămânând ca restul picturii să se efectueze ulterior.

 

Intocmit: Pr. Paroh Palur Ioan

Lector-corector: Pr. Dr. Cloșcă Ciprian Marius

You may also like...