Parohia LILIECI

                                                                        MONOGRAFIA PAROHIEI LILIECI

Istoricul capelei din cimitirul satului Lilieci, comuna Hemeiuș

 

Clădirea acestei capele a fost ridicată pe la anul 1870 cu cheltuiala proprietarului întiselor domenii ale moșiei Fântanelelor, prințul Günter de Schönburg-Weldenburg, pentru oficierea celor sfinte, credincioșilor luterani, ce erau pe lângă fosta curte și palat al prințului, care își avea sediul în actualul parc dendrologic la distanță de circa 3 kilometri.

Enoriașii de atunci erau păstoriți de către parohul bisericii luterane din Iasi. Între anii 1931-1944, Comunitatea Luterană din Bacău devine persoană juridică și împreună cu Comunitatea Luterană din Buhuși și Piatra Neamț, formează o parohie unită, cu sediul în orașul Buhuși. Deoarece din anul 1944 nu mai figurau enoriași luterani în localitate, capela și cimitirul trec în supravegherea directă a Bisericii Evanghelice C.A din Republica Socialistă România, cu sediul în orașul Sibiu.

În această situație cimitirul și capela sunt încetul cu încetul părăsite și în stare de ruină.

În anul 1950, între oficiul parohiei Hemeiuș și conducerea Bisericii Evanghelice C.A din patria noastră intervine o convenție de folosire a acestor imobile pentru servicii funebre, situație ce a durat pâna în anul 1966 când, în urma demersurilor făcute pe lângă forurile în drept s-a donat parohiei Hemeiuș prin contract, cimitirul în suprafață de 5017 mp și capela din partea Bisericii Evanghelice C.A prin consistoriul superior din Sibiu, strada General Magheru nr. 4, autentificat contractul cu numărul 1202 din 4 mai 1966 de către Notariatul de stat al județului Bacău.

Construcția capelei este din caramidă pe temelie de piatră și beton având formă pătrată. Inițial, a fost acoperită cu țiglă care în timp s-a avariat, iar ca dușumea era folosită cărămidă șamotată. Îndată ce parohia a devenit proprietate legală, s-a pornit, prin preotul paroh Constantin Preotul, la reparația radicală a plafonului, s-a acoperit cu tablă galvanizată, s-au reparat ferestrele, s-a confecționat ușă nouă, s-a turnat dușumea din beton armat precum și bordura înconjurătoare de la pereți.

S-au văruit în exterior pereții, s-a construit coș pentru fum la acoperiș, iar în interior s-a zugrăvit.

Cimitirul a fost împrejmuit cu stâlpi din beton și plasă de sârma, la porțile din față s-a ridicat clopotnița în care s-au instalat cele 2 clopote noi.

Cheltuielile integrale pentru aceste lucrări au fost suportate numai de enoriașii satului Lilieci de Jos, în număr de 170 familii.

Începând cu anul 1983, starea capelei (atât în interior cât și la exterior) s-a degradat continuu. În urma demersurilor și aprobărilor legale, s-a reparat tot imobilul, s-a vopsit acoperișul, s-a confecționat al doilea rând de geamuri metalice (exterior). Pentru a proteja ușa de la intrare și pentru a nu mai pătrunde apa provenită din precipitații, deasupra ușii s-a confecționat o marchiză suspendată din metal și geam colorat.

Pereții exteriori au fost reparați radical cu stropi din ciment vopsiți, iar în interior s-a zugrăvit.

Tot în anul 1983 s-au construit 2 magazii, una din chirpici și una din cărămidă (de la demolări), acestea fiind absolut necesare pentru depozitarea lemnelor și a obiectelor de cult pentru exercitarea serviciilor religioase.

În anul 1990, la inițiativa și propunerea preotului paroh Vătămănescu Toader, enoriașii satului Lilieci au consimțit construirea unei biserici în locul capelei.

În urma demersurilor și a aprobărilor legale, în anul 1991 s-a început construirea bisericii, construcție ce a durat până în anul 1996.

Cheltuielile de construire a bisericii au fost suportate de preotul paroh și de enoriașii satului Lilieci.

În anul 1996, Biserica s-a înfrumusețat cu catapeteasmă din stejar, mobilier, străni, iar pictura a fost realizată de pictorul Ciupercă Constantin (în ulei).

În anul 1997, Biserica cu Hramul Sf. Ilie din satul Lilieci a fost sfințită de Preasfințitul Eftimie.

Lucrările au continuat în anul 2002, când s-au refăcut în totalitate clopotnița și s-a construit gardul de la intrare.

În anul 2004, în locul unei vechi magazii s-a construit casa mortuală, s-a parchetat în totalitate biserica și s-a pus centrală electrică pentru încălzire.

În anul 2008, în locul celeilalte magazii, s-a început  construirea casei praznicale.

Cheltuielile pentru aceste imobile au fost suportate de  enoriașii parohiei, preotul paroh și Primaria Hemeiuș.

Începând cu data de 1 august 2008, se înființează ca unitate de cult Parohia Lilieci, Comuna Hemeiuș, Protopopiatul Bacău-Nord, județul Bacău. Unitatea nou înființată va cuprinde satul Lilieci cu un număr de circa 230 case, având biserică și cimitir propriu. (Decizia Nr. 1998 în temeiul Hotărârii Sf. Sinod al BOR, nr 1078 din 17 martie 2008, în conformitate cu art. 88, lit. N, din Statutul pentru organizarea și funcționarea BOR și având în vedere Legea nr 142/1999, OUG, 299/2003)

 

 

 

 

Intocmit: Preot paroh Vătămănescu Toader

Lector corector: Pr. Dr. Cloșcă Ciprian Marius

You may also like...