Seară de rugăciune și exegeză biblică în Parohia „Nașterea Maicii Domnului” – Bacău

Prin exegeză înțelegem interpretarea, comentarea, explicarea gramaticală, istorică și filologică a unui text literar, religios, juridic. Metodologic, exegeza biblică urmărește punerea textului biblic în contextul său istoric şi cultural, înțelegerea mesajului său teologic propriu și explicarea lui, ținând seama de integritatea şi unitatea revelației biblice. Exegeza este și o disciplină teologică biblică în cadrul căreia se aplică principiile hermeneuticii în interpretarea cărților Sfintei Scripturi.

Astfel în Parohia „Nașterea Maicii Domnului” – Bacău, prin derularea acestei seri cultural-duhovnicești s-a dorit detalierea și tălmăcirea unor pasaje din Sfânta Scriptură care. fac referire la perioada liturgică în care ne aflăm. Pe viitor, preoții parohiei doresc formarea unui obicei din aceste seri, care să vină spre folosul și îmbogățirea spirituală a credincioșilor comunității. 

You may also like...