Debut de program duhovnicesc la Parohia „Nașterea Maicii Domnului” din Protoieria Bacău

Vineri, 5 august 2022, în Ajunul sărbătorii Schimbării la Față a Mântuitorului Hristos, la Parohia „Nașterea Maicii Domnului” din Protoieria Bacău, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim a debutat un amplu program duhovnicesc intitulat „Zilele Maicii Domnului”. Parohul bisericii, părintele Iulian Popa, alături de părintele Bogdan Antohi, slujitor al aceluiași Sfânt Altar au organizat pe parcursul a trei zile un program liturgic deosebit spre folosul sufletesc credincioșilor parohiei băcăuane. 

Astfel, începând cu orele 16:00, cler și popor  deopotrivă s-au adunat în mijlocul lăcașului de cult ocrotit de Maica Domnului la slujba Vecerniei celei Mari închinată Praznicului „Schimbării la Față” a Mântuitorului. După săvârșirea slujbei, credincioșii numeroși, alături de preoții slujitori au purces spre primirea Icoanei Maicii Domnului „Înjunghiata” de adusă cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic de către preacuviosul părinte Macarie Olărean, starețul Mănăstirii „Piatra Tăieturii” din Vatra Dornei, Suceava. 

În sunetul clopotelor, împodobit de cântările închinate Maicii Domnului, preoții au purtat Sfântul Odor pe brațe, până la locul în care. se va odihni în aceste trei zile și anume biserica „Nașterii Maicii Domnului”. Cu acest prilej, credincioșii prezenți s-au putut închina deja icoanei, lăsând în grija Sfintei Fecioare durerile, rănile și apăsările fiecăruia, precum unei Mame blânde și iubitoare care vindecă și tămăduiește fiecare neputință. 

După așezarea și împodobirea Sfintei Icoane, s-a început rostirea Acatistului Bunei Vestiri, pentru ca mai apoi, bucuria duhovnicească să continuie în curtea Sfântului Lăcaș prin săvârșirea Tainei Sfântului Maslu de obște. La finalul slujbei, părintele Macarie a adresat un cuvânt de bun venit mulțimii, îndemnând pe fiecare în parte să fie pelerini în aceste trei zile la evenimentele duhovnicești din sânul comunității parohiale. 

Icoana Maicii Domnului „Înjunghiata” va rămâne spre închinare în zilele de 5, 6 și 7 august în biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Bacău, fiecare zi fiind presărată cu un program liturgic intensificat, spre mângâierea și folosul fiecărui credincios care năzuiește cu credință spre Maica cea Bună a Milostivului Hristos. 

***

Icoana poartă denumirea de „Înjunghiata” din cauza următoarei întâmplări:

Un ierodiacon ce avea ascultarea de ecleziarh, din cauza îndatoririlor sale, ajungea cu întârziere în trapeză. Odată, a ajuns după terminarea mesei, iar bucătarul a refuzat să îi mai dea de mâncare, amintindu-i că ar fi trebuit să vină la timp dacă dorește să mănânce. Cu sufletul plin de revoltă pentru cele petrecute, diaconul a plecat mâniat în biserică şi, oprindu-se în fața icoanei Maicii Domnului, nu se gândi să o roage să îl ajute, ci i-a spus:

 De câtă vreme îţi slujesc? Am trudit, însă nu am cum arăta aceasta. Nu te îngrijeşti dacă am sau nu să mănânc?

Apoi, el a lovit chipul Maicii Domnului cu un cuțit în obraz. Din rana Preasfintei Născătoare de Dumnezeu a izvorât îndată sânge, iar chipul Maicii Domnului a devenit palid. Înfricoşat, călugărul a orbit şi a căzut în faţa icoanei, cu totul părăsit de simţuri, precum Cain, ucigaşul din vechime. El a rămas în starea aceasta vreme de trei ani. Apoi, datorită rugăciunilor stăruitoare ale stareţului şi ale călugărilor, Maica Domnului i s-a arătat stareţului şi i-a spus că diaconul este vindecat. Revenindu-și, diaconul s-a căit pentru fapta sa. Aşezându-se în faţa icoanei, a petrecut restul vieţii sale în pocăință.

La trei ani după plecarea din lumea aceasta, osemintele diaconului au fost dezgropate, după rânduiala athonită, descoperind trupul său descompus după rânduiala firii, însă mâna sa dreaptă a rămas neatinsă de stricăciune, fiind toată neagră. Aceasta se păstrează până astăzi, ca semn al negrăitei iubiri a Maicii Domnului pentru întreaga făptură omenească.

 

You may also like...