Parohia RĂCĂTĂU

ISTORICUL PAROHIEI RĂCĂTĂU

A. Istoricul comunității parohiale

Parohia Răcătău face parte din Protopopiatul Bacău, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului. Parohia Răcătău cuprinde trei sate: Mazili, Bazga și Răcătăul de jos. Aceste sate se află în sudul comunei Horgești, județul Bacău.
Teritoriul parohiei Răcătău este străbătut de la nord (comuna Horgești) spre sud de pârâul Răcătău, alimentat de mai multe pârâiașe ce izvorăsc de pe teritoriul întregii comune; gura de vărsare a pârâului în râul Siret aflându-se în satul Răcătăul de Jos.

Biserica parohiala din Racatau.JPG

Descoperirile arheologice de pe teritoriul parohiei Răcătău, atestă faptul că acest teritoriu a fost populat continuu, încă de dinaintea cuceririi Daciei de către romani, pe acest teritoriu fiind descoperite obiecte de ceramică din acea perioadă și tezaure din epoca bizantină.
O importantă mențiune documentară o constituie un zapis de la 15 martie 1490 în care se arată că Ștefan cel Mare a fost întâmpinat de “Isaia din Răcătău…” cel care avea o moșie ce cuprindea sate de la gura Răcătăului și “mănăstirea de la gura Dienețului și cu toate poienile care ascultă de ea și Pănceștii și Horjeștii”.

În lista monumentelor istorice din județul Bacău ca monumente de interes local se află și situl arheologic – necropola tumulară din punctul „Movilița” de la Răcătău de Jos, aparținând culturii geto-dacice (perioada Latène, secolele I i.d.Hr. – I d.Hr.).

B. Istoricul bisericii parohiale

Biserica cu hramurile Sfinții Împărați Constantin și mama sa Elena și Sfânta Cuvioasă Parascheva din satul Răcătăul de Jos s-a zidit de robii lui Dumnezeu Costache Lupașc cu soția sa Voichița în zilele preînaltului domn Tică Voievod în anul mântuirii 1850, luna iunie, ziua a 5-a.
Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, Sfânta Biserică a fost reparată din temelii în zilele lui P.S. Eftimie Luca fiind înzestrată cu pictură în interior și exterior, prin osârdia pr. sachelar Turcu Sorin, cu contribuția enoriașilor.
Acest sfânt lăcaș a fost sfințit de P.S. Ioachim Vasluianul și pr. Radu Vasile alături de un sobor de preoți în 25 octombrie 1987 spre slava lui Dumnezeu.
Biserica Adormirea Maicii Domnului, filie a parohiei Răcătău, din satul Mazili, a fost construită de Dumitru Zdrobiș, după tradiție, în anul 1815.
Cele două clopote, unul din 1650 și cel de-al doilea din anul 1681, alături de catapeteasmă au fost aduse de la schitul de călugări din Runc, astăzi pădurea Furnurake. Biserica a fost pictată din nou și reparată cu contribuția enoriașilor din satele Mazili și Bazga, parohia Răcătău, județul Bacău. În anul 1935 parohul parohiei fiind pr. Neculai Adam.
Pe pictura bisericii se află o listă cu 100 de eroi martiri căzuți pe câmpurile de luptă pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești.

Avem nespusa bucurie, că în unul din cele trei sate care alcătuiesc parohia Răcătău, respectiv satul Mazili, s-a născut o mare personalitate a bisericii ortodoxe române, părintele Constantin Galeriu.

C. Cimitirul

Parohia Răcătău are in componență două cimitire: unul în curtea bisericii cu hramurile hramurile Sfinții Împărați Constantin și mama sa Elena și Sfânta Cuvioasă Parascheva din satul Răcătăul de Jos, care aparține primăriei comunei Horgești și altul în curtea bisericii filie a parohiei cu hramul Adormirea Maicii Domnului, care se găsește în proprietatea parohiei Răcătău.

Intocmit: Pr. Paroh Bădăluță Vasile

https://protoieriabacau.ro/sarbatoarea-razesilor-din-racatau-mazili-200-de-ani-de-atestare-istorica/

Sărbătoarea răzeșilor din Răcătău (Mazili) – 200 de ani de atestare istorică

https://protoieriabacau.ro/bisericuta-din-satul-parintelui-galeriu/

Bisericuţa din satul părintelui Galeriu

You may also like...