Cateheze despre felurile rugăciunii pentru copiii din Parohia Secuieni în cadrul Concursului Național Catehetic 2022

În cadrul Concursului National Catehetic „Rugăciunea în viața mea” la Parohia „Sfinții Voivozi” din Secuieni în perioada 14 februarie – 8 martie 2022 s-au desfășurat alte trei întâlniri cu cei 25 de copii din cadrul grupului catehetic ai Școlii Gimnaziale din comuna Secuieni, care participă frecvent la întâlnirile din cadrul Centrului Catehetic pentru Copii „Sfânta Muceniță Filofteia”, din cadrul parohiei. Coordonatorul proiectului, părintele Sandu Traian alături de colaboratorul său, părintele profesor Dăscălașu Vlăduț au desfășurat aceste trei activități cu copiii, planificate în calendarul concursului, având ca teme catehetice „Rugăciunea Tatăl nostru”, „Ne rugăm cântând” și „Rugăciunea în culoare”.

Cei 25 de copii din cadrul grupului catehetic s-au implicat în mod benevol la fiecare activitate ascultând cu interes și plăcere învățătura despre rugăciunea Tatăl nostru, pe care Însuși Fiul lui Dumnezeu a transmis-o oamenilor prin viu grai spre a ști cum să ne rugăm și ce să cerem de la Dumnezeu spre folos.

În cadrul activității cu tema „Ne rugăm cântând” tinerii au învățat cântarea bisericească ortodoxă „Cuvine-se cu adevărat” ca și rugăciune adresată Născătoarei de Dumnezeu ca fiind una ce se cântă în mod deosebit la Sfânta Biserică în cadrul Sfintei și dumnezeieștii Liturghii. Cu glasuri de copii izvorâte din suflete tinere, armonios cântată această rugăciune se aduce astfel cinstire Maicii Domnului prin frumusețea artei muzicale. Copiii au înțeles că prin muzică, rugăciunea comună cântată la sfintele slujbe de către credincioși se aseamănă cântărilor îngerești în ceruri și ne apropie mai mult de Dumnezeu și Împărăția Lui.

„Rugăciunea în culoare” a fost activitatea de pe 8 martie derulată la Școala Gimnazială Secuieni la care copiii participanți din cadrul Concursului National Catehetic 2022 au exprimat ruga lor prin metode și tehnici ale artei plastice. Icoana este una dintre căile artei plastice prin care copiii au putut să își exprime credința, dragostea și simțirea în Dumnezeu și sfinții Săi. Rugăciunea pornită din adâncul inimii se adresează chipului sfântului zugrăvit în icoană ce prinde viață prin harul lui Dumnezeu ce se coboară și datorită puterii credinței noastre.

La sfârșitul activităților desfășurate în cadrul acestor întâlniri, de fiecare dată copiii au primit gustări calde, gogoși, dulciuri diferite și sucuri, mulțumind lui Dumnezeu prin rugăciune pentru darurile primite din iubire față de oameni. 

You may also like...