Liturghia Darurilor și Cateheză despre rugăciunea isihastă în Parohia Siretu din Protoieria Bacău

Săptămâna a cincea din Postul Mare a început cu un eveniment deosebit pentru credincioșii Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Siretu. Începând cu ora 17:00, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim și sub protia părintelui protoiereu Eugen-Ciprian Ciuche a fost săvârșită Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte sfințite, după care a urmat o cateheză despre Rugăciunea inimii, susținută de către parohul bisericii, părintele Răzvan-Dimitrie Radu. 

Alături de părintele protoiereu s-au alăturat în slujire preoți tineri, recent hirotoniți, spre a putea învăța și practica săvârșirea acestei Liturghii oficiată doar în perioada Postului Mare, în mod deosebit la ceas de seară, așa după cum a fost ea alcătuită inițial. Liturghia Darurilor mai înainte sfințite a apărut odată cu nevoia credincioșilor de a se împărtăși mai des, după o zi în care au ajunat prin postire aspră. Cu timpul, slujbei Vecerniei i-au fost adăugate rugăciuni speciale împărtășirii, devenind mai apoi o Liturghie de sine stătătoare prin purtarea de grijă a Sfântului Grigorie Dialogul.

După momentul liturgic, în care mulți dintre cei pregătiți au primit Sfânta Împărtășanie, credincioșii s-au așezat pentru a fi părtași unei cateheze actuale și totodată necesare în timpurile pe care le traversăm. Având în vedere contextul Anului Omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului, dar și Anul Comemorativ al Sfinților isihaști, părintele Răzvan a alcătuit o expunere despre Rugăciunea Inimii sau Isihastă, așa cum mai este ea numită. Beneficiul catehezelor vine din faptul că acesta este un prilej prin care se abordează pe larg o anumită temă, credincioșii interacționând cu catehetul și problematizând subiectul propus. 

Din cateheza părintelui, enoriașii au aflat despre originea denumirii de „isihasm”, despre întemeietorul acestui principiu de rugăciune, dar și despre cei care au fost primii practicanți ai acesteia. Tot în cuprinsul prezentării, cei prezenți au analizat împreună cu preotul lor cuvintele rugăciunii și cei cărora le sunt adresate acestea. Partea interactivă și de fixare a cunoștințelor dobândite a venit prin alcătuirea unui joc de tip rebus ce a trebuit completat în urma soluționării unor întrebări care aveau trimitere în materialul abia studiat. Credincioșii au fost receptivi, dând răspunsurile corecte și arătând prin aceasta interesul lor pentru subiectul abordat. 

La final, părintele protoiereu a apreciat în cuvântul său râvna credincioșilor din Siretu și participarea numeroasă din cadrul acestui eveniment, precum și activitățile duhovnicești pe care părintele Răzvan le organizează cu dragoste pentru cei pe care îi are rânduiți spre păstorire. În semn de recunoștință și dragoste din partea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim, părintele protoiereu a oferit părintelui paroh o icoană cu sfinții isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț, comunitatea având astfel prilejul de a se ruga celor care au desăvârșit rugăciunea inimii în timpul viețuirii lor, spre a servi drept modele celor care doresc să fie părtași unei astfel de experiențe duhovnicești. 

Seara duhovnicească s-a încheiat prin îndemnul de a schimba cu ajutorul rugăciunii isihaste mintea, de a alunga tot ceea ce este al lumii din ea, de a cultiva apropierea de Hristos și prin rostirea la unison a rugăciunii isihaste prin excelență,  „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul!”

You may also like...