Parohiile Negri și Prăjești: „La umbra Crucii lui Hristos!”

O nouă  etapă a Proiectului Național Catehetic „Biserica – familia românilor de pretutindeni” a avut loc  sâmbătă 3 aprilie 2021, în Parohiile Negri și Prăjești din Protoieria Bacău.

Astfel,  la Centrul Catehetic, de la biserica cu hramul „Sfântul Nicolae“, sub coordonarea preoţilor parohi  Sandu Octav (Parohia Negri),  Ştefan Ionel (Parohia Prăjești) și cu sprijinul voluntarilor, întâlnirea catehetică dedicată „Sfintei Cruci” s-a desfășurat cu activităţi multiple, precum: desene cu tematică specifică perioadei pe care o traversăm în cadrul Postului Mare, cateheză despre Sfânta Cruce şi nu în ultimul rând prezentarea de filme educative.

Activitatea ce a reprezentat un mijloc de formare și modelare a caracterelor participanţilor, a evidenţiat principalele învățături dobândite de către copii: asumarea „crucii”  pe care Hristos ne-o dă fiecăruia dintre noi ca mijloc de mântuire și sfințire a vieții, însemnătatea Sfintei Cruci în iconomia mântuirii noastre ca liant între Dumnezeu și om, cinstea și slava pe care trebuie să o acorde orice creștin crucii ca obiect sfințitor și tămăduitor, îndumnezeit de către Mântuitorul în momentul răstignirii.

În sens recreativ, spre finalul activităţii, copiii de vârstă mai mare, ajutați de către cei mai mici au participat şi la o activitate gastronomică, îmbinând utilul cu plăcutul. Aceștia au pregătit ceva dulce, urmând ca toţi cei prezenţi, să guste din delicioasele prăjituri.

Pr. Ionel Ștefan                                                                 

You may also like...