Pr. Aurel Cîrlan în dialog cu adolescenții, elevi ai Colegiului Național „Gh. Vrănceanu” din Bacău

Elevii Colegiului Național „Gh. Vrănceanu” din Bacău au desfășurat, în perioada 19-23 februarie 2024, activități integrate programului „Școala Altfel”. Colectivul clasei a IX-a F, profil filologie, coordonat de prof. dr. Laura Gavriliu, a experimentat un proiect educațional axat pe necesitatea conștientizării provocărilor vârstei adolescenței, o perioadă caracterizată prin nevoia de experimentare a unor emoții noi, de implicare socială, de explorare a realității într-un mod creativ.

Un rol important în deslușirea înțelesurilor vizibile și invizibile ale acestei vârste l-a avut părintele Aurel Cîrlan, parohul Parohiei „Sf. Trei Ierarhi” Bacău, psiholog şi psihoterapeut, care a răspuns cu generozitate invitației elevilor, fiind prezent în mijlocul lor vineri, 23 februarie.

Printr-un discurs captivant, părintele Aurel Cîrlan, licenţiat în psihologie, a dezvăluit particularitățile adolescenței, pornind de la principalele provocări: sensibilitatea față de atitudinea ostilă a celorlalți, interesul pentru competitivitate, autodefinirea sinelui în relația cu societatea, frica de a nu fi marginalizat, dorința de libertate, împăcarea cu sine, diminuarea încrederii în propria persoană, dezvoltarea personalității și maturizarea.

Caracteristicile psihologice ale adolescentului au fost deduse printr-un joc „al oglinzii”, elevii conștientizând că disponibilitatea de a visa cu ochii deschiși, creșterea puterii de judecată, sensibilitatea, competitivitatea și nevoia de autodefinire în relație cu societatea, reprezintă constante ale vârstei lor.

O temă care a atras atenția, în mod deosebit, a fost relația cu părinții, care dobândește, în această perioadă, noi dominante față de vârsta copilăriei. Acum, adolescentul optează pentru afirmarea autonomiei față de familie, iar atunci când acest lucru nu se produce, apar disensiuni, manifestate printr-o atitudine critică față de imaginile parentale.

Dacă familia se axează mai mult pe netezirea unui drum în viață, prin preocuparea față de viitor, adolescentul devine captivul prezentului, fiind mai mult interesat de ceea ce trăiește „hic et nunc” („aici şi acum”). Cele două nevoi ale acestei vârste sunt nevoia de a aparține și nevoia de a contribui la propria devenire, aspect care implică necesitatea experimentării echilibrate a unei duble relații: cu alteritatea și cu sinele, ca modalitate de definire a unei imagini clare a propriei identități.

Astfel, pentru dezvoltarea armonioasă a adolescentului, sunt fundamentale comunicarea și responsabilitatea. Relevant a fost și conținutul digital pus la dispoziția elevilor, care a fost direcționat către părinți, aceștia apreciind rolul formativ al activității.

Putem concluziona că întâlnirea cu preotul Aurel Cîrlan a oferit adolescenților posibilitatea de a interioriza informații prețioase despre cum se manifestă această vârstă, despre frica de a nu fi judecați și marginalizați, despre particularitățile psihologice ale adolescenței și despre … multe altele…

(Prof. Dr. Laura Gavriliu)

You may also like...