Praznicul Întâmpinării Domnului, serbat la Catedrala din Roman

Miercuri, 2 februarie, în ziua de prăznuire a Întâmpinării Domnului, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a săvârșit Sfânta Liturghie în Catedrala arhiepiscopală din Roman. În cadrul Sfintei Liturghii, arhidiaconul Cosmin Nicolae Duduman a fost hirotonit preot.

În ziua de prăznuire a Întâmpinării Domnului, înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a săvârșit Sfânta Liturghie în catedrala „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman înconjurat de soborul preoților acestui sfânt chivot mușatin. În cadrul liturgic, arhidiaconul Cosmin Nicolae Duduman a fost hirotonit întru preot pe seama Parohiei Podiș, comuna Mărgineni, Protopopiatul Bacău. La finalul Sfintei Litughii, preacuviosul părinte Arhimandrit Pimen Costea, vicar eparhial, a adresat credincioșilor prezenți un cuvânt de învățătură în care a precizat faptul că desăvârșirea Legii și împlinirea prorocilor în persoana lui Hristos sunt sintetizate în trei cuvinte, sabie, foc și dragoste, termeni cu încărcătură simbolică și ecou în viața duhovnicescă:

„Ziua de astăzi este specială pentru că stă sub semnul unei dezlegări pe care o primește dreptul Simeon, iar pe de altă parte pentru că stă sub auspiciile împlinirii Legii și a prorocilor. Desăvârșirea Legii și împlinirea prorocilor în persoana Domnului Iisus Hristos este concluzionată în trei cuvinte: sabie, foc și dragoste. Este sabia duhului prin care se poate lupta cu vrăjmașii nevăzuți, cu duhurile întunericului și stăpânul acestei lumi. De altfel, metanierul pe care îl primește călugărul la tunderea în monahism este numit sabia duhului necesară în războiul nevăzut. Focul ne duce cu mintea la cuvintele sfântului Ioan Botezătorul: Eu vă botez cu apă, dar vine după mine Cineva mai puternic decât mine care vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Despre acest foc a zis Domnul Hristos că ar dori să se aprindă. Un foc arzător al dorinței de mântuire care ar face din inima omului nestăvilită lucrare, focul care îl pune pe jarul neliniștii meditive și al cugetării prin rugăciune la cele sfinte. Dragostea este un cuvânt până atunci nemărturisit și netrăit, neexprimat ca atare. Forma prin care era înțeles era restrânsă cu referire la membrii familiei. Hristos împlinește Legea Iubirii și o desăvârșește referindu-se la iubirea dintre oameni, care își are rădăcina în iubirea jertfelnică a lui Dumnezeu pentru oameni. Rezumatul celor trei cuvinte amintite, ca împlinire a Legii Vechi și a desăvârșirii ei în Noul Testament, care prin predica de pe munte va fi mărturisit tuturor oamenilor, mărturisește că legea se împlinește întru tăcere, ascultare și iubire tainică. Tot în acea predică vom găsi cum trebuie să ne rugăm, cum trebuie să postim  sau să facem milostenie”.

Referindu-se la semnificațiile sărbătorii din această zi, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a subliniat paralelismul dintre purtarea Pruncului Hristos în mâini de către dreptul Simeon și purtarea euharistică a Lui de către fiecare preot și credincios în cadrul Sfintei Liturghii, precizând că sărbătoarea întâmpinării Domnului este o „icoană a euharistiei”:

„Una dintre semnificațiile sărbătorii de astăzi se referă la purtarea lui Hristos în inima noastră. Toți care participăm la Liturghie vedem cum se focalizează tainele Bisericii care ne pun în relație directă cu Dumnezeu. Cei care s-au împărtășit au devenit hristofori, iar cei care ne-am rugat am primit o picătură de har în suflet care face joncțiune cu prima picătură de har pe care am primit-o în biserică atunci când am fost pecetluiți cu pecetea Darului Sfântului Duh. După Botez ne împărtășim și ne angajăm la viața Bisericii întâlnindu-ne cu Hristos în mod solemn, prin pericopele evanghelice și cultul divin. Întâlnirea cu Hristos euharistic depășește orice lucru bun din viața aceasta, mai ales când Îl pui pe El paradigmă a vieții tale și te împărtășești cu El fiind animat de dorul întâlnirii cu El, asemenea lui Zaheu vameșul. Prin euharistie devenim consangvini cu Hristos și fii ai Bisericii și ai Maicii Domnului. Sărbătoarea de astăzi este o icoană a euharistiei, căci Simeon primește în palmele sale pe Hristos așa cum preoții primesc în palme, în timpul Sfinte Liturghii, pe Hristos euharistic Care, deși se consumă, nu se epuizează niciodată. Prin sărbătorea de astăzi, care arată cum Maica Domnului Îl oferă pe Hristos în mâinile dreptului Simeon, noi primim pe Hristos pe care Maica Sa L-a pregătit pentru noi, pentru ca împărtășindu-ne din El să devenim consangvini cu El și mădulare vii ale Bisericii. Așadar, praznicul de astăzi este o icoană euharistică”.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de către corul psaltic „Diaconia” al Catedralei arhiepiscopale.

You may also like...