Profesorul cu vocație și caracter, cheia reușitei educației religioase

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, sub coordonarea pr. prof. dr. Adrian Alexandrescu, Inspector şcolar pentru disciplina Religie în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău, în perioada 10 noiembrie – 12 decembrie 2019 au avut loc ultimele întâlniri din acest an calendaristic ale Cercurilor metodice  Bacău Nord, Bacău Sud, Bacău Liceu, Oneşti, Moineşti, Dărmăneşti, Buhuşi şi Podu Turcului.

78596358_1078621825817307_3834386058422779904_n
790f34be-18f1-45ab-8aca-4396c32b0e1b
img_1647
photo-2019-12-11-16-17-50
photo-2019-12-11-18-26-03
photo-2019-12-11-18-31-11
photo-2019-12-11-23-24-59-1

Activităţile desfăşurate, subscrise celor opt cercuri metodice ale judeţului Bacău, au  cuprins atât vizionarea unor acti­vități didactice sau extracurriculare, cât şi parcurgerea unor materiale cu o tematică specifică, respectiv: „Profesorul cu vocaţie şi caracter, cheia reuşitei educaţiei religioase”.

Ședința Cercului metodic Bacău Nord s-a desfășurat în cadrul Şcolii Gimnaziale „Alexandru cel Bun” din Municipiul Bacău. Cu acest prilej, domnul profesor Nicolae Huiban a susținut lecția demonstrativă cu tema „În lumea povestirilor Bibliei”. Activitatea s-a remarcat prin integrarea aspectelor interdisciplinare, atmosfera distinsă și prin accentuatul caracter aplicativ, elevii fiind conectați nu doar la partea istorică a povestirilor Sfintei Scripturi, ci și la aspectele virtuţilor ce se pot desprinde din paginile sfinte.

Întâlnirea profesorilor de religie din Cercul metodic Bacău Sud, împlinită la Școala Gimnazială ”Ion Luca” din Bacău, prin referatul susţinut de dna prof. Mihaela Chirica, a avut rolul de a prezenta modul de abordare al demersului didactic în conformitate cu cerinţele şi exigenţele curriculumului actual. Lecţia demonstrativă, predată cu măiestrie didactică de către dl prof. Ilie Poenaru, la clasa pregătitoare, despre Sfântul Ierarh Nicolae, a demonstrat încă o dată faptul că ora de religie poate fi, în egală măsură, o sărbătoare pentru toți cei implicaţi în ea.

La Școala Gimnazială nr. 1 Oneşti, dna prof. Paula Cautiş a scos în evidență importanța abordării demersului didactic prin utilizarea la clasă a metodelor moderne de predare-evaluare, cu accent pe respectarea particularităților individuale și de vârstă ale elevilor. De asemenea, profesorilor Cercului metodic “Ştefan cel Mare şi Sfânt” Oneşti le-au fost prezentate modele de proiecte educaționale, parteneriate și protocoale de colaborare Școală-Biserică, la activitate fiind invitat si părintele Ioan Bârgăoanu, protopop de Oneşti.

Cercul metodic ”Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodeşti” şi-a desfăşurat activitatea în incinta Muzeului Etnografic ”Pr. Vasile Heisu” din Răcăciuni. Elevii Şcolii Gimnaziale din localitatea au susţinut referate în care au evidenţiat atât personalitatea părintelui Vasile Heisu, cât şi figurile luminoase ale patriarhilor Nicodim Munteanu şi Iustin Moisescu. După momentul artistic, realizat de pr. prof. Florin Mocanu, referatul a fost susţinut de pr. prof. Cristinel Bernacic.

La Moineşti, dnul prof. Gabriel Hagima, de la Şcoala Gimnazială Ludaş – Balcani,  a insistat asupra modului în care îndrumătorul didactic  îşi poate eficientiza munca, dobândind o calitate superioară a actului educaţional prin deprinderea, utilizarea, transmiterea de metode şi standarde de calitate, care permit elevilor însuşirea şi valorificarea sistemului de modele şi valori creştine.

Amintim faptul că în această perioadă s-au desfășurat şi activitățile metodice aferente Cercurilor  metodice Bacău Liceu, Dărmăneşti şi Buhuşi. Activitatea Cercului metodic Bacău Liceu s-a desfășurat în cadrul Liceului Teoretic ,,Henri Coandă” Bacău. Lecţiile deschise, realizate în cadrul Liceului Tehnologic Dărmăneşti şi ale Şcolii Gimnaziale „M. Eminescu” Buhuşi, s-au remarcat prin integrarea aspectelor interdisciplinare, prin atmosfera distinsă și prin accentuatul caracter aplicativ.

La nivelul fiecărui Cerc metodic au fost transmise comunicările inspectorului școlar pentru disciplina religie, referitoare la programele educative din semestrul al II-lea, s-au evidenţiat parteneriatele locale și județene, implicarea profesorilor de religie în acțiuni cu caracter filantropic și de voluntariat, respectiv în acțiuni și manifestări inițiate sau în parteneriat cu comunitatea religioasă locală sau eparhială.

 

 

You may also like...