Proiect de restaurare demarat în Parohia „Sfântul Gheorghe” Bacău

Parohia „Sfântul Gheorghe” din Bacău a demarat un proiect, pe care preoţii slujitori Gheorghe Chirica, Constantin Gherasim şi Ciprian Ignat, împreună cu membrii Consiliului parohial, l-au inițiat pentru următorii doi ani. Proiectul prevede o serie de lucrări de restaurare, reabilitare și înfrumusețare a sfântului lăcaș, între care se regăsește și cel de înnoire și împodobire a Sfintei Mese.

28467851_2057991660883323_4347488865902681857_n
28379158_2057991994216623_7374882230219888173_n
28379608_2057991557550000_640310488602695609_n
28471510_2057991534216669_1660536572846209922_n

Miercuri, 28 februarie 2018, preoţii parohiei „Sf. Gheorghe” din Bacău au participat cu emoţie alături de Pr. Gheorghiță Paleu, consilier eparhial al Sectorului Patrimoniu și Construcții și Pr. Costică Busuioc, protopop al Protoieriei Bacău, pentru a face o primă evaluare a Sfântului Jertfelnic. Mare a fost bucuria când în piciorul Sfintei Mese a fost găsit un hrisov, o amprentă a înaintaşilor, din care se poate distinge efortul pe care l-au depus, ca această sfântă lucrare să fie astăzi o biserică reprezentativă pentru oraşul Bacău.

Astfel, a fost descoperită prima filă de istorie scrisă a Bisericii „Sfântul Gheorghe” – hrisovul de sfințire, ce poate fi considerat actul de botez al sfântului lăcaș. Data sfințirii a fost 12 noiembrie 1939.

Vă prezentăm textul hrisovului, așa cum a fost redactat:

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duch,

Ziditu-s-a această biserică din Comuna Domnița Maria, județul Bacău, întru pomenirea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, sub domnia Prea Înălțatului și binecredinciosului nostru Rege Carol al II-lea, sub păstoria Înalt Prea Sfințitului Patriarh Nicodim al României și a Prea Sfințitului Episcop Lucian, Prim Sfetnic al Tronului fiind D-l C. Argeloianu, Ministru al Cultelor și Artelor d-l N. Zigre, Prefect al Județului Bacău D-l Colonel Ioan Minescu, Protoiereu Icon. Th. Zotta, Primarul Comunei D. Horvat și paroh al Bisericei Preotul Gh. I. Berilă.

Biserica s-a construit din temelie pe locul donat de comună cu fonduri donate de primăria comunei, de Fabrica „Letea”, Cooperativa „Căminul nostru”, funcționarii și muncitorii Fabricei „Letea” și de credincioșii din parohie.

Construcția s-a executat de către D-l Inginer Const. Mititelu, mobilierul și sculptura de d-l Sculptor Grigore Dumitrescu, iar pictura de D-l Pictor C. Vasilescu, toți trei din București.

Toate aceste lucrări s-au făcut sub conducerea unui comitet compus din Protoiereu Th. Zotta, inginer C. Nicolau, Pr. Gh. Berilă, Primar D. Horvat, Notar C. Vrânceanu, Gh. Ursu, I. Șerban, Vasile Stan, I. Lupu Rândașu, ajutați de D-nii epitropi și consilieri parohiali: Stan Secăreanu – învățător, Const. Stâncureanu, Locot. Ioan Lefter, Vasile Rusu, Mihai Boghiu, Iftimie Măciucă, N. Bordeianu, M. Hurdubei și alți bine credincioși.

S-a sfințit astăzi, 12 noiembrie 1939, de către P.S. Episcop Lucian, înconjurat de Consilierii referenți: I. Bucevschi, Leon Dănilă, Icon. Em. Vlad, Pr. Chiriac, Diacon Pruteanu, Protoiereu Zotta, Ieromonah Calist Berea, Pr. Berilă, Pr. Videanu, Pr. Pascalini, Pr. Gruia și Diacon Iordachi D-tru.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie fiind date de Corul Catedralei Bacău sub conducerea D-lui D. Constantinescu.

Dumnezeu să dea tuturor donatorilor, ostenitorilor și bunilor creștini adunați la această sfințire, viață pașnică, sănătate, mântuire și întru toate bună sporire. (semnăturile între care se disting cele ale Episcopului Lucian Triteanul și a Prefectului Județului Bacău D-l Colonel Ioan Minescu, actul fiind scris de V. I. Popa, șef birou Pref. Bacău)

You may also like...