Proiect European la Bacau

Luni, 24.08.2015, a avut loc primul eveniment de informare și conștientizare privind oportunitățile stagiilor de practică din cadrul proiectului POSDRU/189/2.1/G/156348,  „Creșterea angajabilității personale a studenților prin stagii de practică performante, consiliere profesională și orientare în carieră – O șansă în plus!’’, implementat de Fundația „Episcop Melchisedec” Filiala Bacău, în parteneriat cu Kubert HPS S.R.L.

_DSC0828

Proiectul are o durată de 6 luni şi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1. „Tranziția de la școală la viața activă”.

La evenimentul de informare și conștientizare al proiectului au participat studenţii şi cadrele didactice ale facultăților, facultăți ai căror studenți sunt beneficiari ai proiectului. Au mai participat absolvenți cât și membrii ai echipei de management al proiectului, membrii echipei de implementare a proiectului și reprezentanţi ai mass-media.

Obiectivele evenimentului au fost: informarea studenților cu privire la oportunitățile stadiilor de practică, informarea studenților cu privire la reconsiderarea stagiilor de practică ca perioade de experiență profesională recunoscută de angajatori și conștientizarea importanței stagiilor de practică în formarea profesională/teoretică/academică a studenților;

Evenimentul s-a derulat sub forma unui workshop cu titlul: Competențe, dezvoltare, educație, angajabilitate de succes, în cadrul căruia studenții au vizionat un exemplu de interviu, urmând ca ulterior, pe echipe de lucru să identifice punctele forte și punctele slabe ale intevievatului din exemplul vizionat, să identifice modalitățile de dezvolvare profesională proprie în acord cu cerințele pieții muncii și să identifice dificultățile generate de lipsa practicii de specialitate în obținerea unui loc de muncă.

Evenimentul a fost moderat de 2 experți din cadrul proiectului: Andrei Grecu – expert publicitate și informare și Eugen Ciprian Ciuche – expert publicitate și informare și vicepreședinte Fundația „Episcop Melchisedec”, Filiala Bacău. În cadrul interviului cu absolvenții, studenții au putut discuta cu Bițoiu-Mic Mădălina, asistent social în cadrul Așezământului Social-Filantropic „Sf. Voievod Stefan Cel Mare” Harja, care a împărtășit din experiența ei profesională și le-a exploicat importanța pe care au avut-o stagiile de practică în formarea ei profesională.

You may also like...