Proiectul „100 de Cateheze în Postul Mare” a fost implementat în Parohia Lipova și în Parohia Valea Hogei din Protopopiatul Bacău

Cu binecuvântarea și purtarea de grijă a Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, astăzi, 2 aprilie 2023, la Parohia Lipova cu hramul ”Sfinții Împărați Constantin și Elena” și la Parohia Valea Hogei cu hramul ”Adormirea Maicii Domnului” din Protopopiatul Bacău, s-a desfășurat activitatea catehetică cu tema ”Rolul terapeutic al duhovnicului”. Prezenta activitate a fost susținută de părintele paroh al Parohiei Lipova, Dănilă Liviu-Costel în colaborare cu părintele paroh al Parohiei Valea Hogei, Mitrea Ioan Dorin. După participarea la Sfânta Liturghie, enoriașii s-au întâlnit în cadrul proiectului catehetic ”Mergând, învățați toate neamurile…”, pentru a continua transmiterea învățăturilor referitoare la tema propusă.

Activitatea catehetică a debutat cu rostirea de către participanți a rugăciunii ”Împărate Ceresc”, urmată fiind, de un joc de spargere a gheții, de tipul Prezentarea povestioarei: ”Grădina sufletului” și de evidențierea scopului temei propuse și anume ”acela de a conștientiza rolul terapeutic al duhovnicului în viața creștinului”.
Principalele idei au fost expuse cu ajutorul metodei ”Organizatorul grafic” și a unei ”Prezentări Power Point”.

Credincioșii au aflat informații despre părintele duhovnic, despre virtuțile acestuia și despre rolul terapeutic al părintelui duhovnicesc. Astfel:Duhovnicul reprezintă preotul care primește prin intermediul Episcopului puterea de a săvârși Sfânta Taină a Spovedaniei prin intermediul căreia, omul se curățește de păcate. El devine părinte duhovnicesc al oamenilor pe care îi are în păstorire.

Părintele duhovnicesc sau Bătrânul (nume dat de Sfânta Tradiție) nu este doar învățător și sfătuitor; tradiția ascetică în unanimitate îl socotește cu adevărat doctor, care-l tămăduiește de boală pe cel care se lasă în grija sa, făcându-l deplin sănătos.
Duhovnicul este cel care oferă credinciosului dezlegarea tuturor păcatelor mărturisite și îi eliberează sufletul de încercări și supărări.
Virtuțile părintelui duhovnicesc sunt: smerenia, compătimirea, îngăduirea, iertarea, bunătatea, răbdarea, blândețea, etc.
Doctorul duhovnicesc tămăduiește prin cuvânt. Prin cuvintele sale, părintele duhovnicesc îl îmbărbătează pe fiul său, „îl mângâie, îi slujește, îl tămăduiește ca pe un mădular bolnav”.

Părintele duhovnic este prețuit ca iscusit tămăduitor și călăuză înțeleaptă după puterea de a însănătoși pe cei rău pătimitori și de a înțelepți pe cei neînțelepți. Tratamentul duhovnicesc cere conlucrarea activă și permanentă a celui bolnav.
Fixarea informaţiilor temei prezentate s-a făcut cu ajutorul unui Joc didactic ”Descoperă cuvintele”.
Concluzia activității catehetice a fost că relația dintre ucenic și duhovnic este foarte importantă pe drumul desăvârșirii și trebuie să se bazeze pe încredere și confidențialitate, așa cum spunea și părintele Constantin Galeriu: „Relaţia dintre duhovnic şi ucenic este o relaţie fundamentată pe dragoste, dragoste înţeleasă ca actul prin care duhovnicul se goleşte de sine şi intră în starea ucenicului; îşi pune sufletul pentru acesta. Duhovnicul autentic şi deplin trebuie să fie un martor viu, un receptor şi al învăţăturii şi al experienţei duhovniceşti, fiindcă harul implică viaţă şi învăţătură”.

Activitatea s-a finalizat prin completarea unui chestionar de feedback și prin cântarea de către participanți a rugăciunii ”Cuvine-se cu adevărat”.

You may also like...