Proiectul „100 de Cateheze în Postul Mare” derulat în Parohia Holt

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, şi prin implicarea părintelui protoiereu pr. Eugen-Ciprian Ciuche, în Protopopiatul Bacău se desfăşoară pe toată perioada Postului Mare (martie – aprilie 2023), un program catehetic amplu, care corespunde nevoilor credincioşilor din parohiile băcăuane, dar şi prin care, se împlineşte una din cele trei slujiri fundamentale ale preotului, slujirea învăţătorească.

Astfel, un număr de 40 de teme au fost alese de părinţii participanţi la proiect şi au fost transmise creştinilor prezenţi la diverse momente din viaţa fiecărei parohii. În parohia „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” Holt, creştinii au ascultat şi s-au implicat activ în trei astfel de momente catehetice în Postul Mare al anului 2023.

Pima cateheză a fost susţinută de părintele slujitor al bisericii Holt, pr. Valentin Dăscălescu în seara zilei de 15 martie, după slujba Tainei Sf. Maslu. Tema aleasă a fost „Chipuri de persoane în vârstă care s-au remarcat în Sfânta Scriptură”. Părintele a ales tema în contextul Anului omagial al pastoraţiei persoanelor vârstnice, iar auditoriul invitat în mod special, a fost alcătuit şi din credincioşii beneficiari ai Centrului de socializare persoane vârstnice „Sf. Ierarh Teodosie de la Brazi” al Parohiei. S-au zugravit înaintea ochilor minţii portrete frumoase de Sfinţi precum Sf. Prooroc Zaharia, Dreptul Simeon, Sf. Ioan Evanghelistul etc.

Părintele paroh, pr. Iulian Vasile Adam a susţinut  miercuri, 22 martie, cateheza intitulată „Iubirea de aproapele, poruncă a postului”. Invitaţi au fost părintele Mina de la Mănăstirea Plopana şi părintele Costel Dănilă de la Parohia Lipova. Au fost enumerate virtuţile creştine şi împărţirea lor în categorii şi s-a discutat cu argumente partistice şi scripturistice despre virtutea teologică, necesară pentru mântuire, a iubirii semenilor. Pilda Samarineanului Milostiv a fost modelul desăvârşit de iubire adus în discuţie, iubire care nu ţine cont de neam, de credinţă şi de categorie socială, ci acest sentiment se arată a fi expresia vie a transcendentului caracteristic ontologic făpturii umane, iar prin iubire, omul se apropie de semenii săi dar şi de Dumnezeu.

Miercuri, 05 aprilie, părintele Constantin Paşcu de la Parohia Negri a prezentat cea de-a treia cateheză din acest post enoriaşilor de la Holt, cateheză intitulată „Rolul virtuţilor în vindecarea sufletului”. Părintele a folosit mijloacele tehnice moderne pentru a-şi expune prezentarea, iar credincioşii prezenţi au putut citi versetele prezentate şi răspunde întrebărilor adresate spre fixarea anumitor cunoştinţe. Dintre Virtuţile teologice s-a vorbit mai mult despre Credinţă, ca poartă de acces spre cele nevăzute dar simţite prin puterile sufletului, iar dintre virtuţile cardinale părintele catehet a ales Cumpătarea ca modalitate esenţială de menţinere a sănătăţii trupeşti şi sufleteşti.

La final, părintele paroh a mulţumit părintelui Constantin Paşcu pentru prezentare, dar şi credincioşilor prezenţi în număr mare la eveniment, şi a declarat bucuria organizării unor astfel de momente catehetice ulterioare, primul de acest fel fiind organizarea activităţii Cercului Pastoral nr. 3 de anul acesta în Parohia Holt, în luna septembrie.

You may also like...