Proiectul eparhial „Episcopul Melchisedec Ștefănescu – Filantropul”

În contextul Anului comemorativ al filantropilor creștini ortodocși în Patriarhia Română, în cadrul Consiliului Eparhial a fost propus și aprobat Proiectul eparhial „Episcopul Melchisedec Ștefănescu – Filantropul” care se va implementa în cadrul ONG-urilor eparhiei, parohii sau protopopiate, prin promovarea personalității vrednicului de pomenire Episcop Melchisedec Ștefănescu, ca model excepțional al filantropiei din istoria Eparhiei Romanului și Bacăului.

episcopul_melchisedec_stefanescu-mica1
1_3
img_4358

Argumentele proiectului:

a. Argument cultural – editorial:

Volumul „Teologia Pastorală” din Colecția Omnia (Editura Filocalia, Roman , 2012), Secțiunea a treia, capitolele IV-VI, tratarea bolnavilor și a muribunzilor, purtarea preoților cu cei aflați în detenție și purtarea păstorilor față de cei învrăjbiți, din acestea observând o preocupare atentă a Episcopului Melchisedec Ștefănescu față de cei aflați în dificultate, suferință fizică, singurăte și lipsuri materiale;

b. Argument social – educațional:

Înființarea prin testamentul ierarhului, în anul 1892, conform dorințelor testamentare (testament redactat cu 3 ani înainte de moartea sa), Fundația care va purta numele de „Episcop Melchidedec”, în urma donării unui teren de 28.070 mp, chiar lângă ansamblul episcopal de la Roman, achiziționând în anul 1886 și 1891 toată proprietatea de la terțe persoane, oferindu-le patrimoniului viitoarei organizații. La data de 16 mai 1892, când Episcopul Melchisedec Ștefănescu se mută la cele veșnice, conform testamentului lăsat, epitropia „Fundația Melchisedec” împlinește dispozițiile testamentare ale acestui mare ierarh, care au fost realizate așa cum se văd astăzi. Consacrarea acestor  edificii pentru educația și suportul social al copiilor din urbea romașcană, formarea intelectuală a viitorilor cântăreți bisericești, mulți dintre ei fiind ajutați cu burse din banii epitropiei Melchisedec, și ulterior (1915) „Grădina de copii”, au fost idealurile vrednicului ierarh.

Astăzi, după multă trudă, urmașul pe scaunul vlădicesc de la Roman, Arhiepiscopul Ioachim, de la 1 mai 2012, după finalizarea a două proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă de reabilitare și modernizare a întregului complex social – educațional și medical,  a reușit să continue și să statornicească idealurile misionare și social – medicale ale Episcopului Melchisedec Ștefănescu: Grădinița de copii, Centrul de zi pentru copiii aflați în situație de risc și Centrul social Multifuncțional (Cantină socială, Centru de socializare pentru vârstnici, Cabinet stomatologic, Cabinet psihologic, Cabinet de audioprotezare, Cabinet Medicină de familie) și, mai nou, Școala Primară Mușatinii;

c. Argument pastoral – misionar:

În vizitele pastorale pe care le făcea foarte des, în calitate de arhiereu, Episcopul Melchisedec Ștefănescu purta de grijă față de văduve, orfani, țăranii săraci, pe care îi miluia după putere și îi mângâia prin cuvinte părintești. Același lucru îl cerea foarte ferm și de la preoți. Pe elevii săraci, episcopul îi susținea personal la seminar, iar pe alții îi primea ca bursieri. La spitalul din Roman, pe lângă obișnuitele vizite duhovnicești, acordă subvenții pentru ajutorarea bolnavilor săraci.

Personalitatea vrednicului de pomenire Melchisedec Ștefănescu va fi omagiată pe toată perioada anului 2020, An comemorativ dedicat filantropilor creștini ortodocși în Patriarhia Română. (Proiect eparhial întocmit de Pr. Ilarion Mâță)

You may also like...