Proiectul eparhial „Pastorația familiei creștine contemporane”

În contextul Anului omagial al pastorației părinților și copiilor, în cadrul ședinței Consiliului Eparhial a fost propus și aprobat Proiectul eparhial „Pastorația familiei creștine contemporane” care va fi implementat în toate Protopopiatele și ONG-urile eparhiale.

doxol_0
1_4
lasati-copiii-sa-vina-la-mine-si-nu-i-opriti-in-protopopiatul-buhusi-32383

1. Motivația

Pastorația copiilor și a părinților este strâns legată de evoluția societății și psihologia vârstelor, conflictul intergenerațional și de criza valorilor în familia contemporană.

Societatea zilelor noastre nu trece doar printr-o criză financiară, ci şi prin una a familiei, în care sacralitatea acesteia şi valorile ei perene au fost lăsate în plan secund, locul lor fiind luat de un nou sistem de valori, „modern, virtual și digitalizat”.

Depărtarea de tradiţie sau chiar negarea acesteia implică pierderea identităţii persoanei şi comunităţilor sau chiar constituirea unei noi identităţi, false şi labile, o aparenţă socială fără valori profunde, care aruncă în criză persoana umană, o face să trăiască o viaţă dublă, fără a-şi găsi împlinirea şi desăvârşirea.

     2. Obiectivul general

Redescoperirea comuniunii dintre copii și părinți printr-o pastorație adaptată problemelor sociale, morale și de comunicare cu care care se confruntă familia contemporană.

 

   3. Paşii specifici pentru îndeplinirea proiectului

A. Oganizarea unor activități pastoral – catehetice:  discuții tematice și libere în spațiul eclesial și al ONG-urilor eparhiei atât cu părinții, cât și cu copii.

Parohiile și ONG-urile din eparhie vor avea posibilitatea să organizeze mai multe tipuri de activități pastoral – catehetice cu părinții și copii, prin intermediul unor prelegeri, discuții libere, focus-grupuri sau ateliere de lucru practice la care să se implice împreună copiii și părinții lor, ca de exemplu:

 ȘCOALA FAMILIEI – discuții tematice și libere în spațiul eclesial și al ONG-urilor eparhiei, activități comune cu  părinții și copiii, loc în care se pot organiza activități de storytelling (arta de a povesti), jocuri interactive (copii – părinți), valoarea vieții  (activități Pro-Viață), rugăciunea de familie (un duhovnic cu mai mulți copii care va explica modul în care membrii familiei se pot ruga împreună în fiecare zi);

         

B. Social – misionare :

Organizarea de:

a. CENTRE DE CONSILIERE ȘI SPRIJIN PENTRU COPII ȘI PĂRINȚI în cadrul ONG-urilor eparhiale și mai ales a parohiilor de oraș;

b. DIVIZII MOBILE – grupuri de voluntari care vor informa și conștientiza rolul familiei și importanța petrecerii timpului împreună, în familie. Acestea se vor derula în societatea civilă (pentru părinții) și în unitățile de învățământ (pentru copii și tineri) .

c. WORKSHOPURI cu tema: Digitalizarea vieții. Povestea vs. Dispozitivele electronice. Formatorii vor informa publicul (părinții și copiii) asupra riscului la care se supun prin dependența de dispozitive electronice, aspect  acceptat și tolerat în primul rând de părinți. Aceștia sunt primii care cumpără un telefon inteligent copiilor și accepta utilizarea acestuia în detrimentul socializării cu familia și cu întreaga societate. Părinții oferă și ei un exemplu negativ copiilor, prin utilizarea dispozitivelor chiar în timpul destul de redus pe care îl petrec alături de copiii lor.

 

           4Echipa de proiect, partenerii şi sarcinile fiecăruia

 • ONG-urile eparhiale

Pune la dispoziție resursa umană, voluntari, în anumite cazuri, chiar și spațiile pentru atelierele de lucru și planifică activitățile și implementează proiectul alături de parteneri, se implică financiar, în limita posibilităților.

 • Parohiile

Suportă costurile de  organizarea  școlilor de vară, pune la dispoziție spațiile pentru ateliere, sprijină logistic derularea proiectului.

 • Instituțiile de învățământ

Pun la dispoziție săli de cursuri pentru campaniile de informare și conștientizare. Comunică elevilor și părinților lor specificul întâlnirilor informative. Liceele și universitățile oferă voluntari pentru activitățile din cadrul proiectului

 

        5. Calendarul activităţilor din cadrul proiectului eparhial

Februarie – martie :

 • Organizarea ȘCOLILOR PAROHIALE DUMINICALE unde vor avea loc dezbateri interdisciplinare cu părinții și copiii pe diferite teme, precum: rolul părinților, ascultarea copiilor, timpul liber, dependendența de dispozitive electronice, cum să ne rugăm în familie?, ce este viața de familie?;
 • Inființarea unor CENTRE DE CONSILIERE ȘI SPRIJIN PENTRU COPII ȘI PĂRINȚI în cadrul ONG-urilor eparhiale și mai ales a parohiilor de oraș – scopul este de a pregăti luna pentru viață (martie) și organizarea mai multor evenimente care să susțină viața de familie și nașterea de copii.

Aprilie – mai: DIVIZII MOBILE pentru campanii de informare organizate de grupurile de voluntari care vor informa și conștientiza rolul familiei și importanța petrecerii timpului împreună, în familie. Acestea se vor derula în societatea civilă (pentru părinții) și în unitățile de învățământ (pentru copii și tineri);

Iunie – septembrie:  

 • SCOALA / TABĂRA DE VARĂ, loc în care se pot organiza activități de storytelling (arta de a povesti), jocuri interactive (copii – părinți), valoarea vieții ( activități Pro-Viață), rugăciunea de familie (un duhovnic cu mai mulți copii care va explica modul în care membrii familiei se pot ruga împreună în fiecare zi);
 • WORKSHOPURI cu tema: Digitalizarea vieții. Povestea vs. Dispozitivele electronice. Formatorii vor informa publicul (părinții și copiii) asupra riscului la care se supun prin dependența de dispozitive electronice, aspect  acceptat și tolerat în primul rând de părinți. Aceștia sunt primii care cumpără un telefon inteligent copiilor și accepta utilizarea acestuia în detrimentul socilizării cu familia și cu întreaga societate. Părinții oferă și ei un exemplu negativ copiilor, prin utilizarea dispozitivelor chiar în timpul destul de redus pe care îl petrec alături de copiii lor.

Octombrie – decembrie:

 • evenimente culturale, conferințe, dezbateri publice locale cu diferite personalități despre rolul familiei în societatea contemporană;
 • Postul Nașterii Domnului – Valoarea familiei inspirată din viața Familiei Sfinte;
 • Postul Nașterii Domnului ca prilej de bucurie a rugăciunii întregii familii;
 • Milostenia săvârsită de familie față de  semenii afați în dificultate, mai ales în centrele sociale ale eparhiei;
 • Colindele – bucurie și armonie în familia creștină contemporană.

(Proiect eparhial întocmit de Pr. Ilarion Mâță)

You may also like...