DESPRE NOI

Protopopiatul Bacău

Protoieria  BACĂU este o circumscripţie administrativ-bisericească şi cuprinde mai multe parohii, capele, mănăstiri şi schituri dinArhiepiscopia Romanului şi Bacăului.

Din punct de vedere administrativ teritorial Protopopiatului BACĂU îi sunt arondate parohiile din municipiul Bacău, orașul Buhuși precum şi comunele învecinate, în total 28 de parohii urbane, 99 de parohii în mediul rural, 12 capele și 11 Mănăstiri și schituri, în care slujesc 169 de preoţi.

Protopop – PC. Preot Eugen-Ciprian Ciuche

Protopop PC. Preot Eugen-Ciprian Ciuche

Cancelaria Protoieriei Bacău:

  • Protopop – PC. preot Eugen-Ciprian Ciuche
  • Secretar – PC. preot Ciprian Mihai Olteanu
  • Contabil – Ec. Adina Cristina Cozma
  • Contabil – Ec. Cârlan Cătălina
  • Referent/casier Anişoara Antohi
  • Asistent SocialRăzvan Radu

 

CONTACT:

Adresa: Str. 9 Mai, nr. 48, Muncipiul Bacău, Jud. Bacău;

Tel./Fax: 0234.53.10.14, Mobil: 0786.294.629

e-mail: protoieria.bc@gmail.com

image description

PROTOPOPIATUL

Arhiepiscopia Romanului și Bacăului Protoieria Bacău

Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Protoieria Bacău

PROTOPOPUL

este preotul conducător al protopopiatului ...
Protopopul (protoiereul) este preotul conducător al protopopiatului şi al cancelariei administrative a protopopiatului, în numele chiriarhului.
se numeşte sau se reconfirmă ...
Protopopul se numeşte sau se reconfirmă de către chiriarh pe o perioadă de patru ani, într-o şedinţă de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial, ţinându-se seama de următoarele criterii: media generală de licenţă în teologie – minimum 8,50; cel puţin 5 ani vechime în preoţie; fără impedimente juridic-canonice şi având o activitate deosebită liturgică, administrativ-pastorală, misionară, culturală şi socială.
poate fi revocat de chiriarh ...
Protopopul poate fi revocat de chiriarh, într-o şedinţă de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial, pentru activitate necorespunzătoare sau abateri disciplinare.
este preotul conducător al protopopiatului ...
Protopopul (protoiereul) are următoarele atribuţii exercitate prin mandat, în numele chiriarhului: îndrumă, coordonează şi supraveghează activitatea bisericească a parohiilor şi filiilor din protopopiat; inspectează, cel puţin o dată pe an, parohiile, filiile şi aşezămintele sociale din protopopiat, constatând calitatea vieţii religioase, morale şi sociale a parohienilor; verifică registrele contabile, arhiva şi biblioteca, starea bisericii, a clădirilor bisericeşti, a cimitirelor, precum şi a altor bunuri bisericeşti…

 

Protopopul este pe teritoriul protopopiatului său reprezentantul oficial al Centrului Eparhial faţă de autorităţile publice locale şi faţă de terţi şi îndeplineşte sarcinile ce-i sunt atribuite prin prezentul statut, prin regulamentele bisericeşti şi prin alte dispoziţii în vigoare. În această calitate lucrează cu încuviinţarea chiriarhului, pe care îl informează, în prealabil, asupra problemelor respective.