Racova

Parohia Racova
Biserica parohială cu hramul „Sf. Ioan Botezătorul”
Adresă Racova, Bacău
Personal clerical
Pr. Paroh Ionuț Constantin Ciobanu
Pr. Sebastian Florin Pascariu
Dascăl Remus Dragan

PAROHIA RACOVA

A. Istoricul comunității parohiale
Parohia „Sfântul Ioan” aparţine de Protopopiatul Bacău şi este situată în satul Racova, judeţul Bacău. Amplasată în partea de N-V a oraşului Bacău, la o depărtare de 21 km, şi în partea de S-E a oraşului Buhuşi, la o distanţă de 4 km, Racova face parte, din punct de vedere fizico-geografic, din Depresiunea Cracău-Bistriţa, subunitate a Subcarpaţilor Moldovei. Denumirea satului îşi are originea în numele pârâului care străbate localitatea pe o distanţă de câţiva kilometri. Prima menţionare a satului se face în Condica Liuzilor din 1803, teritoriul fiind înregistrat în ţinutul Neamţ, ocolul Bistriţei, moşia Leţcani. Deşi cercetările arheologice efectuate în zonă au scos la iveală numeroase unelte, podoabe, vase şi monede din timpul domniei lui Domiţian şi a lui Vespasian, evidenţiind astfel legăturile aşezării cu lumea romană, documentele istorice indică totuşi faptul că satul Racova îşi are începuturile în jurul anului 1800. Intr-adevăr, încă de la sfârşitul secolului al XVIII-lea, imediat după răscoala lui Horia, Cloşca şi Crişan, numeroşi locuitori din Transilvania au trecut munţii şi s-au stabilit în Moldova. O astfel de emigrare pare să fi generat şi apariţia satului Racova. La recensământul din 1966, populaţia Racovei ajunsese la 2110 locuitori. Cu o amplasare favorabilă şi având căi de transport accesibile, Racova a cunoscut o dezvoltare continuă.

B. Istoricul bisericii parohiale
Biserica parohială cu hramul „Sfântul Ioan” din satul Racova a fost ridicată între anii 1820-1829 de către preotul Ion V. Marcu, împreună cu enoriaşii veniţi din Transilvania. Dat fiind faptul că în acele vremuri pădurile ocupau suprafeţe întinse de teren, iar lemnul era un material de construcţie des întâlnit, primul lăcaş de cult a fost construit din lemn, respectând tehnica cununilor orizontale. Deşi biserica a fost consolidată în anul 1870, enoriaşii au decis, în anul 1912, să refacă aşezământul de cult, pe cheltuială proprie. De data aceasta, biserica a fost zidită din piatră şi cărămidă. Lucrările de reconstrucţie au continuat însă şi în perioada interbelică, sub supravegherea preotului Constantin Petroveanu. La data de 17 iunie 1933, prin adresa Protoeriei Bacău cu nr. 1085, biserica „Sfântul Ioan” se închide pentru efectuarea reparaţiilor de care se ocupă Matei Netti, antreprenor în construcţii şi lucrări publice. Pictura bisericii este opera pictorului Constantin Ionescu din Bacău. Pe lângă colecta enoriaşilor, la renovarea bisericii a mai contribuit şi Prefectura Bacău, contravaloarea lucrării ajungând la 755.000 lei. La 21 octombrie 1934, în prezenţa P.S. Episcopul Lucian, a avut loc slujba de sfinţire a aşezământului de cult care avea corpul şi altarul mai mare în lungime şi în lăţime şi o turlă de 10 metri. Anii regimului comunist au pus la grea încercare şi biserica „Sfântul Ioan”. Preotul Constantin Bejan, fiu al satului, a încercat în această perioadă grea şi confuză să efectueze o serie de lucrări de întreţinere. Insă abia în 1986 biserica, care fusese grav avariată de cutremurul din 1977, a beneficiat de reparaţii capitale. Prin strădania preotului Dorinel Grecu şi cu sprijinul enoriaşilor au fost efectuate ample lucrări de renovare (reparaţii exterioare, schimbarea acoperişului de tablă, consolidarea pereţilor prin încercuire cu fier beton, construirea unei cancelarii parohiale, introducerea instalaţiei electrice). Pictorul Costică Hărăbor s-a ocupat de spălarea picturii murale şi de extinderea scenelor pictate pe toată suprafaţa interioară disponibilă. La 4 septembrie 1988, în prezenţa unui număr mare de credincioşi veniţi din toate satele din jur, un sobor de preoţi, împreună cu P.S. Episcopul Eftimie Luca, au efectuat slujba de sfinţire a bisericii. Drept recompensă pentru strădania sa, preotul Grecu Dorinel a primit cea mai înaltă distincţie preoţească, aceea de iconom stavrofor.
In anul 2003 a fost achiziţionată o centrală termică cu combustibil lichid destinată încălzirii edificiului de cult. In anul 2014, din cauza deteriorării acoperişului, a tâmplăriei şi a pereţilor exteriori, cu ajutorul oferit de către primăria Racova, care s-a ocupat şi de obţinerea tuturor avizelor şi a autorizaţiilor, s-au efectuat vaste lucrări de schimbare a învelitorii din tablă, a jgheaburilor şi a burlanelor, de acoperire a pereţilor exteriori cu tencuială decorativă şi de vopsire a tâmplăriei exterioare.
Primul preot paroh al bisericii „Sfântul Ioan” Racova a fost Ion V. Marcu, urmat de fiul său preotul Ion I. Marcu. In anul 1896, la parohia din Racova se transferă preotul Constantin Borcea. Ca urmare a dispariţiei sale premature în anul 1915, la 24 noiembrie vine prin transfer din parohia Goeşti, judeţul Iaşi, preotul Vasile Petroveanu. Prin trecerea sa la Domnul, în anul 1961, la conducerea parohiei „Sfântul Ioan” vine preotul Constantin Bejan, transferat din parohia Leţcana. In urma persionării preotului Bejan în septembrie 1986, s-a organizat un concurs de ocupare a postului rămas vacant. Dintre cei 10 candidaţi, câştigător a fost ales preotul Dorinel Grecu, cu media 9.70, care s-a înscris la concurs la rugăminţile unor enoriaşi din parohia „Sfântul Ioan”. Cunoscând eforturile depuse de preotul Grecu, vreme de patru ani şi jumătate, pentru reparaţiile capitale ale bisericii „Sfânta Ana” din satul Hălmăcioaia, aceştia au sperat că, prin venirea sa la parohia Racova lucrări similare, vor fi demarate şi aici. Preotul Dorinel Grecu este şi în prezent parohul bisericii „Sfântul Ioan”.
Dintre cântăreţii bisericii „Sfântul Ioan” s-au remarcat Neculai Marcu, Neculai Micu, Ion Drăguşanu şi, actualmente, Remus Drăgan. Dintre epitropi s-au evidenţiat Ion Fuioagă, Gheorghe Focşa şi Ion Obreja.

C. Cimitirul
Cimitirul parohiei „Sfântul Ioan” Racova are, în prezent, o suprafaţă de aproximativ un hectar si jumătate. In anul 1993 a fost posibilă extinderea perimetrului cimitirului către latura estică, unde se afla un teren ce urma să fie retrocedat foştilor proprietari (Ion Marcu, Ciprian Bostan, Octavian Bostan şi Neculai Cojocaru). Cu avizul acestora, s-a inclus spaţiul respectiv în incinta cimitirului, apoi au fost turnate aleele de la intrare şi s-a construit gardul de beton care împrejmuieşte atât biserica, cât şi cimitirul.

D. Activități cu tineretul și filantropice în trecut
In anul 1995, prin contribuţia credincioşilor parohiei, s-a ridicat un monument în curtea bisericii „Sfântul Ioan”, dedicat memoriei şi cinstirii faptelor de vitejie ale eroilor din primul şi al doilea război mondial. In fiecare an, de Ziua Eroilor Neamului, care coincide şi cu sărbătoarea Înălţării Domnului, sunt organizate slujbe de pomenire pentru fii satului, eroi căzuţi la datorie pe câmpul de luptă. De fiecare dată la aceste manifestări participă şi elevii şi profesorii şcolilor din comună care cinstesc, prin programe artistice, memoria eroilor neamului.
Din anul 2004, la îndemnul preotului Dorinel Grecu, consiliul parohial şi enoriaşii au decis construirea unei case filantropice în curtea bisericii parohiale, cu scopul ajutorării părinţilor şi a copiilor nevoiaşi. Edificiul a fost îmbrăcat într-o frumoasă pictură murală, fiind terminat în anul 2010, când aşezământul a primit hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”.

E. Profilul actual al parohiei
În prezent, parohia „Sfântul Ioan” Racova însumează 380 de familii. Pentru a-i apropia cât mai mult pe copii şi pe tineri de Biserică, în fiecare an sunt organizate numeroase activităţi menite să contribuie la formarea competenţelor şi a atitudinilor moral-sociale ale acestora. Astfel, în vederea promovării unor valori precum binele, responsabilitatea faţă de ei înşişi şi faţă de alţii, respectul identităţii spirituale, şcoala şi biserica au devenit parteneri în organizarea unor manifestări comune. La începutul fiecărui an şcolar sunt sfinţite lăcaşurile şcolilor din sat, iar elevii vin la biserică să se spovedească, să se împărtăşească şi să se roage pentru sănătate şi reuşită scolară. De asemenea, cu ocazia marilor sărbători creştine (Crăciun, Paşti, Înălţare- Ziua eroilor neamului) sunt organizate numeroase activităţi cultural artistice.
Date de contact ale parohiei

Parohia „Sfântul Ioan” Racova
Comuna Racova, judeţul Bacău
Tel.: 0744 99 58 43

Bibliografie
Meteş, Ş, Emigrările româneşti din Transilvania sec. XVIII-XX, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1971
Tofan D., Tofan F.-C, Monografia comunei Racova, Editura Pim, Iaşi, 2006.

You may also like...